BibTex RIS Kaynak Göster

Kenelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün moleküler yöntemlerle araştırılması

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 3, 251 - 257, 01.09.2016

Öz

Keneler zorunlu kan emici ektoparazitlerden olup birçok ölümcül hastalık etkeninin de vektörü olarak bilinmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü (KKKAV) kene kaynaklı önemli virüslerden biri olup Bunyaviridae ailesinde, Nairovirüs cinsinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Kütahya yöresindeki çiftlik hayvanlarından toplam 228 olgun kene toplanmış ve bunların laboratuvar ortamında tür teşhisleri yapılmıştır. Hyalomma marginatum, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus turanicus, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus olmak üzere toplam altı tür saptanmıştır. Bu kenelerden türlerine ve cinsiyetlerine göre 88 havuz oluşturulmuştur. Bu havuzlardan virüs tespiti ve virüsün S segmentinin sekansını belirleyebilmek için reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve nested-PCR kullanılmıştır. Analizler sonucunda KKKAV yalnızca H. marginatum türüne ait kene örneklerinden oluşturulmuş 10 havuzda saptanmıştır. Pozitif bulunan izolatların filogenetik analizleri sonucunda, çalışmada elde edilen virüs izolatının Güneybatı Rusya, Kosova ve Türkiye’de önceden belirlenmiş suşlar ile aynı clusterda yer aldığı tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Albayrak H, Ozan E, Kurt M (2010): Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) but not West Nile Virus (WNV) in hard ticks from provinces in Northern Turkey. Zoonoses Public Hlth, 57, 156-160.
 • Albayrak H, Ozan E, Kurt M (2012): Serosurvey and molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) in Northern Turkey.Trop Anim He- alth Prod, 44, 1667-1671.
 • Aydın L, Bakırcı S (2007): Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitol Res. 101, 163-166.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, et al. (2011): Distribution and seasonal activity of tick species on cattle in the West Aegean region of Turkey. Exp Appl Acarol, 56, 165-178.
 • Barker SC, Murrell A (2004): Systematics and evolution of ticks with a list of valid genus and species names. Parasitol, 129, 15-36.
 • Bente DA, Forrester NL, Watts DM, et al. (2013): Cri- mean-Congo hemorrhagic fever: History, epidemiology, pat- hogenesis, clinical syndrome and genetic diversity. Antivir Res, 100, 159-189.
 • Bossi P, Tegnell A, Baka A, et al. (2004): Bichat guidelines for the clinical management of glanders and melioidosis and bioterrorism-related glanders and melioidosis. Eurosurveillance, 9, 17-18.
 • Burt FJ, Swanepoel R (2005): Molecular epidemiology of African and Asian Crimean-Congo hemorrhagic fever isolates. Epidemiol Infect, 133, 659-666.
 • Ekici M, Keskin A, Bursalı A, et al. (2013): Investigation of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks (Acari: Ixodidae) infesting on hedgehogs in Turkey. J New Res Sci, 2, 31-38.
 • Ergönül Ö (2006): Crimean-Congo hemorrhagic fever. Lancet Infect Dis, 6, 203-214.
 • Ergönül Ö (2009): Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. Ankem Derg, 23, 234-240.
 • Estrada-Peña A, Bouattour A, Camicas JL, et al. (2004): Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region. University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
 • Fajs L, Jakupi X, Ahmeti S, et al. (2014): Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Kosovo. PLoS Negl Trop Dis, 8, 2647.
 • Hekimoglu O, Ozer N, Ergunay K, et al. (2012): Spe- cies distribution and detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) in field-collected ticks in Ankara province, Central Anatolia, Turkey. Exp Appl Acarol, 56, 75-84.
 • İça A, Aslan F (2015): Kütahya yöresinde yayılış gösteren kene türlerinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, Bas- kıda.
 • Karaca C (2012): Kırım Kongo kanamalı ateşi hastala- rında serum nitrik oksit düzeylerinin klinik ve prognoz ile ilişkisi, Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Karaer Z, Yukarı BA, Aydın L (1997): Türkiye Keneleri ve Vektörlükleri. 363-434. In: MA Özcel, N Daldal (Eds), Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 13, İzmir.
 • Karti SS, Odabasi Z, Korten V, et al. (2004): Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. Emerg Infect Dis, 10, 1379-1384.
 • Saitou N, Nei M (1987): The neighbour-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Mol Biol Evol, 4, 406-425.
 • Tekin S, Bursali A, Mutluay N, et al. (2012): Crimean- Congo hemorrhagic fever virus in various ixodid tick species from a highly endemiz area. Vet Parasitol, 186¸ 546-552.
 • Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ (1994): CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res, 22, 4673-4680.
 • Tonbak S, Aktas M, Altay K, et al. (2006): Crimean- Congo hemorrhagic fever virüs: Genetic analysis and tick survey in Turkey. J Clin Microbiol, 44, 4120-4124.
 • Vatansever Z (2008): Vektör kenelerin ekolojisi, II. Tür- kiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. Kasım 2008. An- kara. 27-36.
 • Yesilbağ K, Aydın L, Dinçer E, et al. (2013): Tick survey and detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in tick species from a non-endemic area, South Marmara region, Turkey. Exp Appl Acarol, 60, 253-261. Geliş tarihi: 14.09.2015 / Kabul tarihi: 12.10.2015

Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks

Yıl 2016, Cilt: 63 Sayı: 3, 251 - 257, 01.09.2016

Öz

Ticks are obligatory blood-sucking ectoparasites and known as the vectors of many deadly diseases. CrimeanCongo Hemorrhagic Fever (CCHF) virus is an important tick-borne virus in the family Bunyaviridae, genus Nairovirus. In our study, the total of 228 mature ticks were collected from farm animals in the region of Kutahya and the identifications of these species were made in the laboratory. A total of six species belong to Hyalomma marginatum, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus turanicus, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus were identified. 88 pools were consisted accordance with these species and genders. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and Nested-PCR were used in order to identify the virus and to determine the S segment sequence of the virus from the pools. The presence of CCHF virus was only detected in 10 pools consisted from H. marginatum. As a result of the phylogenetic analysis of the positive isolates, it was determined that CCHF viruses isolated in this study clustered together with the strains predetermined in Southwestern Russia, Kosovo and Turkey

Kaynakça

 • Albayrak H, Ozan E, Kurt M (2010): Molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) but not West Nile Virus (WNV) in hard ticks from provinces in Northern Turkey. Zoonoses Public Hlth, 57, 156-160.
 • Albayrak H, Ozan E, Kurt M (2012): Serosurvey and molecular detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) in Northern Turkey.Trop Anim He- alth Prod, 44, 1667-1671.
 • Aydın L, Bakırcı S (2007): Geographical distribution of ticks in Turkey. Parasitol Res. 101, 163-166.
 • Bakırcı S, Sarali H, Aydın L, et al. (2011): Distribution and seasonal activity of tick species on cattle in the West Aegean region of Turkey. Exp Appl Acarol, 56, 165-178.
 • Barker SC, Murrell A (2004): Systematics and evolution of ticks with a list of valid genus and species names. Parasitol, 129, 15-36.
 • Bente DA, Forrester NL, Watts DM, et al. (2013): Cri- mean-Congo hemorrhagic fever: History, epidemiology, pat- hogenesis, clinical syndrome and genetic diversity. Antivir Res, 100, 159-189.
 • Bossi P, Tegnell A, Baka A, et al. (2004): Bichat guidelines for the clinical management of glanders and melioidosis and bioterrorism-related glanders and melioidosis. Eurosurveillance, 9, 17-18.
 • Burt FJ, Swanepoel R (2005): Molecular epidemiology of African and Asian Crimean-Congo hemorrhagic fever isolates. Epidemiol Infect, 133, 659-666.
 • Ekici M, Keskin A, Bursalı A, et al. (2013): Investigation of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks (Acari: Ixodidae) infesting on hedgehogs in Turkey. J New Res Sci, 2, 31-38.
 • Ergönül Ö (2006): Crimean-Congo hemorrhagic fever. Lancet Infect Dis, 6, 203-214.
 • Ergönül Ö (2009): Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. Ankem Derg, 23, 234-240.
 • Estrada-Peña A, Bouattour A, Camicas JL, et al. (2004): Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region. University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
 • Fajs L, Jakupi X, Ahmeti S, et al. (2014): Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Kosovo. PLoS Negl Trop Dis, 8, 2647.
 • Hekimoglu O, Ozer N, Ergunay K, et al. (2012): Spe- cies distribution and detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) in field-collected ticks in Ankara province, Central Anatolia, Turkey. Exp Appl Acarol, 56, 75-84.
 • İça A, Aslan F (2015): Kütahya yöresinde yayılış gösteren kene türlerinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, Bas- kıda.
 • Karaca C (2012): Kırım Kongo kanamalı ateşi hastala- rında serum nitrik oksit düzeylerinin klinik ve prognoz ile ilişkisi, Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Karaer Z, Yukarı BA, Aydın L (1997): Türkiye Keneleri ve Vektörlükleri. 363-434. In: MA Özcel, N Daldal (Eds), Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 13, İzmir.
 • Karti SS, Odabasi Z, Korten V, et al. (2004): Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. Emerg Infect Dis, 10, 1379-1384.
 • Saitou N, Nei M (1987): The neighbour-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Mol Biol Evol, 4, 406-425.
 • Tekin S, Bursali A, Mutluay N, et al. (2012): Crimean- Congo hemorrhagic fever virus in various ixodid tick species from a highly endemiz area. Vet Parasitol, 186¸ 546-552.
 • Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ (1994): CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res, 22, 4673-4680.
 • Tonbak S, Aktas M, Altay K, et al. (2006): Crimean- Congo hemorrhagic fever virüs: Genetic analysis and tick survey in Turkey. J Clin Microbiol, 44, 4120-4124.
 • Vatansever Z (2008): Vektör kenelerin ekolojisi, II. Tür- kiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu. Kasım 2008. An- kara. 27-36.
 • Yesilbağ K, Aydın L, Dinçer E, et al. (2013): Tick survey and detection of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in tick species from a non-endemic area, South Marmara region, Turkey. Exp Appl Acarol, 60, 253-261. Geliş tarihi: 14.09.2015 / Kabul tarihi: 12.10.2015
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA29YD47KG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Anıl İça

Hülya Çetin

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 63 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA İça, A., & Çetin, H. (2016). Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 63(3), 251-257.
AMA İça A, Çetin H. Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2016;63(3):251-257.
Chicago İça, Anıl, ve Hülya Çetin. “Molecular Investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63, sy. 3 (Eylül 2016): 251-57.
EndNote İça A, Çetin H (01 Eylül 2016) Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63 3 251–257.
IEEE A. İça ve H. Çetin, “Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 63, sy. 3, ss. 251–257, 2016.
ISNAD İça, Anıl - Çetin, Hülya. “Molecular Investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 63/3 (Eylül 2016), 251-257.
JAMA İça A, Çetin H. Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63:251–257.
MLA İça, Anıl ve Hülya Çetin. “Molecular Investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 63, sy. 3, 2016, ss. 251-7.
Vancouver İça A, Çetin H. Molecular investigation of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus in ticks. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2016;63(3):251-7.