Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Clinical evaluation of canine and feline urolithiasis cases between 2002-2003

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 105 - 111, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002169

Öz

In the study, different breed, age and gender 15 small animals, (4 cats and 11 dogs) with urinary tract problems were included. Diagnosis was made basis on urinary analysis, direct radiography, positive contrast cystography and ultrasonography. Urolits taken by hydropropulsion, cystotomy or urethrotomy were analyzed by X-Ray Diffraction and biochemical methods. Dietary and medical therapies were applied according to the determined urolith. Urine samples were taken on 15th, 30th, and 60th days and evaluated. Predominant urolith type in dogs was ureat (n=9, 60%). According to the urolith analysis dietary therapy prevents recurrence and biochemical and X-ray Diffraction methods were in correlation. Urolithiasis was more common in males than the females. The most commonly effected breed was Dalmatian

Kaynakça

 • Bıstner SI, Ford BR (1995 ): Urinary emergencies. Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment. W.B. Saunders Company. 4, 495-760.
 • Brown ON, Parks JL, Greene RW (1977 ): Recurrence of canine urolithiasis. J Am Vet Med Assoc. 170, 414-422.
 • Feeney DA, Weichselbaum RC, Jessen CR, Osborne CA (1999): Imaging canine urocystoliths. The Vet Clin North Am Small Anim Prac. 29, 59-72.
 • Grauer GF (1993): Medical treatment of canine uroliths. 1488-1495. In: D Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Hall LW, Clarke KW (1991): Anaesthesia of the dog and cat. 290-338. In: Veterinary Anaesthesia 9th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Haskins CS (1992): Anaesthesia for urologıc urgery. 91- 96. Stone EA (Ed), Urologıc Surgery of The Dog and Cat. Lea & Febiger, Philadelphia.
 • Houston D, Patterson J, Moore A, Smith S, Favrin M, Villagonzalo M, Hoff B (2000): Preliminary results from the canadian veterinary urolith center. Can Vet J, 41, 318- 319.
 • Kleeberg J (1976): Systematic analysis of uroliths. J. Clin. Pathol, 29, 1038-1039.
 • Lulıch PJ, Osborne CA, Bartges JW, Leckharoensuk C (2000): Canine lower urınary tract diseases. 1747-1781 Ettinger SJ (Ed), Textbook of Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Lulıch PJ, Osborne CA, Thumchai R, Leckharoensuk C, Ulrich LK, Koehler LA, Bird KA, Swanson LL, Nakagava Y (1999 ): Epidemiology of canine oxalat uroliths, The Vet Clin North Am Small Anim Prac, 29, 113-123.
 • Nyland GT, Mattoon JS, Wisner ER (1995): Ultrasonography of the urinary tract and adrenal glands. 95-124. In: Veterinary Diagnostic Ultrasound, W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA, Kruger MJ, Lulich PJ, Polzin DJ, Leckharoensuk C (2000 a ): Feline lower urınary tract diseases. 1710-1747. Ettinger SJ (Ed), In: Textbook of Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA (2000 b ): Urinary stones: cause, treatment, prevention. 1966 In: Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA, Lulich PJ, Polzin DJ, Senderson SL, Koehler LA, Ulrich LK, Bird KA, Swanson LL, Pederson LA, Sudo SZ (1999): Analysis of 77.000 canine uroliths. The Vet Clin North Am Small Anim Prac, 29, 17- 38.
 • Osborne CA, Finco DR (1995): Canine and feline urolithiasis. 798-889 In: Canine and Feline Nephrology and Urology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Osborne CA, Stevens JB (1981): Collection of urine, 21- 36 In: Handbook of Canine and Feline Urinanalysis, Ralston Purina Comp, London.
 • Picavet P, Detilleux J, Verschuren S, Sparkes A, Lulich J, Osborne CA, Istasse L, Diez M (2007): Analysis of 4495 canine and feline uroliths in the benelux. A retrospective study: 1994-2004. J Anim Physiol & Anim Nutr, 91, 247-251.
 • Saka AH (1997): Mineralojik Analizlerde X-ışımları Toz Kırınım Yönteminin Temel Presipleri ve Laboratuvar Şartlarının Standardizasyonu. 1-234 In: Maden Teknik Arama ve Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Seaman R, Bartges WJ (2001): Canine struvite urolithiasis. Comp Contin Edu, 23, 407-418.
 • Senıor DF (1996): Urolithiasis-a nutritional perspective. 188-198 In: Manual of Companion Animal Nutrition and Feeding. Iowa State Press, Birmingham.
 • Stevenson AE, Wrigglesworth DJ, Markwell PJ (2000 a): Dietary sodium chloride, urinary calcium and urinary oxalate in healthy adult dogs. Proceedings of 9th Internatıonal Symposıum On Urolithiasis. 794-796.
 • Stevenson AE, Blackburn JM, Markwell PJ (2000 b ): Dietary management of calcium oxalate urolithiasis in dogs. J Vet Int Med, 14, 383. Geliş tarihi: 20.02.2008 / Kabul tarihi: 21.04.2008

Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 105 - 111, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002169

Öz

Çalışmada üriner sistem şikâyeti ile gelen farklı ırk yaş ve cinsiyette 4 kedi ve 11 köpek olmak üzere 15 hayvan kullanıldı. Ürolitiazis tanısı, idrar analizi, direkt radyografi, pozitif kontrast sistografi ve ultrasonografik inceleme ile konuldu. Hidropropulsiyon, sistotomi ve/veya üretrotomi ile alınan ürolitlerin, biyokimyasal ve X-ışını Difraksiyon yöntemleri ile analizleri yapıldı. Ürolitin tipine göre diyet ve medikal tedavi uygulanan olguların 15. gün, 1. ay, 2. ayda alınan idrar analiz bulguları değerlendirildi. Köpeklerde predominant ürolit tipinin (n=9, %60) ürat olduğu ve ürolit analizine göre diyet uygulamasının nüksleri engellediği gözlendi. Ürolit analizinde kimyasal ve X-ışını Difraksiyon yöntemlerinin uyum içinde çalıştığı ve ürolitiazisin erkeklerde dişilerden daha fazla rastlandığı tespit edildi. Çalışmada, en fazla Dalmaçyalı ırkında ürolitiazis gözlendi

Kaynakça

 • Bıstner SI, Ford BR (1995 ): Urinary emergencies. Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment. W.B. Saunders Company. 4, 495-760.
 • Brown ON, Parks JL, Greene RW (1977 ): Recurrence of canine urolithiasis. J Am Vet Med Assoc. 170, 414-422.
 • Feeney DA, Weichselbaum RC, Jessen CR, Osborne CA (1999): Imaging canine urocystoliths. The Vet Clin North Am Small Anim Prac. 29, 59-72.
 • Grauer GF (1993): Medical treatment of canine uroliths. 1488-1495. In: D Slatter (Ed), Textbook of Small Animal Surgery. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Hall LW, Clarke KW (1991): Anaesthesia of the dog and cat. 290-338. In: Veterinary Anaesthesia 9th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Haskins CS (1992): Anaesthesia for urologıc urgery. 91- 96. Stone EA (Ed), Urologıc Surgery of The Dog and Cat. Lea & Febiger, Philadelphia.
 • Houston D, Patterson J, Moore A, Smith S, Favrin M, Villagonzalo M, Hoff B (2000): Preliminary results from the canadian veterinary urolith center. Can Vet J, 41, 318- 319.
 • Kleeberg J (1976): Systematic analysis of uroliths. J. Clin. Pathol, 29, 1038-1039.
 • Lulıch PJ, Osborne CA, Bartges JW, Leckharoensuk C (2000): Canine lower urınary tract diseases. 1747-1781 Ettinger SJ (Ed), Textbook of Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Lulıch PJ, Osborne CA, Thumchai R, Leckharoensuk C, Ulrich LK, Koehler LA, Bird KA, Swanson LL, Nakagava Y (1999 ): Epidemiology of canine oxalat uroliths, The Vet Clin North Am Small Anim Prac, 29, 113-123.
 • Nyland GT, Mattoon JS, Wisner ER (1995): Ultrasonography of the urinary tract and adrenal glands. 95-124. In: Veterinary Diagnostic Ultrasound, W.B. Saunders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA, Kruger MJ, Lulich PJ, Polzin DJ, Leckharoensuk C (2000 a ): Feline lower urınary tract diseases. 1710-1747. Ettinger SJ (Ed), In: Textbook of Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA (2000 b ): Urinary stones: cause, treatment, prevention. 1966 In: Veterinary Internal Medicine, W.B. Sounders Company, Philadelphia.
 • Osborne CA, Lulich PJ, Polzin DJ, Senderson SL, Koehler LA, Ulrich LK, Bird KA, Swanson LL, Pederson LA, Sudo SZ (1999): Analysis of 77.000 canine uroliths. The Vet Clin North Am Small Anim Prac, 29, 17- 38.
