Research Article
BibTex RIS Cite

Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey

Year 2022, Volume: 69 Issue: 2, 123 - 130, 25.03.2022
https://doi.org/10.33988/auvfd.799114

Abstract

The aim of this study is to determine the cost of goat milk in Saanen goat enterprises in Çanakkale province and to examine the factors affecting profitability in enterprises. The material of the study consists of 92 Saanen goat enterprises. The enterprises have been grouped according to their animal density; as 25-75 heads (small-scale), 76-150 heads (medium-scale) and 151 heads and above (large-scale). The findings of the enterprises for 2017 were determined by descriptive statistics, and multiple regression analysis was used to determine the factors affecting the total profitability of the enterprises. Since feed costs represented 46.22% of total production cost, it was followed by labour costs (27.19%), fuel costs (5.44%) and veterinarian-health service costs (5.19%). The cost of 1 L milk and absolute profit in enterprises was determined as 0.42/0.01 $/kg in small-scale, 0.41/0.02 $/kg in medium-scale and 0.38/0.05 $/kg in large-scale enterprises, respectively. It was observed that the share of inputs in enterprises generally decreases as the scale of the enterprise increases and large-scale enterprises were found to be more successful in solving technical, health and economic problems.

Supporting Institution

This study was supported by Ankara University Scientific Research Projects Coordinator with the project number 17L0239009.

Project Number

17L0239009

Thanks

This manuscript is derived from the Ph.D. thesis of the first author. The authors would like to thank İ. Safa Gürcan, Luisa Magrin, Barbara Contiero and Flaviana Gottardo for their collaboration in data analysis process. We also would like to thank to Çanakkale Sheep Goat Breeders Association, that provides coordination in communication with goat enterprises, and to Saanen goat producers who patiently responded to the survey questions and shared their precious time with us.

References

 • Ahmad S, Fayaz ZM, Ali G, et al (2015): An economic analysis of goat rearing in Kohistan district, Khyber Pakhtunkhwa. J Entomol Zool Stud, 3, 484-488.
 • Akın AC, Cevger Y (2019): Analysis of factors affecting production costs and profitability of milk and dairy products in Turkey. Food Sci. Technol, 39, 781-787.
 • Aktaş C (2007): The Multicollinearity And An Application For Inflation Model Using Liu Estimator. Zonguldak Karaelmas Univ Sos Bilim Derg, 3, 67-79.
 • Aktürk D, Tatlıdil F, Savran A (2009): Determination of Milk Production Cost on the Member Farms of Sheep and Goat Breeders Association in Çanakkale. J Anim Vet Adv, 8, 526-529.
 • Anonim (2017): Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Çalıştayı Notları. 13 Ocak 2017, Çanakkale.
 • Ateş G, Nisa M, Yelboğa M, et al (2014): Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun.
 • Bakırtaş Ş, Günlü A (2018): Aksaray ilinde keçi yetiştiren işletmelerin teknik ve sosyo-ekonomik analizi. Eurasian J Vet Sci, 34, 134-141.
