Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 147 - 148, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002173

Öz

Bu çalışma, Nisan-Ağustos 2003 ayları arasında Niğde yöresinde yakalanan 105 Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) üzerinde yürütülmüştür. Sincaplardan alınan kan örneklerinden hazırlanan yayma kan frotilerinde, 5 sincabın kanında Trypanosoma lewisi, 2 sincabın kanında Babesia microti tespit edilmiştir. Trypanosoma lewisi ve B. microti Türkiye’de Anadolu tarla sincabında ilk kez bildirilmiştir. Trypanosoma lewisi, Stercoraria grubunda yeralan, bütün dünyada çeşitli rat türlerinde görülen kamçılı bir kan protozoonudur (4). Vektörleri pirelerden Xenopsylla cheopis ve Nosopsyllus fasciatus’dur (4). Türkiye’de bu güne kadar yapılan çalışmalarda T. lewisi kemelerde (7) ve kör farelerde (2) tespit edilmiştir. Genellikle küçük yabani kemiricilerde görülen Babesia microti, eritrosit içinde gelişen ve İxodid kenelerle taşınan bir kan protozoonudur (8). Türkiye’de kemiriciler üzerinde konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa Spermophilus xanthophrymnus (Anadolu tarla sincabı) kan parazitleri yönünden muayene edilmiştir.

Kaynakça

 • Bandyopadhyay S, Ghash K (1982): Occurrence of Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi (Kent, 1880) in house mouse, Mus musculus Linn., from India. Indian J Parasitol, 6, 335-336.
 • Candan S, Eren H, Babür C (1994): Ankara yöresinde yakalanan kör farelerde (Spalax leucodon) ilk Trypanosoma lewisi (Kent, 1880) olgusu. Türk Hij Den Biol Derg, 51, 145-147.
 • Dorney RS (1967): Incidence, taxonomic relationships and development of lewisi-like trypanosomes in Wisconsin Sciuridae. J Protozool, 14, 425-428.
 • Flynn RJ (1973): Parasites of Laboratory Animals. The Iowa State University Press.
 • Laakkonen J, Goodman SM, Duchemin JB, Duplantier JM (2003): Trypomastigotes and potential flea vectors of the endemic rodents and the introduced Rattus rattus in the rainforests of Madagascar. Biodiver Conserv, 12, 1775- 1783.
 • Lainson R, Brigido MCO, Silveira FT (2004): Blood and intestinal parasites of squirrels (Rodentia: Sciuridae) in Amazonian Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 99, 577-579.
 • Merdivenci A (1970): Türkiye Parazitleri ve Parazitolojik Yayınları. Kutulmuş Matbaası, İstanbul.
 • Siński E, Bajer A, Welc R, Pawelczyk A, Ogrzewalska M, Behnke JM (2006): Babesia microti: prevalence in wild rodents and Ixodes ricinus ticks from the Mazury Lakes district of north-eastern Poland. Int J Med Microbiol, 40, 137-143.
 • Saito-Ito, A, Kasahara M, Kasai M, Dantrakool A, Kawai A, Fujita H, Yano Y, Kawabata H, Takada N (2007): Survey of Babesia microti infection in field rodents in Japan: records of the Kobe-Type in new foci and findings of a new type related to the Otsu-Type. Microbiol Immunol, 51, 15-24.
 • Tsuji M, Zamoto A, Kawabuchi T, Kataoka T, Nakajima R, Asakawa M, Ishihara C (2006): Babesia microti-like parasites detected in Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris orientis) in Hokkaido, Japan. J Vet Med Sci, 68, 643-646. Geliş tarihi: 19.01.2008 / Kabul tarihi: 04.06.2008

Blood parasites detected from Anatolian squirrel, Spermophilus xanthophrymnus(Rodentia : Sciuridae) in Nigde province, Turkey

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 2, 147 - 148, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002173

Öz

The study was conducted on 105 Anatolian squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Nigde which is province of Turkey from April 2003 to August 2003. Trypanosoma lewisi and Babesia microti were detected in the blood smears of 5 and 2 squirrels, respectively. This study reports the presence of T. lewisi and B. microti in Anatolian squirrel in Turkey for the first time The study was conducted on 105 Anatolian squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Nigde which is province of Turkey from April 2003 to August 2003. Trypanosoma lewisi and Babesia microti were detected in the blood smears of 5 and 2 squirrels, respectively. This study reports the presence of T. lewisi and B. microti in Anatolian squirrel in Turkey for the first time

