Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 55 - 58, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002605

Öz

Dystocia is an economically important problem in the cattle industry because it is a major causes of calf mortality. This problem has received increased attention by the cattle industry because of the utilization of some of the incompetible sire breeds in crossbreeding programs. The aim of this study was to investigate the effect of year and season on cattle dystocia using poisson regression methodology. Only first-calf heifer data record, including a total of 1787 birth records over three years, from January 2010 to November 2012, of Simmental x South Anatolian crossbred from a private farm, were collected. Poisson regression model provides an adequate fit for this data, however there might be acceptable level of underdispersion. According the result of the ChiSquare tests, the differences between year 2010 and 2012, 2011 and 2012 were found statistically significant (p<0,001). In addition the differences between seasons winter and summer, autumn and summer, spring and summer were found statistically significant (p<0,001)

Kaynakça

 • Apaydın AM (1997) Güç doğumlar (Dystocia). In:
 • Alaçam E (Ed). Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Medisan yayınevi, Ankara, pp, 197-214. Berger PJ (1994) Genetic prediction for calving ease in the United States: data, models, and use by the dairy industry. J Dairy Sci, 77, 1146-1153.
 • Berger PJ, Cubas AC, Koehler KJ, Healey MH (1992).
 • Factors affecting dystocia and early calf mortality in Angus cows and heifers, J ANIM SCI, 70, 1775-1786
 • Berry DP, Lee JM,. Macdonald KA, Roche JR (2007).
 • Body condition score and body weight effects on dystocia and stillbirths and consequent effects on postcalving performance. J. Dairy Sci. 90, 4201–4211
 • Cole JB, Goodling RC, Wiggans Jr GR, VanRaden PM (2005). Genetic evaluation of calving ease for Brown
 • Swiss and Jersey bull from purebred and crossbred calvings. J Dairy Sci, 88,1529-1539. Pr>ChiSq ,0755 0,9585 0,0772 154,1632 <,0001 0,4932 0,0846 0,0000 0,0000 0,9513 0,4505 0,3835 0,0000 0,2592 0,0000 ,9759 <,0001 ,0939 ,0803 ,0743 ,0000

Poisson regresyon modeli kullanılarak Simmental x Güney Anadolu Kırmızısı melez sığırlarda yıl vemevsim faktörlerinin güç doğum üzerine etkisinin incelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 55 - 58, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002605

Öz

Güç doğum, buzağı ölümlerinin ana nedeni olduğundan sığır endüstrisinde ekonomik olarak büyük bir sorundur. Sorunun, hayvancılık sektöründe melezleme programlarında uyumsuz ırkların kullanımı ile artması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, poisson regresyon metodu kullanılarak ile güç doğum üzerine yıl ve mevsimin etkisi incelendi. Çalışmanın verilerini, özel bir işletmede Ocak 2010 ile Kasım 2012 tarihleri arasında üç yıl süre ile, sadece ilkine buzağılayan Simmental x Güney Anadolu kırmızısı melezi sığırlardan alınan toplam 1787 adet doğum kaydı oluşturmuştur. Verilere Poisson regresyon yöntemi uyum sağlamakla birlikte az miktarda sapma görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; ki-kare testi ile 2010 yılı ile 2012 yılı ve 2011 yılı ile 2012 yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca, kış mevsimi ile yaz, sonbahar ile yaz ve ilkbahar mevsimi ile yaz mevsimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001)

Kaynakça

 • Apaydın AM (1997) Güç doğumlar (Dystocia). In:
 • Alaçam E (Ed). Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Medisan yayınevi, Ankara, pp, 197-214. Berger PJ (1994) Genetic prediction for calving ease in the United States: data, models, and use by the dairy industry. J Dairy Sci, 77, 1146-1153.
 • Berger PJ, Cubas AC, Koehler KJ, Healey MH (1992).
 • Factors affecting dystocia and early calf mortality in Angus cows and heifers, J ANIM SCI, 70, 1775-1786
 • Berry DP, Lee JM,. Macdonald KA, Roche JR (2007).
 • Body condition score and body weight effects on dystocia and stillbirths and consequent effects on postcalving performance. J. Dairy Sci. 90, 4201–4211
 • Cole JB, Goodling RC, Wiggans Jr GR, VanRaden PM (2005). Genetic evaluation of calving ease for Brown
 • Swiss and Jersey bull from purebred and crossbred calvings. J Dairy Sci, 88,1529-1539. Pr>ChiSq ,0755 0,9585 0,0772 154,1632 <,0001 0,4932 0,0846 0,0000 0,0000 0,9513 0,4505 0,3835 0,0000 0,2592 0,0000 ,9759 <,0001 ,0939 ,0803 ,0743 ,0000
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA37GK99AH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmayil Safa Gürcan

Doğukan Özen

Aytekin Yamaç

Özlem Güllü

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gürcan, İ. S., Özen, D., Yamaç, A., Güllü, Ö. (2014). Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(1), 55-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002605
AMA Gürcan İS, Özen D, Yamaç A, Güllü Ö. Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2014;61(1):55-58. doi:10.1501/Vetfak_0000002605
Chicago Gürcan, İsmayil Safa, Doğukan Özen, Aytekin Yamaç, ve Özlem Güllü. “Investigation of Effect of Year and Season Factors on Calving Difficulty, Using Poisson Regression Model in Simmental X South Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 1 (Mart 2014): 55-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002605.
EndNote Gürcan İS, Özen D, Yamaç A, Güllü Ö (01 Mart 2014) Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 1 55–58.
IEEE İ. S. Gürcan, D. Özen, A. Yamaç, ve Ö. Güllü, “Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 1, ss. 55–58, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002605.
ISNAD Gürcan, İsmayil Safa vd. “Investigation of Effect of Year and Season Factors on Calving Difficulty, Using Poisson Regression Model in Simmental X South Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/1 (Mart 2014), 55-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002605.
JAMA Gürcan İS, Özen D, Yamaç A, Güllü Ö. Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:55–58.
MLA Gürcan, İsmayil Safa vd. “Investigation of Effect of Year and Season Factors on Calving Difficulty, Using Poisson Regression Model in Simmental X South Anatolian Red Crossbred Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 1, 2014, ss. 55-58, doi:10.1501/Vetfak_0000002605.
Vancouver Gürcan İS, Özen D, Yamaç A, Güllü Ö. Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(1):55-8.