Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Türk yaban keçilerinde (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877) sindirim sistemi helmintleri

Yıl 2018, Cilt: 65 Sayı: 3, 247 - 251, 01.09.2018
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002853

Öz

Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’da da yayılış gösteren Türk dağ keçisi veya yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877) Türkiye’de doğu, kuzeydoğu bölgeleriyle güneydoğunun dik yamaçlarında görülmektedir. Uzun süredir ve günümüzde de yayılış gösterdiği Antalya yöresi, Türk dağ keçisinin temel yayılım alanlarından biridir. Çalışmada, Antalya yöresinden elde edilen iki erkek dağ keçisi nekropsi yapılarak mide bağırsak helmintleri bakımından incelenmiş, toplam 3917 helmint toplanarak morfolojik özelliklerine göre tür teşhisleri yapılmıştır. Trichostrongylid nematodlardan 7 türün tespit edildiği araştırmada, en yaygın türler olarak Marshallagia marshalli, Telodorsagia circumcincta’ya abomasum’da, Nematodirus abnormalis’e ise ince bağırsaklarda rastlanmıştır. Bu çalışma ile ilk kez yaban keçisi alt türü olan Capra aegagrus aegagrus’un sindirim sistemi helmint türleri belirlenmiştir. Çalışmanın yapıldığı bölgelere yakın alanlarda evcil keçi ve koyunlar üzerinde daha önce yürütülen araştırmalarla bu çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, Antalya yöresinde yaşayan yaban keçileri ile evcil küçük ruminantlar arasında paraziter enfeksiyonlar bakımından karşılıklı bulaşmanın söz konusu olabileceği sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Al Assad S, Morrondo P, Dacal-Rivas V, et al. (2009): Bronchopulmonary nematode infection of Capra pyrenica in the Sierra Nevada massif, Spain. Vet Parasitol, 164, 340- 343.
 • Anderson RC (2000): Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission, 2nd ed. CAB International, Oxon.
 • Andrews JRH (1973): A host-parasite checklist of helminths of wild ruminants in New Zealand. New Zeal Vet J, 21, 43-47.
 • Barji H, Raji AR, Naghibi AG (2011): The comparative morphology of Marshallagia marshalli and Ostertagia occidentalis (Nematode: Strongylida, Trichostrongylus) by scanning electron microscopy. Parasitol Res, 108, 1391- 1395.
 • Bogale B, Chanie M, Melaku A, et al. (2014): Occurrence, intensity and parasite composition of gastrointestinal helminth parasites in Walia Ibex (Capra walie) at Semien Mountains National Park, Natural World Heritage Site, Northern Ethiopia. Acta Parasitol Glob, 5, 19-25.
 • Chiejina, NS, Jerzy M, Behnke MJ, et al. (2015): Haemonchotolerance in West African Dwarf goats: contribution to sustainable, anthelmintics-free helminth control in traditionally managed Nigerian dwarf goats. Parasite, 22, 1-11.
 • Citterio CV, Caslini C, Milani F, et al. (2006): Abomasal nematode community in an alpine chamois (Rupicapra rupicapra) population before and after a die-off. J Parasitol, 92, 918-27.
 • Doğanay A, Öge S (1997): Türkiye’de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 3, 97-114.
 • Gebremedhin B, Ficetola GF, Naderi S, et al. (2009): Combining genetic and ecological data to assess the conservation status of the endangered Ethiopian Walia ibex. Anim Conserv, 12, 89-100.
 • Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, et al. (1996): Konya yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. Veterinarium, 7, 50-55.
 • Gündoğdu E, Oğurlu İ (2009): Population ecology of wild goat Capra Aegagrus Erxleben 1777 in Isparta, Turkey. J Anim Vet Adv, 8, 2318-2324.
 • Junge RE, Louis EE (2005): Biomedical evaluation of two sympatric lemur species (Propithecus verreauxi deckeni and Eulemur fulvus rufus) in Tsiombokibo classified forest, Madagascar. J Zoo Wildl Med, 36, 581-589.
 • Lichtenfels JR, Pilitt PA (1983): Cuticular ridge patterns of Nematodirus (Nematoda: Trichostrongyloidea) parasitic in domestic ruminants of North America, with a key to species. Proc Helminthol Soc Wash, 50, 261-274.
 • Lyles AM, Dobson AP (1993): Infectious-disease and intensive management-population-dynamics, threatened hosts and their parasites. J Zoo Wildl Med, 24, 315-326.
 • Marreros N, Frey CF, Willisch CS, et al. (2012): Coprological analyses on apparently healthy Alpine ibex (Capra ibex ibex) from two Swiss colonies. Vet Parasitol, 186, 382-389.
 • Meradi S, Bentounsi B, Zouyed I, et al. (2011): The steppe species of gastrointestinal nematodes of small ruminants, with a focus on Marshallagia: Climate as a key determinant. Parasite, 18, 261-269.
 • Morner T (2002): Health monitoring and conservation of wildlife in Sweden and Northern Europe. Ann N Y Acad Sci, 969, 34-38.
 • Perez JM, Granados JE, Perez C, et al. (2003): A survey of the gastrointestinal nematodes of spanish ibex (Capra pyrenica) in a high mountain habitat. J Parasitol, 89, 315- 318.
 • Price PW, Westoby M, Rice B, et al. (1986): Parasite mediation in ecological interaction. Annu Rev Ecol Evol Syst, 17, 487-505.
 • Sarıbaşak H, Başaran MA, Kaçar S, et al. (2011): Wildgoat (Capra aegagrus Erxleben, 1777) Population in Antalya-Düzlerçamı Wildlife Progress Area and Evaluation of its Habitat. Batı Akdeniz Orm Araş Enst Tek Bült, 57, 1- 62.
 • Soulsby EJL (1965): Textbook of veterinary clinical parasitology. Vol. I. Helminths. Blackwell, Oxford.
 • Tınar R, Umur Ş, Köroğlu E, et al. (2011): Veteriner Helmintoloji. Dora Basım Yayın Ltd. Şti, Bursa.
 • Umur Ş, Yukarı BA (2005a): Seasonal activity of gastro- intestinal nematodes in goats in Burdur region, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 441-448.
 • Umur Ş, Yukarı BA (2005b): An abattoir survey of gastro- intestinal nematodes in sheep in the Burdur region, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 1195-1201. Geliş tarihi: 03.03.2017 / Kabul tarihi: 22.05.2017 Address for correspondence: Prof.Dr. Bahadır GÖNENÇ Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology 06110, Dışkapı, Ankara, Turkey. e-mail: bgonenc@ankara.edu.tr

Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877)

Yıl 2018, Cilt: 65 Sayı: 3, 247 - 251, 01.09.2018
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002853

Öz

Turkish ibex or wild goat (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877) is known to be distributed in Southeast Europe and Western Asia. In Turkey, the species is distributed in Eastern, Northeastern and steep mountainous areas of Southeast Anatolia. Antalya province is one of the main areas where Turkish ibex are currently found and where the species has had a long history. Digestive tracts of two male wild goats (Capra aegagrus aegagrus) were examined at necropsy from Antalya province, Turkey for gastrointestinal helminth infections. In total 3917 helminth parasites were collected and identified by morphological characteristics. Seven species of trichostrongylid nematodes were identified. Marshallagia marshalli and Telodorsagia circumcincta were the most abundant abomasal nematodes whereas Nematodirus abnormalis was dominant in the small intestine. This is the first report of helminths from Capra aegagrus aegagrus (sub-species of wild goat). Comparison with previous reports conducted on domestic goat and sheep in the nearby areas suggests that transmission of parasites between wild goat and domestic small ruminants is occurring

Kaynakça

 • Al Assad S, Morrondo P, Dacal-Rivas V, et al. (2009): Bronchopulmonary nematode infection of Capra pyrenica in the Sierra Nevada massif, Spain. Vet Parasitol, 164, 340- 343.
 • Anderson RC (2000): Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission, 2nd ed. CAB International, Oxon.
 • Andrews JRH (1973): A host-parasite checklist of helminths of wild ruminants in New Zealand. New Zeal Vet J, 21, 43-47.
 • Barji H, Raji AR, Naghibi AG (2011): The comparative morphology of Marshallagia marshalli and Ostertagia occidentalis (Nematode: Strongylida, Trichostrongylus) by scanning electron microscopy. Parasitol Res, 108, 1391- 1395.
 • Bogale B, Chanie M, Melaku A, et al. (2014): Occurrence, intensity and parasite composition of gastrointestinal helminth parasites in Walia Ibex (Capra walie) at Semien Mountains National Park, Natural World Heritage Site, Northern Ethiopia. Acta Parasitol Glob, 5, 19-25.
 • Chiejina, NS, Jerzy M, Behnke MJ, et al. (2015): Haemonchotolerance in West African Dwarf goats: contribution to sustainable, anthelmintics-free helminth control in traditionally managed Nigerian dwarf goats. Parasite, 22, 1-11.
 • Citterio CV, Caslini C, Milani F, et al. (2006): Abomasal nematode community in an alpine chamois (Rupicapra rupicapra) population before and after a die-off. J Parasitol, 92, 918-27.
 • Doğanay A, Öge S (1997): Türkiye’de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 3, 97-114.
 • Gebremedhin B, Ficetola GF, Naderi S, et al. (2009): Combining genetic and ecological data to assess the conservation status of the endangered Ethiopian Walia ibex. Anim Conserv, 12, 89-100.
 • Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, et al. (1996): Konya yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. Veterinarium, 7, 50-55.
 • Gündoğdu E, Oğurlu İ (2009): Population ecology of wild goat Capra Aegagrus Erxleben 1777 in Isparta, Turkey. J Anim Vet Adv, 8, 2318-2324.
 • Junge RE, Louis EE (2005): Biomedical evaluation of two sympatric lemur species (Propithecus verreauxi deckeni and Eulemur fulvus rufus) in Tsiombokibo classified forest, Madagascar. J Zoo Wildl Med, 36, 581-589.
 • Lichtenfels JR, Pilitt PA (1983): Cuticular ridge patterns of Nematodirus (Nematoda: Trichostrongyloidea) parasitic in domestic ruminants of North America, with a key to species. Proc Helminthol Soc Wash, 50, 261-274.
 • Lyles AM, Dobson AP (1993): Infectious-disease and intensive management-population-dynamics, threatened hosts and their parasites. J Zoo Wildl Med, 24, 315-326.
