Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI

Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549

Abstract

Köpeklerde arka ekstremile topallıklannm nedenleri arasında. genu ekleminin ligament ve menisküs lezyonları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle iin
çapraz balfm daha fazla travmaya maruz kalarak kopması eklemde önemli stabilizasyon kayıplanna neden olarak. eklemı dejeneratif delfi,~ikliklere predispoze
kılar.
Bu klinik çalışmada. AÜ Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim
Dalı Kliniğine getirilen, deği,~ik ırk. yaş ve cinsiyetteki 43 köpek çalıpna materyalini oluşturdu.
Bu köpeklerde operatil' sağaItım gerçekleştirilmi,~ ve m. tensor fasciae
latae'den "umler and over" tekniğine göre oluşturulan gre/iin, tuberasitas tibiada lateralden mediale, tibial platonun medialinden eklem içine ve eklem iç:inden femurun lateral condylusuna doğru "Paaısma" tekniğine göre kemikler içinde aç.tlan
tünellerden sırası ile geçirilerek, femurun lateral kondilusuna tespiti ile gerçekle,~tirilen operatif yöntemin klinik olarak değerlendirilmesi yaptlmı,ı'tır. Bir
olguda devam eden topallık sonucu revizyon operasyonu ve iki olguda kalıcı kronik topallık dl,~l11dasağaltım sonuçları klinik olarak başarılı bulunmu,~tur.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Sağlam

Publication Date January 1, 2000
Published in Issue Year 2000Volume: 47 Issue: 01

Cite

APA Sağlam, M. (2000). KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549
AMA Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000549
Chicago Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, no. 01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549.
EndNote Sağlam M (January 1, 2000) KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE M. Sağlam, “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 47, no. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000549.
ISNAD Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000549.
JAMA Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000549.
MLA Sağlam, Mehmet. “KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000549.
Vancouver Sağlam M. KÖPEKLERDE ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMALARININ SAĞALTIMINDA MODİFİYE İNTRAKAPSÜLER MUSCULUS TENSOR FASCIAE LATAE GREFTİ UYGULAMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).