Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 21 - 28, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002600

Öz

In Turkey, the first course on veterinary obstetrics and gynaecology was provided in the Military Veterinary School in 1873. The first Department of Veterinary Obstetrics and Gynaecology was established in the Veterinary Faculty of Ankara University in 1952. There are limited publications, which give general information about the history of obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary medicine. This study was carried out to provide numerical data on the historical development of Turkish veterinary obstetrics and gynaecology and to contribute to the fields of veterinary history and history of science. The main data of this study were collected with data collection forms obtained from the academic staff studying/studied in the departments of veterinary obstetrics and gynaecology of veterinary faculties. Related archive documents were also used. By analysis of the data, it was determined that totally 86 academicians have carried out their duties in the departments of veterinary obstetrics and gynaecology until April 2011.Veterinary obstetrics and gynaecology courses have compulsorily taken place in the curriculum of veterinary faculties; nonetheless there were no uniformities in the semesters and credits of these courses. The graduate education in this field was carried out by 15 graduate schools of health sciences and totally 200 students were graduated between the years 1982 and 2011. Totally 27 books and 1580 scientific articles were published, 1117 paper were presented in the national and international scientific meetings and 320 projects were carried out in this field. This picture has presented that veterinary obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary medicine is in constant growth and development from the point of education, research and publication activities

Kaynakça

 • Anonim (2010): 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara.
 • Başağaç Gül RT, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B (2010): Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57:19-24.
 • Haziran 2001 tarih ve 1666 sayılı T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kararı.
 • EAEVE (2011): Evaluation of veterinary training in Europe: Principles and Process of Evaluation and Manual of Standard Operating Procedures. Erişim Tarihi: 09.09.2013. Erişim Adresi:
 • http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/sop/Introduction Lyon2011.pdf
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 259, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N, Erk H (1963): Veteriner doğum ve jinekoloji tarihine bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg,10(1): 26-34.
 • Erk N (1973): Türkiye Cumhuriyetinin İlk 50 yılında (1923- 1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Minas (1318-1902): Fenn-i Vilâde-i Baytariyye. Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul.
 • Özen A, Doğan Ö, Başağaç Gül RT, Özkul T, Yüksel E (2012): araştırmalar I: veteriner hekimliği eğitim-öğretimi, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18(4): 605-611.
 • Özen R, Özen A (2006): Veterinary education in Turkey. JVME, 33(2): 187-196.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2006): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi-Taslak Rapor. Erişim Tarihi: 22. 08. 2010. Erişim Adresi:
 • http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/turkiyeninyuksekogret imstratejisi.pdf Geliş tarihi: 26.04.2013 / Kabul tarihi: 21.10.2013

Türk veteriner hekimliği öğretiminde doğum ve jinekoloji üzerine bir araştırma

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 21 - 28, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002600

Öz

Türkiye’de veteriner hekimliği alanında ilk doğum ve jinekoloji dersi, Askeri Veteriner Okulunda 1873 yılında verilmeye başlandı. İlk Doğum Bilgisi ve Jinekoloji Kürsüsü ise 1952 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kuruldu. Türk veteriner hekimliğinde doğum ve jinekoloji tarihine ilişkin bilgiler veren sınırlı sayıda çalışma saptandı. Bu araştırma, Türkiye’de veteriner doğum ve jinekolojinin tarihsel gelişimini sayısal verilerle ortaya koymak ve veteriner hekimliği tarihi ve bilim tarihi alanlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın ana verileri, veteriner fakültelerinin doğum ve jinekoloji anabilim dallarında görev yapmış/yapmakta olan öğretim elemanlarından bilgi derleme formları aracılığıyla toplandı; konuyla ilgili arşiv belgelerinden de yararlanıldı. Verilerin analizinden, veteriner fakültelerinin doğum ve jinekoloji anabilim dallarında Nisan 2011 tarihine kadar toplam 86 öğretim üyesinin görev yaptığı belirlendi. Fakültelerin müfredatlarında doğum ve jinekoloji derslerinin zorunlu dersler arasında yer aldığı; ancak ders dönemleri ile saatleri açısından bir örnekliğin bulunmadığı görüldü. Bu alana yönelik lisansüstü eğitimin 15 sağlık bilimleri enstitüsünde sürdürüldüğü ve 1982-2011 yılları arasında toplam 200 öğrencinin mezun olduğu saptandı. Alanla ilgili, akademik düzeyde toplam 27 kitap ve 1580 bilimsel makalenin yayımlandığı; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 1117 bildirinin sunulduğu ve toplam 320 projenin tamamlandığı belirlendi. Bu tablo, Türk veteriner hekimliğinde doğum ve jinekolojinin eğitim-öğretim araştırma ve yayın faaliyetleri açısından, kendi içinde sürekli bir büyüme ve gelişme içinde olduğunu ortaya koydu

