Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002167

Öz

The objective of this study was to investigate the main pollution parameters of wastewater in various dairy processing plants in Ankara, Çankırı and Kastamonu provinces. The wastewater samples were tested for BOD (Biological oxygen demand), COD (Chemical oxygen demand), TSS (Total suspended solid), FOG (Fat oil grease) and pH values before treatment whereas the samples from Çankırı province tested after treatment. The results indicated that pollution parameter levels of 60 wastewater samples of dairy industry tested in this study was found high. To avoid the environmental pollution and to protect public health, wastewater treatment systems are recommended for dairy industry

Kaynakça

 • Anon (1989a): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 17 th Ed., American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Water Pollution Control Federation (WPCF), Washington D.C. 2. Anon (1989b): Su Kalitesi, Toplam Askıda Katı Madde Tayini., TS-7094/ Mayıs 1989.
 • Anon (2001): BOD/COD removal using the electropure water treatment system. Version1.1.,242 Canterbury Road Canterbury NSW, Australia. 4. Bilgin SA (1996): Adapazarı Katı Atıklarının Çevreye Etkisi ve Alternatif Sahaların Seçimi. Sakarya Üniversitesi
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 2009 139 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Cayless SM, Marques DMLM, Lester JN (1989): The effect of transient loading , pH and temperature shocks on anaerobic filters and fluidised beds. Environ Technol Lett 10, 951-968.
 • Çoban R (1997): İzmit Körfez Suyunun Kirlilik Parametreleri Üzerinde Fabrika Atık Sularının Rolü. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.Yüksek Lisans Tezi.
 • Fang HHP (1991): Treatment of wastewater from a whey processing plant using activated sludge and anaerobic processes. J Dairy Sci, 74, 2015-2019.
 • Gough RH, Mcgrew P (1993): Preliminary treatment of dairy plant waste water. J Environ Sci Health, A 28, 1-19.
 • Günşen U, Anar Ş (2000): Bursa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının kirletici etkilerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg, 7,43-51.
 • Zeytinoğlu E (1993): Bursa Bölgesi Gıda Sanayii Atıksularının Çevre Kirliliğine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.Yüksek Lisans Tezi.

Süt endüstrisi atıksularında önemli kirlilik parametrelerinin saptanması

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002167

Öz

Bu çalışmada Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde, çeşitli süt işletmelerinin atıksularında, çevre kirliliği açısından önemli parametrelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Toplanan örnekler Çankırı ilinde arıtma öncesi ve sonrasında, diğer illerde arıtma öncesinde BOİ (Biyolojik oksijen ihtiyacı), KOİ (Kimyasal oksijen ihtiyacı), AKM (Askıda katı madde), yağ-gres ve pH açısından test edilmiştir. Toplam 60 örneğin materyal olarak kullanıldığı çalışmada süt endüstrisi atıksularında, atık yükün fazla olduğu saptanmıştır. Ekolojik dengenin ve halk sağlığının korunması için, süt endüstrisinde atıksu arıtma sistemlerinin kullanılması büyük önem arz etmektedir

Kaynakça

 • Anon (1989a): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 17 th Ed., American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Water Pollution Control Federation (WPCF), Washington D.C. 2. Anon (1989b): Su Kalitesi, Toplam Askıda Katı Madde Tayini., TS-7094/ Mayıs 1989.
 • Anon (2001): BOD/COD removal using the electropure water treatment system. Version1.1.,242 Canterbury Road Canterbury NSW, Australia. 4. Bilgin SA (1996): Adapazarı Katı Atıklarının Çevreye Etkisi ve Alternatif Sahaların Seçimi. Sakarya Üniversitesi
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 2009 139 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Cayless SM, Marques DMLM, Lester JN (1989): The effect of transient loading , pH and temperature shocks on anaerobic filters and fluidised beds. Environ Technol Lett 10, 951-968.
 • Çoban R (1997): İzmit Körfez Suyunun Kirlilik Parametreleri Üzerinde Fabrika Atık Sularının Rolü. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.Yüksek Lisans Tezi.
 • Fang HHP (1991): Treatment of wastewater from a whey processing plant using activated sludge and anaerobic processes. J Dairy Sci, 74, 2015-2019.
 • Gough RH, Mcgrew P (1993): Preliminary treatment of dairy plant waste water. J Environ Sci Health, A 28, 1-19.
 • Günşen U, Anar Ş (2000): Bursa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının kirletici etkilerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg, 7,43-51.
 • Zeytinoğlu E (1993): Bursa Bölgesi Gıda Sanayii Atıksularının Çevre Kirliliğine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA66UP77VZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Seda Bilir Ormancı

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ormancı, F. S. B. (2009). Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(2). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002167
AMA Ormancı FSB. Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2009;56(2). doi:10.1501/Vetfak_0000002167
Chicago Ormancı, F. Seda Bilir. “Detection of the Important Pollution Parameters in Dairy Plants Wastewater”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 2 (Haziran 2009). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002167.
EndNote Ormancı FSB (01 Haziran 2009) Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 2
IEEE F. S. B. Ormancı, “Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 2, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002167.
ISNAD Ormancı, F. Seda Bilir. “Detection of the Important Pollution Parameters in Dairy Plants Wastewater”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/2 (Haziran 2009). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002167.
JAMA Ormancı FSB. Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56. doi:10.1501/Vetfak_0000002167.
MLA Ormancı, F. Seda Bilir. “Detection of the Important Pollution Parameters in Dairy Plants Wastewater”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 2, 2009, doi:10.1501/Vetfak_0000002167.
Vancouver Ormancı FSB. Detection of the important pollution parameters in dairy plants wastewater. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(2).