 • Bulut ZA (2004): İşletmeler Açısından Kapasite Planlaması ve Kapasite Planlamasına Etki Eden Faktörler. Mevzuat Dergisi, 7.
 • Büyükuysal MÇ, Öz İİ (2016): An Alternative Method to Least Squares in Presence of Multicollinearity: Ridge Regression. DÜ Sağlık Bil Enst Derg, 6, 110-114.
 • Cevger Y (1997): Analysis of Profitability and Productivity of Lamb Fattening Enterprises in Karaman Province. Ankara Univ Vet Fak Derg, 44, 277-290.
 • Çelik Y, Bayramoğlu Z (2010): Cost-Benefit Analysis of Angora Goat Production in Turkey: The Cases of Konya and Karaman Provinces. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 251-256.
 • Çiçek H, Tandoğan M (2008): Economic Analysis of Dairy Cattle Activity in Afyonkarahisar Province. Mediterr Agric Sci, 21, 179-184.
 • Dellal G (2000): Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları. Tarim Bilim Derg, 6, 124-129.
 • Dinler Z (2016): İktisat. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Engindeniz S, Aktürk D, Savran A, et al (2018): A Research on Determination of Goat Milk Cost in Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces. Ege Üniv Ziraat Fak Derg, 55, 27-36.
 • Gökdai A, Sakarya E (2020): Socio-economic structure and current problems of Saanen goat farms in Çanakkale province. Eurasian J Vet Sci, 36, 72-79.
 • Günlü A, Alaşahan S (2010): Evaluations on the Future of Goat Breeding in Turkey. Vet Hekim Der Derg, 81, 15-20.
 • Jeong Y, Jung MJ (2016): Application and interpretation of hierarchical multiple regression. J Orthop Nurs, 35, 338-341.
 • Kalaycı Ş (2010): Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Vol 5, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kayaalp G, Güney M, Cebeci Z (2015): Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı. Çukurova J Agric Food Sci, 30, 1-8.
 • Kaymak K, Sariözkan S (2016): Socio-Economic Structure and Production Costs of Sheep Breeding Enterprises in Korkut District of Muş Province. Van Vet J, 27, 141-146.
 • Kaymakçı M, Engindeniz S (2010): Türkiye'de Keçi Yetiştiriciliği; Sorunlar ve Çözümler. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiri Kitabı, p.1-25.
 • Köseman A, Şeker İ (2015): Current status of cattle, sheep and goat breeding in Turkey. Van Vet J, 26, 111-117.
 • Nemeth T, Branduse L, Abraham M, et al (2004): Factors affecting the profitability of different goat farm sizes in Hungary. S Afr J Anim Sci, 34, 126-129.
 • Özdamar K (2003): Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Öztürk MZ, Çetinkaya G, Aydın S (2017): Climate Types of Turkey According to Klippen-Geiger Climate Classification. Geogr J, 35,17-27.
 • Paksoy M (2007): Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Paksoy M, Özçelik A (2008): Economic Analysis of Goat Rearing Farms for Milk Production in Kahramanmaraş Province. J Agric Sci, 14, 420-427.
 • TSMS (2020): Turkish State Meteorological Service. Available at https://mgm.gov.tr/. (Accessed August 5, 2020).
 • TURKSTAT (2020): Livestock Database. Available at https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr. (Accessed January 21, 2021).
Year 2022, Volume: 69 Issue: 2, 123 - 130, 25.03.2022
https://doi.org/10.33988/auvfd.799114

