Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826

Abstract

Bu çalt,çmada. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kamuya ait
i,ı-letmelerden ve halk elinde bulunan sığırlardan 471 adet serum örneklendi ve bu
serum örneklerinde BVD virus nötraliz.an antikorlannın tesbiti için Nötralizasyon
Immunperoksidaz (NPLA) ve Serum Nötralizasyon (SN) testleri uygulandı.
NPLA testi ile 456 adet (% 96.8) sığu-da seropozitiflik saptanırken. aynı
hayvanların serum örneklerine uygulanan SN testi sonucunda 373 adet (o/c 79.2)
sığır seropozitil' olarak tespit edildi. SN testinde seronegatil' olarak değerlendirilen
83 adet serum örneği (% 17.6) NPLA testinde sempozitil' olarak bulundu. Bununla
birlikte. 15 adet (%3.18) serum örneği her iki testte de seronegatil'olarak saptandı.
Sonuç olarak. NPLA testinin BVD virus antikorlarının tesbiti için SN
testinden daha duyarlı ve çabuk bir yöntem olduğu kanısına varıldı

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Çabalar

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Çabalar, M. (1999). SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826
AMA Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000826
Chicago Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826.
EndNote Çabalar M (January 1, 1999) SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE M. Çabalar, “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000826.
ISNAD Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000826.
JAMA Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000826.
MLA Çabalar, Mehmet. “SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000826.
Vancouver Çabalar M. SIĞIRLARDA BOVINE VİRAL DIARRHEA (BVD) VİRUS ENFEKSİYONUNA KARŞI ANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINDA NÖTRALİZASYON İMMUNPEROKSİDAZ (NPLA) VE SERUM NÖTRALİZASYON (SN) TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).