Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Serum sialic acid levels in cattles with cystic echinococcosis

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 61 - 63, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002311

Öz

In this study, the investigation of serum total sialic acid (TSA) levels in cattles with cystic echinococcosis was aimed. Two – 3 years old 15 cattles infected with cystic echinococcosis larvae and 10 healthy cattles were composed of study animal material. Blood samples were taken from the cattles prior to slaughter and organs of slaughtered cattle in Samsun province were investigated for cystic echinococcosis. Positively animals for Echinococcus granulosus protoscolex were included as a trial group and clinically healthy and negatively for cystic echinococcosis animals were included in the study as a control group. Serum TSA level was measured by Warren’s method. Serum TSA levels were determined as 119.6 ± 7.6 mg/dl and 78.9 ± 8.2 mg/dl in infected and healthy cattles, respectively. Serum TSA levels were found to be significantly higher in cattles with cystic echinococcosis compared to healthy (p < 0.01). Significant positive correlations were determined between serum TSA and aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotranferase (ALT) and gamma glutamil transferase (GGT) activities. In conclusion, an increase in TSA levels in cows affected by cystic echinococcosis suggests that serum TSA may be a useful associate parameter and surveillance tool in support to clinical and laboratory findings

Kaynakça

 • Güralp N (1981): Helmintoloji. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları. İkinci baskı, Ankara.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical biochemistry of domestic animals. 5th ed, Academic Press, Inc., California, USA.
 • Keleş İ, Ertekin A, Karaca M, Ekin S, Akkan HA (2000): Sığırların leptospirozisinde serum sialik asit ve lipid-bağlı sialik asit düzeyleri üzerine araştırma. YYÜ Vet Fak Derg, 11, 121-122.
 • Rosenberg A, Schengrund CL (1976): Circulating sialyl compounds. 275-294. In: Biological Roles of Sialic Acid. Rosenberg A., Schengrund S., (Eds), Plenum Publishing Corp., New York.
 • Schauer R (1982): Chemistry, metabolism and biological functions of sialic acids. Adv Carbohydr Chem Biochem, 40, 131-234.
 • Singh B, Choudhuri PC, Joshi HC (1980): Serum mucoprotein and sialic acid in enzootic bovine haematuria. Zntbl Vet Med A, 27, 678-681.
 • Sydow G, Wittmann W, Bender E, Starick E (1988): The sialic acid content of the serum of cattle infected with bovine leukosis virus. Arch Exp Vetmed, 42, 194-197.
 • Umur Ş (1995): Hidatidozun (Kist Hidatik) önemi, korunma yolları ve eradikasyonu için bir öneri. Vet Hekim Dern Derg, 65, 18-22.
 • Warren L (1959): The thiobarbituric acid assay of sialic acids. J Biol Chem, 234, 1971-1975.
 • Yazar S, Altıntaş N (2003): Serodiagnosis of cystic echinococcosis in Turkey. Helminthologia, 40, 9-13. Geliş tarihi: 15.02.2007 / Kabul tarihi: 24.03.2009

Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri

Yıl 2010, Cilt: 57 Sayı: 1, 61 - 63, 01.03.2010
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002311

Öz

Bu çalışmada, kistik ekinokokozisli sığırlarda serum total sialik asit (TSA) düzeylerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmanın hayvan materyalini, 2-3 yaşlarında 15 adet Echinococcus granulosus larvası ile enfekte sığır ve 10 adet sağlıklı sığır oluşturdu. Samsun yöresindeki mezbahanelerde kesim öncesi sığırlardan kan örnekleri alındı ve kesim sonucu bu hayvanların değişik organlarında kistik ekinokokozis açısından şüpheli lezyonlardaki kistik yapılar parazitolojik olarak incelendi. Protoskoleks yönünden pozitif olan sığırlar çalışmanın deneme grubunu, klinik olarak sağlıklı ve organ muayenelerinde herhangi bir lezyon bulunmayan sığırlar kontrol grubunu oluşturdu. Serum TSA düzeyi Warren metodu ile ölçüldü. Enfekte ve sağlıklı sığırlarda, serum TSA düzeyleri sırası ile 119.6 ± 7.6 mg/dl ve 78.9 ± 8.2 mg/dl olarak belirlendi. Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum TSA düzeyinin sağlıklı grubunkindene göre önemli derecede yükselmiş olduğu tespit edildi (p < 0.01). Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum TSA düzeyi ile AST, ALT ve GGT aktiviteleri arasında önemli pozitif ilişkiler olduğu belirlendi (p < 0.01). Sonuç olarak, kistik ekinokokozisli sığırlarda artmış TSA düzeyi, TSA’nın bu hastalığın neden olabileceği etkilerin takibinde klinik ve laboratuvar bulgulara yardımcı bir parametre olarak kullanılabileceğini desteklemektedir

