Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Histopathological and electron microscopical evaluation of pox disease in carp (Cyprinus carpio L.)

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 1, 43 - 46, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185

Öz

In this study, skin lesions were described as macroscopical, histopathological and electron microscopical findings in 2 year-old, 6 carp (Cyprinus carpio L.). In the tissue samples collected from focal grayish white skin lesions, epidermal hyperplasia, vacuolar degeneration and intracytoplasmic inclusion bodies were observed whilst, in electron microscopic examination; intracytoplasmic virus particles were encountered. As a result, it was concluded that the macroscobic and microscobic findings were found to be related to pox disease

Kaynakça

 • Erer H (2002): Viral Hastalıklar. 81-106. Balık Hastalıkları, H Erer (Ed), 2. baskı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • Hedrick RP, Sano T (1989): Herpesviruses of fishes. 161- 170. In: Viruses of Lower Vertebrates, W Ahne, E Kurstak (Eds), Springer-Verlag, Munich.
 • Hedrick RP, Groff JM, Okihiro MS, McDowell TS (1990): Herpesviruses detected in papillomatous skin growths of Koi carp (Cyprinus carpio). J Wildl Dis, 26: 578-581
 • McAllister PE, Lidgerding BC, Herman RL, Hoyer LC, Hankins J (1985): Viral diseases of fish: first report of carp pox in Golden ide (Leuciscus ide) in North America. J Wildl Dis, 21: 199-204.
 • Roberts RJ (2001): The virology of teleosts. 203-209. In: Fish Pathology, RJ Roberts (Ed), 3rd ed, WB Saunders, Philadelphia.
 • Seçer S, Vural Atalay S, Aydın Y (2000): Sazan balıklarında çiçek hastalığı. IV. Su Ürünleri Sempozyumu Kitapçığı, Erzurum.
 • Steinhagen D, Kruse P, Neukirch M (1992): Virus- associated epidermal hyperplasia in golden ide Leuciscus idus melanotus. Dis Aquat Org, 13:225-229.
 • Sonstegard RA, Sonstegard KS (1978): Herpesvirus- associated epidermal hyperplasia in fish (carp).15-31. In: Proceedings of the International Symposium on Oncogenesis, W Henle, F Rapp, 3th ed, Int Cancer, Science Published.
 • Wolf K (1988): Fish Viruses and Fish Viral Diseases. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 1, 43 - 46, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185

Öz

Çalışmada, 2 yaşlı, 6 adet sazanda (Cyprinus carpio L.) gözlenen deri lezyonları makroskobik, histopatolojik ve elektron mikroskobik olarak değerlendirildi. Deride, boz beyaz fokal odaklar halinde gözlenen lezyonlardan alınan doku örneklerinde, epidermal hiperplazi, vakuoler dejenerasyon ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimciklerine rastlanırken, elektron mikroskobik incelenmesinde hücre içi virus partiküllerine rastlandı. Gözlenen makroskobik ve mikroskobik bulguların, çiçek hastalığına bağlı olarak şekillendiği sonucuna varıldı

Kaynakça

 • Erer H (2002): Viral Hastalıklar. 81-106. Balık Hastalıkları, H Erer (Ed), 2. baskı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • Hedrick RP, Sano T (1989): Herpesviruses of fishes. 161- 170. In: Viruses of Lower Vertebrates, W Ahne, E Kurstak (Eds), Springer-Verlag, Munich.
 • Hedrick RP, Groff JM, Okihiro MS, McDowell TS (1990): Herpesviruses detected in papillomatous skin growths of Koi carp (Cyprinus carpio). J Wildl Dis, 26: 578-581
 • McAllister PE, Lidgerding BC, Herman RL, Hoyer LC, Hankins J (1985): Viral diseases of fish: first report of carp pox in Golden ide (Leuciscus ide) in North America. J Wildl Dis, 21: 199-204.
 • Roberts RJ (2001): The virology of teleosts. 203-209. In: Fish Pathology, RJ Roberts (Ed), 3rd ed, WB Saunders, Philadelphia.
 • Seçer S, Vural Atalay S, Aydın Y (2000): Sazan balıklarında çiçek hastalığı. IV. Su Ürünleri Sempozyumu Kitapçığı, Erzurum.
 • Steinhagen D, Kruse P, Neukirch M (1992): Virus- associated epidermal hyperplasia in golden ide Leuciscus idus melanotus. Dis Aquat Org, 13:225-229.
 • Sonstegard RA, Sonstegard KS (1978): Herpesvirus- associated epidermal hyperplasia in fish (carp).15-31. In: Proceedings of the International Symposium on Oncogenesis, W Henle, F Rapp, 3th ed, Int Cancer, Science Published.
 • Wolf K (1988): Fish Viruses and Fish Viral Diseases. Cornell University Press, Ithaca, New York.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA28CY84VJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Banu Yardımcı

F. Sertel Seçer

Hijran Yavuzcan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yardımcı, B., Seçer, F. S., & Yavuzcan, H. (2009). Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(1), 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185
AMA Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2009;56(1):43-46. doi:10.1501/Vetfak_0000002185
Chicago Yardımcı, Banu, F. Sertel Seçer, ve Hijran Yavuzcan. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 1 (Mart 2009): 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185.
EndNote Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H (01 Mart 2009) Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 1 43–46.
IEEE B. Yardımcı, F. S. Seçer, ve H. Yavuzcan, “Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 1, ss. 43–46, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002185.
ISNAD Yardımcı, Banu vd. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/1 (Mart 2009), 43-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002185.
JAMA Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:43–46.
MLA Yardımcı, Banu vd. “Sazanlarda (Cyprinus Carpio L.) çiçek hastalığının Histopatolojik Ve Elektron Mikroskobik değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 1, 2009, ss. 43-46, doi:10.1501/Vetfak_0000002185.
Vancouver Yardımcı B, Seçer FS, Yavuzcan H. Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) çiçek hastalığının histopatolojik ve elektron mikroskobik değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(1):43-6.