Abstract

Project Number

17L0239009

References

 • Ahmad S, Fayaz ZM, Ali G, et al (2015): An economic analysis of goat rearing in Kohistan district, Khyber Pakhtunkhwa. J Entomol Zool Stud, 3, 484-488.
 • Akın AC, Cevger Y (2019): Analysis of factors affecting production costs and profitability of milk and dairy products in Turkey. Food Sci. Technol, 39, 781-787.
 • Aktaş C (2007): The Multicollinearity And An Application For Inflation Model Using Liu Estimator. Zonguldak Karaelmas Univ Sos Bilim Derg, 3, 67-79.
 • Aktürk D, Tatlıdil F, Savran A (2009): Determination of Milk Production Cost on the Member Farms of Sheep and Goat Breeders Association in Çanakkale. J Anim Vet Adv, 8, 526-529.
 • Anonim (2017): Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Çalıştayı Notları. 13 Ocak 2017, Çanakkale.
 • Ateş G, Nisa M, Yelboğa M, et al (2014): Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun.
 • Bakırtaş Ş, Günlü A (2018): Aksaray ilinde keçi yetiştiren işletmelerin teknik ve sosyo-ekonomik analizi. Eurasian J Vet Sci, 34, 134-141.
 • Bulut ZA (2004): İşletmeler Açısından Kapasite Planlaması ve Kapasite Planlamasına Etki Eden Faktörler. Mevzuat Dergisi, 7.
 • Büyükuysal MÇ, Öz İİ (2016): An Alternative Method to Least Squares in Presence of Multicollinearity: Ridge Regression. DÜ Sağlık Bil Enst Derg, 6, 110-114.
 • Cevger Y (1997): Analysis of Profitability and Productivity of Lamb Fattening Enterprises in Karaman Province. Ankara Univ Vet Fak Derg, 44, 277-290.
 • Çelik Y, Bayramoğlu Z (2010): Cost-Benefit Analysis of Angora Goat Production in Turkey: The Cases of Konya and Karaman Provinces. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16, 251-256.
 • Çiçek H, Tandoğan M (2008): Economic Analysis of Dairy Cattle Activity in Afyonkarahisar Province. Mediterr Agric Sci, 21, 179-184.
 • Dellal G (2000): Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları. Tarim Bilim Derg, 6, 124-129.
 • Dinler Z (2016): İktisat. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Engindeniz S, Aktürk D, Savran A, et al (2018): A Research on Determination of Goat Milk Cost in Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces. Ege Üniv Ziraat Fak Derg, 55, 27-36.
 • Gökdai A, Sakarya E (2020): Socio-economic structure and current problems of Saanen goat farms in Çanakkale province. Eurasian J Vet Sci, 36, 72-79.
 • Günlü A, Alaşahan S (2010): Evaluations on the Future of Goat Breeding in Turkey. Vet Hekim Der Derg, 81, 15-20.
 • Jeong Y, Jung MJ (2016): Application and interpretation of hierarchical multiple regression. J Orthop Nurs, 35, 338-341.
 • Kalaycı Ş (2010): Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Vol 5, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kayaalp G, Güney M, Cebeci Z (2015): Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı. Çukurova J Agric Food Sci, 30, 1-8.
 • Kaymak K, Sariözkan S (2016): Socio-Economic Structure and Production Costs of Sheep Breeding Enterprises in Korkut District of Muş Province. Van Vet J, 27, 141-146.
 • Kaymakçı M, Engindeniz S (2010): Türkiye'de Keçi Yetiştiriciliği; Sorunlar ve Çözümler. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiri Kitabı, p.1-25.
 • Köseman A, Şeker İ (2015): Current status of cattle, sheep and goat breeding in Turkey. Van Vet J, 26, 111-117.
 • Nemeth T, Branduse L, Abraham M, et al (2004): Factors affecting the profitability of different goat farm sizes in Hungary. S Afr J Anim Sci, 34, 126-129.
 • Özdamar K (2003): Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Öztürk MZ, Çetinkaya G, Aydın S (2017): Climate Types of Turkey According to Klippen-Geiger Climate Classification. Geogr J, 35,17-27.
 • Paksoy M (2007): Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Paksoy M, Özçelik A (2008): Economic Analysis of Goat Rearing Farms for Milk Production in Kahramanmaraş Province. J Agric Sci, 14, 420-427.
 • TSMS (2020): Turkish State Meteorological Service. Available at https://mgm.gov.tr/. (Accessed August 5, 2020).
 • TURKSTAT (2020): Livestock Database. Available at https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr. (Accessed January 21, 2021).
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arzu Gökdai 0000-0002-5509-2171

Engin Sakarya 0000-0003-3569-3292

Project Number 17L0239009
Publication Date March 25, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 69 Issue: 2

Cite

APA Gökdai, A., & Sakarya, E. (2022). Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 69(2), 123-130. https://doi.org/10.33988/auvfd.799114
AMA Gökdai A, Sakarya E. Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2022;69(2):123-130. doi:10.33988/auvfd.799114
Chicago Gökdai, Arzu, and Engin Sakarya. “Determination of Goat Milk Cost and Assessment of Factors Affecting the Profitability of Saanen Goat Enterprises in Çanakkale Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69, no. 2 (March 2022): 123-30. https://doi.org/10.33988/auvfd.799114.
EndNote Gökdai A, Sakarya E (March 1, 2022) Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69 2 123–130.
IEEE A. Gökdai and E. Sakarya, “Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 69, no. 2, pp. 123–130, 2022, doi: 10.33988/auvfd.799114.
ISNAD Gökdai, Arzu - Sakarya, Engin. “Determination of Goat Milk Cost and Assessment of Factors Affecting the Profitability of Saanen Goat Enterprises in Çanakkale Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69/2 (March 2022), 123-130. https://doi.org/10.33988/auvfd.799114.
JAMA Gökdai A, Sakarya E. Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2022;69:123–130.
MLA Gökdai, Arzu and Engin Sakarya. “Determination of Goat Milk Cost and Assessment of Factors Affecting the Profitability of Saanen Goat Enterprises in Çanakkale Province, Turkey”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 69, no. 2, 2022, pp. 123-30, doi:10.33988/auvfd.799114.
Vancouver Gökdai A, Sakarya E. Determination of goat milk cost and assessment of factors affecting the profitability of Saanen goat enterprises in Çanakkale province, Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2022;69(2):123-30.