Kaynakça

 • Güralp N (1981): Helmintoloji. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları. İkinci baskı, Ankara.
 • Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML (1997): Clinical biochemistry of domestic animals. 5th ed, Academic Press, Inc., California, USA.
 • Keleş İ, Ertekin A, Karaca M, Ekin S, Akkan HA (2000): Sığırların leptospirozisinde serum sialik asit ve lipid-bağlı sialik asit düzeyleri üzerine araştırma. YYÜ Vet Fak Derg, 11, 121-122.
 • Rosenberg A, Schengrund CL (1976): Circulating sialyl compounds. 275-294. In: Biological Roles of Sialic Acid. Rosenberg A., Schengrund S., (Eds), Plenum Publishing Corp., New York.
 • Schauer R (1982): Chemistry, metabolism and biological functions of sialic acids. Adv Carbohydr Chem Biochem, 40, 131-234.
 • Singh B, Choudhuri PC, Joshi HC (1980): Serum mucoprotein and sialic acid in enzootic bovine haematuria. Zntbl Vet Med A, 27, 678-681.
 • Sydow G, Wittmann W, Bender E, Starick E (1988): The sialic acid content of the serum of cattle infected with bovine leukosis virus. Arch Exp Vetmed, 42, 194-197.
 • Umur Ş (1995): Hidatidozun (Kist Hidatik) önemi, korunma yolları ve eradikasyonu için bir öneri. Vet Hekim Dern Derg, 65, 18-22.
 • Warren L (1959): The thiobarbituric acid assay of sialic acids. J Biol Chem, 234, 1971-1975.
 • Yazar S, Altıntaş N (2003): Serodiagnosis of cystic echinococcosis in Turkey. Helminthologia, 40, 9-13. Geliş tarihi: 15.02.2007 / Kabul tarihi: 24.03.2009
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA54RR28ZH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gül Fatma Yarım

Şinasi Umur

Mustafa Açıcı

Yunus Emre Beyhan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 57 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yarım, G. F., Umur, Ş., Açıcı, M., Beyhan, Y. E. (2010). Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57(1), 61-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002311
AMA Yarım GF, Umur Ş, Açıcı M, Beyhan YE. Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2010;57(1):61-63. doi:10.1501/Vetfak_0000002311
Chicago Yarım, Gül Fatma, Şinasi Umur, Mustafa Açıcı, ve Yunus Emre Beyhan. “Kistik Ekinokokozisli sığırlarda Serum Sialik Asit düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, sy. 1 (Mart 2010): 61-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002311.
EndNote Yarım GF, Umur Ş, Açıcı M, Beyhan YE (01 Mart 2010) Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57 1 61–63.
IEEE G. F. Yarım, Ş. Umur, M. Açıcı, ve Y. E. Beyhan, “Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 57, sy. 1, ss. 61–63, 2010, doi: 10.1501/Vetfak_0000002311.
ISNAD Yarım, Gül Fatma vd. “Kistik Ekinokokozisli sığırlarda Serum Sialik Asit düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57/1 (Mart 2010), 61-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002311.
JAMA Yarım GF, Umur Ş, Açıcı M, Beyhan YE. Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57:61–63.
MLA Yarım, Gül Fatma vd. “Kistik Ekinokokozisli sığırlarda Serum Sialik Asit düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 57, sy. 1, 2010, ss. 61-63, doi:10.1501/Vetfak_0000002311.
Vancouver Yarım GF, Umur Ş, Açıcı M, Beyhan YE. Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum sialik asit düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2010;57(1):61-3.