Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The determination of nutrient contents and metabolizable energy levels of some grains and grain by-products produced in Kırıkkale region

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 2, 133 - 140, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000264

Öz

This experiment was carried out to determine the nutrient contents and metabolizable energy (ME) levels of some plant origin feedstuffs produced in Kırıkkale Region. Some grains and by-products including corn, barley, wheat, screening wheat, vetch, chickling vetch, wheat bran, selector leftover wheat were used in this experiment. In this study dry matter, crude protein, ether extract, crude ash and nitrogen free extract levels of feed samples were determined by Weende Analysis methods and crude fiber levels by Crampton and Maynard’s method. The equations developed by Carpenter and Clegg was used to calculate the ME values of feeds for poultry and the equation by Turkish Standard Institute was used to calculate the ME values of feeds for ruminants

Kaynakça

 • Alp M, Kocabağlı N, Kahraman R, Yetim M, Şenel HS (1996): hammaddelerinin ve karma yemlerin besin maddeleri ve enerji kapsamları yönünden değerlendirilmesi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 22, 9-22.
 • Anonim (2003): Kırıkkale Tarım Master Planı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Çetin Ofset, Kırıkkale.
 • Anonim (2004): 2004 Yılı İl İstatistik Raporu. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü, Kırıkkale.
 • AOAC (1984): Official Methods of Analysis. 14th ed., Association of Official Agricultural Chemists, Washington. D.C.
 • Carpenter KJ, Clegg KM (1956): The metabolizable energy of poultry feedingstuffs in relation to their chemical composition. J Sci Food Agric, 7, 45-51.
 • Crampton EW, Maynard L (1983): The relation of cellulose and lignin content to nutritive value of animal feeds., J Nutr, 15, 383-395.
 • Dale N, Batal A (2005): Feedstuffs Reference Issue and Buyers Guide, 76, 16-22.
 • Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW (1990): Feeds and Nutrition. 2nd Ed, The Ensminger Publishing Company Clovis, California.
 • Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2004): Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 2. Baskı, Pozitif Matbaacılık, Ankara.
 • Pond WG, Church DC, Pond KR (1995): Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th ed, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ.
 • TC Resmi Gazete (1978): Nişasta Tayini. 29 Temmuz 1978. Sayı: 16361. Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • TC Resmi Gazete (1978): Şeker Tayini. 29 Temmuz 1978. Sayı: 16361. Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri Metabolik (Çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metod). TSE 9610, Bakanlıklar- Ankara. Geliş tarihi: 24.02.2006 / Kabul tarihi: 04.12.2006
 • Chastain CB, Graham CL, Nichols CE (1981): Adrenocortical suppression in cats given megestrol acetate. Am J Vet Res, 42, 2029-35.
 • Feldman EC, Nelson RW (1996): Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Hayden DW, Barnes DM, Johnson KH (1989): Morphologic changes in the mammary gland of megestrol acetate-treated and un treated cats: a retrospective study. Vet Pathol, 26, 104-113.
 • Meyers-Wallen VN (1995): Kirk’s Veterinary Therapy XII Small Animal Practice. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Skorupski KA, Overley B, Shofer FS, Goldschmidt MH, Miller CA, Sorenmo KU (2005): Clinical characteristics of mammary carcinoma in male cats. J Vet Intern Med, 19, 52-5.
 • Viste RJ, Myers SL, Singh B, Simko E. (2002): Feline mammary adenocarsinoma: tumor size as a prognostic indicator. Can Vet J, 43, 33-37.

Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi

Yıl 2007, Cilt: 54 Sayı: 2, 133 - 140, 01.06.2007
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000264

Öz

Bu çalışma Kırıkkale yöresinde üretilen ve yem hammaddesi olarak karma yem üretiminde kullanılan bazı bitkisel kaynaklı yem maddelerinde ham besin madde miktarları ile metabolize olabilir enerji (ME) düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünleri (mısır, arpa, buğday, elekaltı buğday, fiğ, mürdümük, buğday kepeği, selektör artığı) kullanılmıştır. Yem örneklerinde kuru madde, ham protein, ham kül, ham yağ ve azotsuz öz madde analizleri Weende analiz sistemine göre ve ham selüloz Crampton ve Maynard metoduna göre yapılmıştır. Yem maddelerinde ME değerlerinin hesaplanması için kanatlılarda Carpenter ve Clegg formülü, ruminantlarda ise TSE tarafından önerilen formül kullanılmıştır

