Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823

Abstract

Bu ç.'alışmada, ofltıs ekstemaIı köpeklerden altnan nWfel~wll/erin
mikrobiyolojik muayeneleri ve izole edilen bakteriyel etkenlerin antibiyotiklere
duyarlılıklar/mn belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada, 81 otitisli klipeRin 7c)
((!c97.5) 'undan izolasyon yapıldı. Bu mikroorganizmalar arasll1da en yüksek
orunda Sfaphylococcus aureus (% 4(9) izole edildi. Bu mikrorogwıimw\lı
smısıyla Malassezia pachydermatis (%21.6), Pseudomonas spp. (%9.6),
S.epidennidis (%7.2), Proteus spp. (4.8), E.coli (%2.4), Streptococcus spp. (%2.4),
Cwıdidıı spp. (%2.4), Pasteurella spp. (%1.2), ve Citrobacter spp. (%1.2) izledi,
Izole edilen bakterilerin %44.4'ü gentamisine, %44.4'ü tetrasikline, %34.9'ü
spimmisine, (1026.9'ü ampisiline, %65.5'i se/'alosporine, %20.6 'sı linkomisine
ı'e %82.5' i enrojloksasine duyarlı bulundu. Sonuç' olarak, otitis eksternanuı
uzun tüylü ve sarkık kulaklı kijpeklerde daha yaygm olduğu ve materyal/erden
S.aureus ve M. pachydermatis 'in yüksek oranda izolasyonu dikkaf ~'ekici bulundu.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Oktay Keskin

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Keskin, O. (1999). OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823
AMA Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000823
Chicago Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823.
EndNote Keskin O (January 1, 1999) OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE O. Keskin, “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000823.
ISNAD Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000823.
JAMA Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000823.
MLA Keskin, Oktay. “OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000823.
Vancouver Keskin O. OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).