Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 3, 171 - 176, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000276

Öz

Çalışmada, Kilis keçisinde yaygın şekilde kullanılan ve hakkında yeterli bilgi olmayan amoksisilinin farmakokinetiğinin incelenmesi amaçlandı. Amoksisilin sodyum ve trihidrat içeren çeşitli müstahzarlar, farmakokinetik değişkenler aracılığında karşılaştırılarak klinik anlamda sağaltım için en uygun ve kullanılabilir formülasyon belirlenmeye çalışıldı. Çalışmada 31 Kilis keçisi kullanıldı. Çalışma, her grupta 7 hayvan bulunan 4 grup (Grup 1, Grup 2, Grup 3, Grup 4) ve 3 hayvan bulunan 1 grup (Grup 5) hayvanda gerçekleştirildi. Grup 1 kontrol olarak ayrıldı; bunlara amoksisilin trihidrat 10 mg/kg dozda damar-içi (Dİ, vena jugularis), Grup 2’deki hayvanlara amoksisilin sodyum (200 mg/ml) 10 mg/kg dozda kas-içi (Kİ, musculus semitendinosus), uzun etkili amoksisilin trihidrat (200 mg/ml) Grup 3 ve 5’deki hayvanlara Kİ 10 mg/kg ve 15 mg/kg, Grup 4’deki hayvanlara amoksisilin trihidrat (50 mg/ml) 10 mg/kg dozda ağızdan verildi. İlacın verilmesini takiben hayvanların sol boyun venasından (vena jugularis) CaEDTA'lı tüplere kan alındı. Santrifüj ile plazmaları ayrıldı. Plazmalardaki amoksisilin miktarları agar-jel disk difüzyon metodu ile belirlendi. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrilerinden ilacın vücuttaki hareketinin 2-bölmeli dışarıya açık modele uyduğu belirlendi ve hesaplamalar buna göre yapıldı. Eğri altında alan (EAA), amoksisilinin Dİ verilmesi ile 36.20±1.75 μg.saat/ml, Kİ uygulanması ile 33.03±1.66 μg.saat/ml, ağızdan verilmesi ile 12.46±1.54 μg.saat/ml, uzun etkili amoksisilinin 10 mg/kg ve 15 mg/kg dozda Kİ uygulanması ile sırasıyla 31.37±2.21 μg.saat/ml ve 44.54±1.22 μg.saat/ml olarak bulundu. Doruk plazma yoğunluğu (Cdoruk), ilacın Dİ verilmesi ile 7.76 μg/ml, Kİ uygulanması ile 5.09 μg/ml, ağızdan verilmesi ile 1.48 μg/ml, uzun etkili amoksisilinin 10 mg/kg ve 15 mg/kg dozlarda Kİ uygulaması ile sırasıyla 3.68 μg/ml 5.57 μg/ml olarak bulundu. Amoksisilinin Kİ uygulanması ile 45 dakikada, ağızdan verilmesi ile 2 saatte, uzun etkili amoksisilinin 10 mg/kg ve 15 mg/kg dozlarda Kİ uygulaması ile sırasıyla 90 dakikada ve 8 saatte doruk plazma yoğunluğuna (Tdoruk) ulaşıldı. Sonuç olarak, amoksisilinin 10 mg/kg dozda Kİ uygulanmasının diğerlerine göre farmakokinetik değişkenler yönünden daha uygun olduğu, ancak uzun etkili amoksisilinin 10 mg/kg ve 15 mg/kg dozlarda Kİ uygulanması durumunda sırasıyla 24 ve 36 saat süreyle plazma ilaç yoğunluğu ile antibakteriyel etkinliğin kesintisiz olarak sağlandığı, iki formülasyonun da klinik olarak etkili şekilde kullanılabileceği anlaşılmıştır