 • Marreros N, Frey CF, Willisch CS, et al. (2012): Coprological analyses on apparently healthy Alpine ibex (Capra ibex ibex) from two Swiss colonies. Vet Parasitol, 186, 382-389.
 • Meradi S, Bentounsi B, Zouyed I, et al. (2011): The steppe species of gastrointestinal nematodes of small ruminants, with a focus on Marshallagia: Climate as a key determinant. Parasite, 18, 261-269.
 • Morner T (2002): Health monitoring and conservation of wildlife in Sweden and Northern Europe. Ann N Y Acad Sci, 969, 34-38.
 • Perez JM, Granados JE, Perez C, et al. (2003): A survey of the gastrointestinal nematodes of spanish ibex (Capra pyrenica) in a high mountain habitat. J Parasitol, 89, 315- 318.
 • Price PW, Westoby M, Rice B, et al. (1986): Parasite mediation in ecological interaction. Annu Rev Ecol Evol Syst, 17, 487-505.
 • Sarıbaşak H, Başaran MA, Kaçar S, et al. (2011): Wildgoat (Capra aegagrus Erxleben, 1777) Population in Antalya-Düzlerçamı Wildlife Progress Area and Evaluation of its Habitat. Batı Akdeniz Orm Araş Enst Tek Bült, 57, 1- 62.
 • Soulsby EJL (1965): Textbook of veterinary clinical parasitology. Vol. I. Helminths. Blackwell, Oxford.
 • Tınar R, Umur Ş, Köroğlu E, et al. (2011): Veteriner Helmintoloji. Dora Basım Yayın Ltd. Şti, Bursa.
 • Umur Ş, Yukarı BA (2005a): Seasonal activity of gastro- intestinal nematodes in goats in Burdur region, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 441-448.
 • Umur Ş, Yukarı BA (2005b): An abattoir survey of gastro- intestinal nematodes in sheep in the Burdur region, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 29, 1195-1201. Geliş tarihi: 03.03.2017 / Kabul tarihi: 22.05.2017 Address for correspondence: Prof.Dr. Bahadır GÖNENÇ Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology 06110, Dışkapı, Ankara, Turkey. e-mail: bgonenc@ankara.edu.tr
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA92DF55JR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahadır Gönenç

Hasan Emir

Olimpia Iacob

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 65 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gönenç, B., Emir, H., & Iacob, O. (2018). Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 65(3), 247-251. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002853
AMA Gönenç B, Emir H, Iacob O. Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877). Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2018;65(3):247-251. doi:10.1501/Vetfak_0000002853
Chicago Gönenç, Bahadır, Hasan Emir, ve Olimpia Iacob. “Digestive Tract Helminths of Turkish Ibex (Capra Aegagrus Aegagrus Erxleben, 1877)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 65, sy. 3 (Eylül 2018): 247-51. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002853.
EndNote Gönenç B, Emir H, Iacob O (01 Eylül 2018) Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 65 3 247–251.
IEEE B. Gönenç, H. Emir, ve O. Iacob, “Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 65, sy. 3, ss. 247–251, 2018, doi: 10.1501/Vetfak_0000002853.
ISNAD Gönenç, Bahadır vd. “Digestive Tract Helminths of Turkish Ibex (Capra Aegagrus Aegagrus Erxleben, 1877)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 65/3 (Eylül 2018), 247-251. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002853.
JAMA Gönenç B, Emir H, Iacob O. Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2018;65:247–251.
MLA Gönenç, Bahadır vd. “Digestive Tract Helminths of Turkish Ibex (Capra Aegagrus Aegagrus Erxleben, 1877)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 65, sy. 3, 2018, ss. 247-51, doi:10.1501/Vetfak_0000002853.
Vancouver Gönenç B, Emir H, Iacob O. Digestive tract helminths of Turkish ibex (Capra aegagrus aegagrus Erxleben, 1877). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2018;65(3):247-51.

Cited By

Hunting Tourism Map of Wild Goat: Antalya District
Bilge International Journal of Science and Technology Research
https://doi.org/10.30516/bilgesci.536101