Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831

Abstract

Bu ara,~tırmada Türkiye 'nin 3 değişik eoifrafi bölgesinde bulunan 5
kapalı süt sıifırcdıifı işletmesindeki sığırlar BVD virus ve BVDV spesifik lilitralizun
antikorlar yönünden test edildi.
Serolojik kontrollerde relerenz su,~ (NADL) ile Serum Nötralizusyon (SN)
testi, virolojik kontrol amacıyla ise Peroksidaz Baiflt Antikor (PLA) testi kullal1lldl.
Örneklenen sıifırlarda BVD virusa karşı %64.2 seroprevalans sap tal1lrken;
i,ı-letmelere göre bu deiferin %7.7 ile %83.4 arasında deifişim gösterdiifi tespit
edildi.
Virus izolasyon çalışmaları sonucunda 4 işletmede bulunan toplam LO
hayvandan BVD virus izole edildi. Bu hayvanlardan 9 adetine tekrar ula,ı-darak
(ımeklendi ve 8 hayval1ln persiste viremik olduğu ortaya ko/luldu. Pasiste
enfeksiyo/l prevalansı %0.25 olarak hesaplandı.
Bu araştırma ile Türkiye 'de ilk kez BVD virus ile persiste enlekte hayvanların
tespiti, takibi ve prevalansının saptanması gerçekleştirildi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Burgu

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Burgu, İ. (1999). TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000831
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831.
EndNote Burgu İ (January 1, 1999) TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000831.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000831.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000831.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000831.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIRLARDA PERSİSTE BVD VİRUS ENFEKSİYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).