Kaynakça

 • Aytuğ CN, Alaçam E, Özkoç U, Yalçın BC, Türker H, Gökçen H (1990): Kilis keçisi. 147-149. Alınmıştır: CN Aytuğ (Editör), Koyun Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. İkinci Baskı, Başarı Yayınevi, İstanbul.
 • Carcales CM, Escudero E, Vicente MS, Serranoj M, Carli S (1995): Pharmacokinetics of amoxicillin/ clavulanic acid combination after intravenous and oral administration in goats. Vet Q, 17, 134-138.
 • Charles B, Chulavatnatol S (1993): Simple analysis of amoxycillin in plasma by high performance liquid chromatography with internal standardization and ultraviolet detection. Biomed Chromato, 7, 204-207.
 • Dorrestein GM, Van Gogh H, Rinzema JD, Buitelaar MN (1987): Comparative study of ampicillin and amoxycillin after intravenous, intramuscular and oral admistration in homing pigeons (Columba livia). Res Vet Sci, 42, 343-348.
 • Elsheikh HA, Taha AA, Khalafalla AE, Osman IAM, Wasfi A (1999): Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in desert sheep and nubian goats. Vet Res Comm, 23, 507-514.
 • Escudero E, Carcales CM, Vicente S (1996): Pharmacokinetics of amoxicillin / clavulanic acid combination and of both drugs alone after intravenous administration to goats. Br Vet J, 152, 551-559.
 • Huber WG (1988): Penicillins. 727-739. In: NH Booth and LE McDonald (Eds), Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Sixth ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. Alınmıştır: 265-369. S Kaya, İ Pirinçci, A Bilgili (Editörler), Veteriner Uygula- malı Farmakoloji. İkinci Baskı, Cilt 2. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Kayaalp SO (1994): Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1, Yedinci Baskı. Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Lashev L (1986): Pharmacokinetic investigations with birds. Vet Sci, 43, 65-70.
 • Palmer GH, Buswell JF, Dowrick JS, Yeoman GH (1976): Amoxycillin: a new veterinary penicillin. Vet Rec, 99, 84-85.
 • Plumb DC (1991): Veterinary Drug Handbook. Pocket Edition, Pharma Vet Publishing, USA.
 • Prescott JF, Baggot JD (1993): Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Second ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Rowland M, Tozer TN (1989): Clinical Pharmacokinetics: Concepts and Applications. Second Ed, USA. Leo and Tehiyer.
 • Wagner J (1975): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetic. First ed. Hamilton Press, Inc. Illionis.

Pharmacokinetics of amoxicillin in Kilis goats

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 3, 171 - 176, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000276

Öz

The purpose of this study is to invetigate amoxicillin sodium and trihydrate which is one of the drugs widely used on goats and not having enough information about pharmacokinetics in Kilis goats. In this study, a total of 31 Kilis goats were used in this study. The goats were divided into 5 groups with 7 animals in each group (Group 1, Group 2, Group 3, Group 4) and a 5th group with 3 goats. Amoxicillin trihydrate was given to the Group 1 animals (as control group) by i.v. (vena jugularis) at the dose level of 10 mg/kg, 10 mg/kg amoxicillin i.m. (musculus semitendinosus) was given to Group 2, 10 mg/kg long action amoxicillin i.m. was given to Group 3, 10 mg/kg amoxicillin was given by orally to Group 4 and 15 mg/kg long action amoxicillin i.m. was given to Group 5. Following i.v., i.m. and oral administration, blood samples were taken from left vena jugularis of each goat in groups and collected CaEDTA through a cannulla. Plasma was seperated by centrifugation and analysed by microbiological agar gel diffusion method and amoxicillin amounts in plasma were determined. The area under the curve (EAA) was calculated as 36.20±1.75 μg.hour/ml after amoxicillin was administered i.v., 33.03±1.66 μg.hour/ml after amoxicillin was administered i.m., 31.37±2.21 μg.hour/ml and 44.54±1.22 μg.hour/ml after long action amoxicillin after 10 mg/kg and 15 mg/kg doses were administered i.m., 12.46±1.54 μg.hour/ml after amoxicillin oral administration. The maximum plasma drug concentration (Cmax), was found as follows: amoxicillin i.v. 7.76 μg/ml, amoxicillin i.m. 5.09 μg/ml, long action amoxicillin, 10 mg/kg and 15 mg/kg doses i.m., respectively, 3.68 μg/ml and 5.57 μg/ml, oral administration of amoxicillin 1.48 μg/ml. Time to reach maximum plasma drug concentration (Tmax) was found at 45 minutes after amoxicillin was administered via i.m., at 90 minutes and 8 hours after long action amoxicillin 10 mg/kg and 15 mg/kg doses i.m. administration and at 2 hours after oral administration. In conclusion, this study proved that amoxicillin after 10 mg/kg dose i.m. administration is more effective than the others in terms of pharmacokinetics parameters. Howewer long action amoxicillin i.m. administration of 10 mg/kg and 15 mg/kg doses were found to be effective in maintaining continuous antibacterial activity and drug concentration in plasma and tissues after administration from 24 to 36 hours of i.m. as a result it is stated that both of the drug formülations can be used effectively in clinical treatment

