BibTex RIS Kaynak Göster

Farelerde Echinococcus granulosus protoskolekslerinin farklı yollarla uygulanması ve serolojik yanıtın belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 3, 245 - 249, 01.09.2016

Öz

Bu çalışma, Albino Balb/c türü farelerde hidatik kist protoskolekslerinin farklı yollarla verilmesiyle deneysel hidatidozis oluşturulması ve serolojik yanıtın belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, hidatik kist ile enfekte koyun karaciğerinden elde edilen protoskoleksler canlılık tayininden sonra dört deney ve bir kontrol grubuna uygulandı. Protoskoleksler periton içi, derialtı, göz ve ağız yoluyla uygulandı. Kontrol grubuna periton içi olarak fizyolojik su uygulandı. Deney süresinin sonunda (5 ay) canlı fareler uyutularak bazı iç organları (akciğerler, karaciğer, kalp, dalak, böbrek ve beyin) alındı ve hem makroskobik olarak hem de doku kesitlerinde mikroskobik olarak hidatik kist varlığı yönünden muayene edildi. Bunun yanısıra hidatik kist antijenlerine karşı oluşmuş antikorların indirekt-ELISA ile araştırılması amacıyla kan örnekleri alınmıştır. Çalışmanın 60. gününde periton içi grupta ölü bulunan bir farenin sağ ve sol böbreğinde 2-2.5 cm çapında steril hidatik kistler bulunmuştur. Çalışma sürecini tamamlayamayan farelerden serum örneği alınamamıştır. Derialtı gruptaki üç farede makroskobik olarak hidatik kistlere rastlanmış ve üçünde de ELISA ile seropozitiflik belirlenmiştir. Göz grubunda ne makroskobik ne de mikroskobik olarak hidatik kistlere rastlanmazken farelerin beşinde seropozitiflik belirlenmiştir. Benzer şekilde ağız grubunda ne makroskobik ne de mikroskobik hidatik kistler gözlenmezken üç farede seropozitiflik elde edilmiştir. Kontrol grubunda herhangi bir kist oluşumu ve seropozitiflik belirlenmemiştir

Kaynakça

 • Akoglu M, Davidson BR (1992): A rational approach to the terminology of hydatid disease of the liver. J Infect, 24, 1-6.
 • Al-Qaoud KM, Abdel-Hafez SK (2008): The induction of T helper type 1 response by cytokine gene transfection protects mice against secondary hydatidosis. Parasitol Res, 102, 1151-5.
 • Ammann RW, Eckert J (1996): Cestodes: Echinococcus. Gastroenterol Clin North Am, 25, 655-689.
 • Araj GF, Matossian RM, Frayhay GF (1977): The host response in secondary hydatidosis of mice. I. Circulating antibodies. Z Parasitenk, 52, 23-30.
 • Breijo M, Spinelli P, Sim RB, et al. (1998): Echinococcus granulosus: an intraperitoneal diffusion chamber model of secondary infection in mice. Exp Parasitol, 90, 270-6.
 • Culling AF, Allison TR, Barr TW (1985): Cellulary Pathology Technique 4rd. ed. Mid-Country Press, London.
 • Mousavi J, Tappeh KH (2010): Production of experimental hydatid cyst in the eye, peritoneum and liver of Balb/c mice. Acta Parasitol Turcica, 34, 21-23.
 • Oriol R, Williams JF, Perez-Esandi MV, et al. (1971): Purification of lipoprotein antigens of Echinococcus granulosus from sheep hydatid fluid. Am J Trop Med Hyg, 20, 569-574.
 • Simsek S, Koroglu E (2004): Evaluation of enzyme-linked immunosorbent immunoelectrotransfer blot (EITB) for immunodiagnosis of hydatid diseases in sheep. Acta Trop, 92, 17-24.
 • Simsek S, Koroglu E, Dumanli N, et al. (2005): Seroprevalance of cattle hydatidosis in some countries of East Anatolian Region of Turkey. Tr J Vet Anim Sci, 29, 1305-1310.
 • Smyth JD, Barret NJ (1980): Procedures for testing the viability of human hydatid cyst following surgical removal, especially after chemoterapy. Trans R Soc Trop Med Hyg, 74, 649-652.
 • Tabar GH, Razmi G (2009): Evaluation of antibody against hydatid fluid, protoscolex and adult worms of Echinococcus granulosus antigens by ELISA in mice. Iran J Vet Sci Tech, 1, 27-34.
 • Thompson RCA (1995): Biology and Systematics of Echinococcus. 1-37. In. RCA Thompson, AJ Lymbery, (Eds.) Echinococcus and Hydatid Disease. CAB Int., Oxfordshire, UK. Geliş tarihi: 14.09.2015 / Kabul tarihi: 12.10.2015 Address for correspondence: Prof. Dr. Sami Şimşek University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, 23119, Elazığ-Turkey. e-mail: ssimsek@firat.edu.tr

Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 3, 245 - 249, 01.09.2016

Öz

This study was planned for the aim of administration of hydatid cyst protoscoleces in Albino Balb/c mice in different ways for the formation of experimental hydatidosis and detection of serological response. For this purpose, the protoscoleces which were collected from sheep liver infected with hydatid cyst were divided into four experiments and one control group following to viability test. Protoscoleces were administrated by the way of intraperitoneal, subcutaneous, ocular and oral routes. In the control group, physiological saline was applied intraperitoneally. At the end of the experiment period (5 months) live mice were sacrified and some internal organs (lungs, liver, hearth, spleen, kidney and brain) were collected and those were examined both macroscopically and also microscopically by using of pathological tissue sections for hydatid cysts. Besides, blood samples were collected for the aim of the investigation of antibodies against hydatid cyst antigens by indirect-ELISA. On the 60th day of the study, sterile hydatid cysts which size of 2-2.5 cm diameter localized on right and left kidney of a died mouse were found in intraperitoneal group. Due to unable to complete the study process of mouse, serum samples couldn’t be received. Sterile hydatid cysts were macroscopically detected in three mice in subcutan group and seropositivity was found by ELISA in all. It was observed neither macroscopic nor microscopic hydatid cysts in ocular group while seropositivity was detected in five mice. Similarly, neither macroscopic nor microscopic hydatid cysts were detected in oral group while seropositivity was observed in three mice. There was no any hydatid cyst formation and seropositivity in control group

Kaynakça

 • Akoglu M, Davidson BR (1992): A rational approach to the terminology of hydatid disease of the liver. J Infect, 24, 1-6.
 • Al-Qaoud KM, Abdel-Hafez SK (2008): The induction of T helper type 1 response by cytokine gene transfection protects mice against secondary hydatidosis. Parasitol Res, 102, 1151-5.
 • Ammann RW, Eckert J (1996): Cestodes: Echinococcus. Gastroenterol Clin North Am, 25, 655-689.
 • Araj GF, Matossian RM, Frayhay GF (1977): The host response in secondary hydatidosis of mice. I. Circulating antibodies. Z Parasitenk, 52, 23-30.
 • Breijo M, Spinelli P, Sim RB, et al. (1998): Echinococcus granulosus: an intraperitoneal diffusion chamber model of secondary infection in mice. Exp Parasitol, 90, 270-6.
 • Culling AF, Allison TR, Barr TW (1985): Cellulary Pathology Technique 4rd. ed. Mid-Country Press, London.
 • Mousavi J, Tappeh KH (2010): Production of experimental hydatid cyst in the eye, peritoneum and liver of Balb/c mice. Acta Parasitol Turcica, 34, 21-23.
 • Oriol R, Williams JF, Perez-Esandi MV, et al. (1971): Purification of lipoprotein antigens of Echinococcus granulosus from sheep hydatid fluid. Am J Trop Med Hyg, 20, 569-574.
 • Simsek S, Koroglu E (2004): Evaluation of enzyme-linked immunosorbent immunoelectrotransfer blot (EITB) for immunodiagnosis of hydatid diseases in sheep. Acta Trop, 92, 17-24.
 • Simsek S, Koroglu E, Dumanli N, et al. (2005): Seroprevalance of cattle hydatidosis in some countries of East Anatolian Region of Turkey. Tr J Vet Anim Sci, 29, 1305-1310.
 • Smyth JD, Barret NJ (1980): Procedures for testing the viability of human hydatid cyst following surgical removal, especially after chemoterapy. Trans R Soc Trop Med Hyg, 74, 649-652.
 • Tabar GH, Razmi G (2009): Evaluation of antibody against hydatid fluid, protoscolex and adult worms of Echinococcus granulosus antigens by ELISA in mice. Iran J Vet Sci Tech, 1, 27-34.
 • Thompson RCA (1995): Biology and Systematics of Echinococcus. 1-37. In. RCA Thompson, AJ Lymbery, (Eds.) Echinococcus and Hydatid Disease. CAB Int., Oxfordshire, UK. Geliş tarihi: 14.09.2015 / Kabul tarihi: 12.10.2015 Address for correspondence: Prof. Dr. Sami Şimşek University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, 23119, Elazığ-Turkey. e-mail: ssimsek@firat.edu.tr
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA75MZ99CV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bünyamin İrehan

Ergün Köroğlu

Sami Şimşek

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA İrehan, B., Köroğlu, E., & Şimşek, S. (2016). Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(3), 245-249.
AMA İrehan B, Köroğlu E, Şimşek S. Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2016;63(3):245-249.
Chicago İrehan, Bünyamin, Ergün Köroğlu, ve Sami Şimşek. “Administration of Echinococcus Granulosus Protoscoleces by Different Ways in Mice and Detection of Serological Responses”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, sy. 3 (Eylül 2016): 245-49.
EndNote İrehan B, Köroğlu E, Şimşek S (01 Eylül 2016) Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 3 245–249.
IEEE B. İrehan, E. Köroğlu, ve S. Şimşek, “Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 63, sy. 3, ss. 245–249, 2016.
ISNAD İrehan, Bünyamin vd. “Administration of Echinococcus Granulosus Protoscoleces by Different Ways in Mice and Detection of Serological Responses”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63/3 (Eylül 2016), 245-249.
JAMA İrehan B, Köroğlu E, Şimşek S. Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63:245–249.
MLA İrehan, Bünyamin vd. “Administration of Echinococcus Granulosus Protoscoleces by Different Ways in Mice and Detection of Serological Responses”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sy. 3, 2016, ss. 245-9.
Vancouver İrehan B, Köroğlu E, Şimşek S. Administration of Echinococcus granulosus protoscoleces by different ways in mice and detection of serological responses. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63(3):245-9.