Kaynakça

 • Anonim (2010): 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara.
 • Başağaç Gül RT, Özkul T, Akçay A, Melikoğlu B (2010): Türkiye’de veteriner hekimliği alanında lisansüstü eğitim. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57:19-24.
 • Haziran 2001 tarih ve 1666 sayılı T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kararı.
 • EAEVE (2011): Evaluation of veterinary training in Europe: Principles and Process of Evaluation and Manual of Standard Operating Procedures. Erişim Tarihi: 09.09.2013. Erişim Adresi:
 • http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/sop/Introduction Lyon2011.pdf
 • Erk N, Dinçer F (1970): Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 259, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Erk N, Erk H (1963): Veteriner doğum ve jinekoloji tarihine bir bakış. Ankara Üniv Vet Fak Derg,10(1): 26-34.
 • Erk N (1973): Türkiye Cumhuriyetinin İlk 50 yılında (1923- 1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Minas (1318-1902): Fenn-i Vilâde-i Baytariyye. Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul.
 • Özen A, Doğan Ö, Başağaç Gül RT, Özkul T, Yüksel E (2012): araştırmalar I: veteriner hekimliği eğitim-öğretimi, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18(4): 605-611.
 • Özen R, Özen A (2006): Veterinary education in Turkey. JVME, 33(2): 187-196.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2006): Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi-Taslak Rapor. Erişim Tarihi: 22. 08. 2010. Erişim Adresi:
 • http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/turkiyeninyuksekogret imstratejisi.pdf Geliş tarihi: 26.04.2013 / Kabul tarihi: 21.10.2013
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA53YU63GH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgül Küçükaslan

Gül R. Tamay Başağaç

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Küçükaslan, Ö., & Başağaç, G. R. T. (2014). A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(1), 21-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002600
AMA Küçükaslan Ö, Başağaç GRT. A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2014;61(1):21-28. doi:10.1501/Vetfak_0000002600
Chicago Küçükaslan, Özgül, ve Gül R. Tamay Başağaç. “A Study on the Obstetrics and Gynaecology in Turkish Veterinary Education”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 1 (Mart 2014): 21-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002600.
EndNote Küçükaslan Ö, Başağaç GRT (01 Mart 2014) A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 1 21–28.
IEEE Ö. Küçükaslan ve G. R. T. Başağaç, “A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 1, ss. 21–28, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002600.
ISNAD Küçükaslan, Özgül - Başağaç, Gül R. Tamay. “A Study on the Obstetrics and Gynaecology in Turkish Veterinary Education”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/1 (Mart 2014), 21-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002600.
JAMA Küçükaslan Ö, Başağaç GRT. A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:21–28.
MLA Küçükaslan, Özgül ve Gül R. Tamay Başağaç. “A Study on the Obstetrics and Gynaecology in Turkish Veterinary Education”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 1, 2014, ss. 21-28, doi:10.1501/Vetfak_0000002600.
Vancouver Küçükaslan Ö, Başağaç GRT. A study on the obstetrics and gynaecology in Turkish veterinary education. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(1):21-8.