Volume: 54 Issue: 3, 9/1/07

Year: 2007

Research Article

Letter to Editor

3. Trikofitozisli ineklerde serum adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri

Letter to Editor

4. Investigation of serum nitric oxide and malondialdehyde levels in cattle infected with Brucella abortus

Letter to Editor

5. The effects of melatonin on plasma homocysteine and oxidative stress parameters in cisplatin-treated rats

Letter to Editor

6. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği

Letter to Editor

7. Boxer ırkı bir köpekte farklı embriyonik kökenli tümörler

Letter to Editor

8. İnfeksiyöz bursal hastalığının immunofloresan tekniği ile teşhisi

Letter to Editor

9. Sığır tüberkülozunun PCR ile tanısı ve Mycobacterium bovis’in spoligotiplendirme yöntemi ile genotiplendirilmesi

Letter to Editor

11. Köpek ve kedilerde 1977-2005 yılları arasında saptanan orofaringeal bölge tümörleri: retrospektif çalışma