Kaynakça

 • Bandyopadhyay S, Ghash K (1982): Occurrence of Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi (Kent, 1880) in house mouse, Mus musculus Linn., from India. Indian J Parasitol, 6, 335-336.
 • Candan S, Eren H, Babür C (1994): Ankara yöresinde yakalanan kör farelerde (Spalax leucodon) ilk Trypanosoma lewisi (Kent, 1880) olgusu. Türk Hij Den Biol Derg, 51, 145-147.
 • Dorney RS (1967): Incidence, taxonomic relationships and development of lewisi-like trypanosomes in Wisconsin Sciuridae. J Protozool, 14, 425-428.
 • Flynn RJ (1973): Parasites of Laboratory Animals. The Iowa State University Press.
 • Laakkonen J, Goodman SM, Duchemin JB, Duplantier JM (2003): Trypomastigotes and potential flea vectors of the endemic rodents and the introduced Rattus rattus in the rainforests of Madagascar. Biodiver Conserv, 12, 1775- 1783.
 • Lainson R, Brigido MCO, Silveira FT (2004): Blood and intestinal parasites of squirrels (Rodentia: Sciuridae) in Amazonian Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 99, 577-579.
 • Merdivenci A (1970): Türkiye Parazitleri ve Parazitolojik Yayınları. Kutulmuş Matbaası, İstanbul.
 • Siński E, Bajer A, Welc R, Pawelczyk A, Ogrzewalska M, Behnke JM (2006): Babesia microti: prevalence in wild rodents and Ixodes ricinus ticks from the Mazury Lakes district of north-eastern Poland. Int J Med Microbiol, 40, 137-143.
 • Saito-Ito, A, Kasahara M, Kasai M, Dantrakool A, Kawai A, Fujita H, Yano Y, Kawabata H, Takada N (2007): Survey of Babesia microti infection in field rodents in Japan: records of the Kobe-Type in new foci and findings of a new type related to the Otsu-Type. Microbiol Immunol, 51, 15-24.
 • Tsuji M, Zamoto A, Kawabuchi T, Kataoka T, Nakajima R, Asakawa M, Ishihara C (2006): Babesia microti-like parasites detected in Eurasian red squirrels (Sciurus vulgaris orientis) in Hokkaido, Japan. J Vet Med Sci, 68, 643-646. Geliş tarihi: 19.01.2008 / Kabul tarihi: 04.06.2008
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA92SF28PP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hatice Çiçek

Mustafa Karatepe

Mehmet Çakır

Mustafa Eser

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çiçek, H., Karatepe, M., Çakır, M., Eser, M. (2009). Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(2), 147-148. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002173
AMA Çiçek H, Karatepe M, Çakır M, Eser M. Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2009;56(2):147-148. doi:10.1501/Vetfak_0000002173
Chicago Çiçek, Hatice, Mustafa Karatepe, Mehmet Çakır, ve Mustafa Eser. “Niğde yöresinde Anadolu Tarla sincabı, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da Bulunan Kan Parazitleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 2 (Haziran 2009): 147-48. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002173.
EndNote Çiçek H, Karatepe M, Çakır M, Eser M (01 Haziran 2009) Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 2 147–148.
IEEE H. Çiçek, M. Karatepe, M. Çakır, ve M. Eser, “Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 2, ss. 147–148, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002173.
ISNAD Çiçek, Hatice vd. “Niğde yöresinde Anadolu Tarla sincabı, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da Bulunan Kan Parazitleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/2 (Haziran 2009), 147-148. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002173.
JAMA Çiçek H, Karatepe M, Çakır M, Eser M. Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:147–148.
MLA Çiçek, Hatice vd. “Niğde yöresinde Anadolu Tarla sincabı, Spermophilus Xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da Bulunan Kan Parazitleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 2, 2009, ss. 147-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002173.
Vancouver Çiçek H, Karatepe M, Çakır M, Eser M. Niğde yöresinde Anadolu tarla sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia : Sciuridae)’da bulunan kan parazitleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(2):147-8.