Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814

Abstract

Bu çalı,ı'mada ithal Holstein ırkı sığırlardan oluşan özel bir süt
i,~letmesine ait 4 adet boğa, /2 adet buzağı ve 4/4 adet sığıra ait toplam 430 adet
kan serumu ve 50 adet süt örneği serolojik olarak ve bu hayvanlardan alınan
toplam 100 adet süt ve vaginal svab örneği bakteriyolojik olarak incelendi.
Yapılan serolojik incelemelerde ineklere ait serumların %30'u Rose Ben~al Plate
Test (RBPT) ve %31 'i Serum Aglutinasyon Testi (SAT) ile, buzağı serumlarının %
33.3'ü RBPT ve % 42 'si SAT ile pozit(lbulundu. Boğa serumları ise her iki test ile
de ne~atil bulundu. Süt Halka Testi (SHT) ile süt örneklerinin % 58 'i pozitif
olarak değerlendirildi. Süt örneklerinin 4 'ünden (% 8) ve svab örneklerinin
5 'inden (% IO) olmak üzere 9 örnekten B. abortus izole edildi. B. abOl.tus
sU,I'larının tiplendirilmesinde, tamamının B. ahortus tip 3' e ait olduğu saptandı.
Ancak boğalardan alınan svablardan brucella türleri izole edilemedi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ziya İlhan

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA İlhan, Z. (1999). BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814
AMA İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000814
Chicago İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814.
EndNote İlhan Z (January 1, 1999) BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE Z. İlhan, “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000814.
ISNAD İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000814.
JAMA İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000814.
MLA İlhan, Ziya. “BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella Abortus EPİDEMİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000814.
Vancouver İlhan Z. BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE Brucella abortus EPİDEMİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).