Kaynakça

 • Aytuğ CN, Alaçam E, Özkoç U, Yalçın BC, Türker H, Gökçen H (1990): Kilis keçisi. 147-149. Alınmıştır: CN Aytuğ (Editör), Koyun Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. İkinci Baskı, Başarı Yayınevi, İstanbul.
 • Carcales CM, Escudero E, Vicente MS, Serranoj M, Carli S (1995): Pharmacokinetics of amoxicillin/ clavulanic acid combination after intravenous and oral administration in goats. Vet Q, 17, 134-138.
 • Charles B, Chulavatnatol S (1993): Simple analysis of amoxycillin in plasma by high performance liquid chromatography with internal standardization and ultraviolet detection. Biomed Chromato, 7, 204-207.
 • Dorrestein GM, Van Gogh H, Rinzema JD, Buitelaar MN (1987): Comparative study of ampicillin and amoxycillin after intravenous, intramuscular and oral admistration in homing pigeons (Columba livia). Res Vet Sci, 42, 343-348.
 • Elsheikh HA, Taha AA, Khalafalla AE, Osman IAM, Wasfi A (1999): Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in desert sheep and nubian goats. Vet Res Comm, 23, 507-514.
 • Escudero E, Carcales CM, Vicente S (1996): Pharmacokinetics of amoxicillin / clavulanic acid combination and of both drugs alone after intravenous administration to goats. Br Vet J, 152, 551-559.
 • Huber WG (1988): Penicillins. 727-739. In: NH Booth and LE McDonald (Eds), Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Sixth ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Kaya S (2000): Kemoterapötikler. Alınmıştır: 265-369. S Kaya, İ Pirinçci, A Bilgili (Editörler), Veteriner Uygula- malı Farmakoloji. İkinci Baskı, Cilt 2. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • Kayaalp SO (1994): Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1, Yedinci Baskı. Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Lashev L (1986): Pharmacokinetic investigations with birds. Vet Sci, 43, 65-70.
 • Palmer GH, Buswell JF, Dowrick JS, Yeoman GH (1976): Amoxycillin: a new veterinary penicillin. Vet Rec, 99, 84-85.
 • Plumb DC (1991): Veterinary Drug Handbook. Pocket Edition, Pharma Vet Publishing, USA.
 • Prescott JF, Baggot JD (1993): Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Second ed. Iowa State Univ Press, Ames.
 • Rowland M, Tozer TN (1989): Clinical Pharmacokinetics: Concepts and Applications. Second Ed, USA. Leo and Tehiyer.
 • Wagner J (1975): Fundamentals of Clinical Pharmacokinetic. First ed. Hamilton Press, Inc. Illionis.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Metin Aksoy

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Aksoy, A. M., & Kaya, S. (2007). Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(3), 171-176. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000276
AMA Aksoy AM, Kaya S. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2007;54(3):171-176. doi:10.1501/Vetfak_0000000276
Chicago Aksoy, Ali Metin, ve Sezai Kaya. “Kilis keçilerinde Amoksisilinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 3 (Eylül 2007): 171-76. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000276.
EndNote Aksoy AM, Kaya S (01 Eylül 2007) Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 3 171–176.
IEEE A. M. Aksoy ve S. Kaya, “Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 3, ss. 171–176, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000276.
ISNAD Aksoy, Ali Metin - Kaya, Sezai. “Kilis keçilerinde Amoksisilinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/3 (Eylül 2007), 171-176. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000276.
JAMA Aksoy AM, Kaya S. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:171–176.
MLA Aksoy, Ali Metin ve Sezai Kaya. “Kilis keçilerinde Amoksisilinin farmakokinetiği”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 3, 2007, ss. 171-6, doi:10.1501/Vetfak_0000000276.
Vancouver Aksoy AM, Kaya S. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(3):171-6.