Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000539

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR

Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000539

Abstract

Bu çalişma, Ankara keçilerinin bron,çlarla ilişkili lenj(Jid dokusunun
(BALT) ı,çık ve elektron mikroskobik yapısım incelemek amacıyla yaptldı.
ÇalIşmada 10 adet sağlikli, 5-6 aylIk Ankara keçisinin akciğerlerinden alman
doku örnekleri mate/yal olarak kullamldl.
Ankara keçilerinin bronşlar/a ilişkili lenj(Jid dokusunun, soliter lenl j(Jllikülleri ile buf{Jlliküllerin üzerini örten follikülle ili,ı'kili epitelden (FAE) olu,ı,tuğu
gözlendi, FAE'nin kadeh hücresi içermeyen, si/yalı hücreler ve kübik şekilli lenlo epiteliya L hücrelerden oluştuğu gözlendi. Lenloepiteliyal hücrelerin lenlosit,
makrola} ve polimorlnukleuslu lökositlerle yakın ili,çkide olduğu görüldü,

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nevin Kurtdede

Publication Date January 1, 2000
Published in Issue Year 2000Volume: 47 Issue: 01

Cite

APA Kurtdede, N. (2000). ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000539
AMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000539
Chicago Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, no. 01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000539.
EndNote Kurtdede N (January 1, 2000) ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE N. Kurtdede, “ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 47, no. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000539.
ISNAD Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000539.
JAMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000539.
MLA Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000539.
Vancouver Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN BRONŞLARLA İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (BALT) ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).