Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816

Abstract

Çali,~malUn amacı, Ankara'da dokuz farkli kurumda bUlUlU/n
tavşanlardaki (Oryctolagus cuniculus) helmint enfeksiyonlannm yayllışııu ve
bunlardan sorumlu türleri belirlemektir. Bu ama'r'la, tav,mn kafeslerinden alman
dl,ı'kı örnekleri Fülleborn 'un doymuş tuzlu su flotasyon yiintemi ile kontrol
edilmiştir. Dışkı iirneği alınan 9 kurumun 5 'indeki tavşanlarda helmint yumurtası
saptanmış, genelolarak kurumlardaki enfeksiyon oranı %5.9-5R.3 arasında
deği\~mi,~tir. Bulunan helmintler Stronf{yloides papillosus, Passalurus ambiguus ve
Trichostrongylus .ljJ. olup enfeksiyon oranı sırasıyla % 11.2, %5.9-5R.3 ve %
13. X-25 olarak kaydedilmiştir. Strongyloides papillosus 'un varlığı tav,mn/arda
ülkemizde i/k kez saptanml,wr

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Funda Buluş

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Buluş, F. (1999). DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816
AMA Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000816
Chicago Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816.
EndNote Buluş F (January 1, 1999) DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE F. Buluş, “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000816.
ISNAD Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000816.
JAMA Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000816.
MLA Buluş, Funda. “DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000816.
Vancouver Buluş F. DEĞİŞİK KURUMLARDAKİ TAVŞANLARDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS) DIŞKI BAKISINA GÖRE SAPTANAN HELMİNTLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).