Kaynakça

 • Alp M, Kocabağlı N, Kahraman R, Yetim M, Şenel HS (1996): hammaddelerinin ve karma yemlerin besin maddeleri ve enerji kapsamları yönünden değerlendirilmesi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 22, 9-22.
 • Anonim (2003): Kırıkkale Tarım Master Planı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Çetin Ofset, Kırıkkale.
 • Anonim (2004): 2004 Yılı İl İstatistik Raporu. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü, Kırıkkale.
 • AOAC (1984): Official Methods of Analysis. 14th ed., Association of Official Agricultural Chemists, Washington. D.C.
 • Carpenter KJ, Clegg KM (1956): The metabolizable energy of poultry feedingstuffs in relation to their chemical composition. J Sci Food Agric, 7, 45-51.
 • Crampton EW, Maynard L (1983): The relation of cellulose and lignin content to nutritive value of animal feeds., J Nutr, 15, 383-395.
 • Dale N, Batal A (2005): Feedstuffs Reference Issue and Buyers Guide, 76, 16-22.
 • Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW (1990): Feeds and Nutrition. 2nd Ed, The Ensminger Publishing Company Clovis, California.
 • Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Küçükersan MK, Küçükersan S, Şehu A (2004): Yemler Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 2. Baskı, Pozitif Matbaacılık, Ankara.
 • Pond WG, Church DC, Pond KR (1995): Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th ed, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ.
 • TC Resmi Gazete (1978): Nişasta Tayini. 29 Temmuz 1978. Sayı: 16361. Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • TC Resmi Gazete (1978): Şeker Tayini. 29 Temmuz 1978. Sayı: 16361. Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri Metabolik (Çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metod). TSE 9610, Bakanlıklar- Ankara. Geliş tarihi: 24.02.2006 / Kabul tarihi: 04.12.2006
 • Chastain CB, Graham CL, Nichols CE (1981): Adrenocortical suppression in cats given megestrol acetate. Am J Vet Res, 42, 2029-35.
 • Feldman EC, Nelson RW (1996): Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Hayden DW, Barnes DM, Johnson KH (1989): Morphologic changes in the mammary gland of megestrol acetate-treated and un treated cats: a retrospective study. Vet Pathol, 26, 104-113.
 • Meyers-Wallen VN (1995): Kirk’s Veterinary Therapy XII Small Animal Practice. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • Skorupski KA, Overley B, Shofer FS, Goldschmidt MH, Miller CA, Sorenmo KU (2005): Clinical characteristics of mammary carcinoma in male cats. J Vet Intern Med, 19, 52-5.
 • Viste RJ, Myers SL, Singh B, Simko E. (2002): Feline mammary adenocarsinoma: tumor size as a prognostic indicator. Can Vet J, 43, 33-37.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tülin Güngör

Mehmet Başalan

İlkay Aydoğan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 54 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güngör, T., Başalan, M., & Aydoğan, İ. (2007). Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 54(2), 133-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000264
AMA Güngör T, Başalan M, Aydoğan İ. Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2007;54(2):133-140. doi:10.1501/Vetfak_0000000264
Chicago Güngör, Tülin, Mehmet Başalan, ve İlkay Aydoğan. “Kırıkkale yöresinde üretilen Bazı Tane Yemler Ve Yan ürünlerinde Besin Madde Miktarları Ve Metabolize Olabilir Enerji düzeylerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54, sy. 2 (Haziran 2007): 133-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000264.
EndNote Güngör T, Başalan M, Aydoğan İ (01 Haziran 2007) Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54 2 133–140.
IEEE T. Güngör, M. Başalan, ve İ. Aydoğan, “Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 54, sy. 2, ss. 133–140, 2007, doi: 10.1501/Vetfak_0000000264.
ISNAD Güngör, Tülin vd. “Kırıkkale yöresinde üretilen Bazı Tane Yemler Ve Yan ürünlerinde Besin Madde Miktarları Ve Metabolize Olabilir Enerji düzeylerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 54/2 (Haziran 2007), 133-140. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000264.
JAMA Güngör T, Başalan M, Aydoğan İ. Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54:133–140.
MLA Güngör, Tülin vd. “Kırıkkale yöresinde üretilen Bazı Tane Yemler Ve Yan ürünlerinde Besin Madde Miktarları Ve Metabolize Olabilir Enerji düzeylerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 54, sy. 2, 2007, ss. 133-40, doi:10.1501/Vetfak_0000000264.
Vancouver Güngör T, Başalan M, Aydoğan İ. Kırıkkale yöresinde üretilen bazı tane yemler ve yan ürünlerinde besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji düzeylerinin belirlenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2007;54(2):133-40.