 • Osborne CA, Finco DR (1995): Canine and feline urolithiasis. 798-889 In: Canine and Feline Nephrology and Urology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • Osborne CA, Stevens JB (1981): Collection of urine, 21- 36 In: Handbook of Canine and Feline Urinanalysis, Ralston Purina Comp, London.
 • Picavet P, Detilleux J, Verschuren S, Sparkes A, Lulich J, Osborne CA, Istasse L, Diez M (2007): Analysis of 4495 canine and feline uroliths in the benelux. A retrospective study: 1994-2004. J Anim Physiol & Anim Nutr, 91, 247-251.
 • Saka AH (1997): Mineralojik Analizlerde X-ışımları Toz Kırınım Yönteminin Temel Presipleri ve Laboratuvar Şartlarının Standardizasyonu. 1-234 In: Maden Teknik Arama ve Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Seaman R, Bartges WJ (2001): Canine struvite urolithiasis. Comp Contin Edu, 23, 407-418.
 • Senıor DF (1996): Urolithiasis-a nutritional perspective. 188-198 In: Manual of Companion Animal Nutrition and Feeding. Iowa State Press, Birmingham.
 • Stevenson AE, Wrigglesworth DJ, Markwell PJ (2000 a): Dietary sodium chloride, urinary calcium and urinary oxalate in healthy adult dogs. Proceedings of 9th Internatıonal Symposıum On Urolithiasis. 794-796.
 • Stevenson AE, Blackburn JM, Markwell PJ (2000 b ): Dietary management of calcium oxalate urolithiasis in dogs. J Vet Int Med, 14, 383. Geliş tarihi: 20.02.2008 / Kabul tarihi: 21.04.2008
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA63GP44HJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrem Gül Sancak

F. Eser Özgencil

A.arda Sancak

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sancak, İ. G., Özgencil, F. E., & Sancak, A. (2009). Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(2), 105-111. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002169
AMA Sancak İG, Özgencil FE, Sancak A. Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2009;56(2):105-111. doi:10.1501/Vetfak_0000002169
Chicago Sancak, İrem Gül, F. Eser Özgencil, ve A.arda Sancak. “Fakülte Kliniklerine Gelen (2002-2003) Kedi Ve köpeklerde Urolitiazis olgularının Klinik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 2 (Haziran 2009): 105-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002169.
EndNote Sancak İG, Özgencil FE, Sancak A (01 Haziran 2009) Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 2 105–111.
IEEE İ. G. Sancak, F. E. Özgencil, ve A. Sancak, “Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 2, ss. 105–111, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002169.
ISNAD Sancak, İrem Gül vd. “Fakülte Kliniklerine Gelen (2002-2003) Kedi Ve köpeklerde Urolitiazis olgularının Klinik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/2 (Haziran 2009), 105-111. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002169.
JAMA Sancak İG, Özgencil FE, Sancak A. Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:105–111.
MLA Sancak, İrem Gül vd. “Fakülte Kliniklerine Gelen (2002-2003) Kedi Ve köpeklerde Urolitiazis olgularının Klinik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 2, 2009, ss. 105-11, doi:10.1501/Vetfak_0000002169.
Vancouver Sancak İG, Özgencil FE, Sancak A. Fakülte kliniklerine gelen (2002-2003) kedi ve köpeklerde urolitiazis olgularının klinik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(2):105-11.