Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infection in cattle housed in private farms in GAP region in Turkey

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 2, 109 - 112, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032

Öz

This study was carried out to determine seroprevalence of bovine leukemia virus (BLV) infections in cattle housed in private farms in GAP region. For this purpose, sera samples collected from randomly selected cattle, which are found in private farms from 9 provinces (Siirt, Diyarbakir, Batman, Adiyaman, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin and Sirnak), in GAP region were used. Sera were tested for antibodies against BLV using agar gel immuno diffusion (AGID) technique. Seropositivity rate in sampled population for BLV was detected as 0.27% (2/740)

Kaynakça

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon (AGID) testi ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43, 53-59.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Kahraman M, Çetin C, Kennerman E (1995): Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey. Vet Rec, 136, 42-44.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Şen A, Kennerman E, Minbay A, Yılma Z, Caner V, Baklacı C (1999): Güney marmara bölgesi’nde enzootik bovine leukosis’in prevalansı ve bazı bakım-yetiştirme koşullarının incelenmesi. Turk J Vet A- nim Sci, 23, 261-268.
 • Burgu I, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Voyvoda H, Sekin S (2001): Doğu ve güney- doğu Anadolu bölgesi’nde süt sığırlarında enzootik bovine leukozis (EBL)’in seroprevalansı. IV. Uluslararası İç Has- talıkları Kongresi, 04-06 Temmuz 2001, Konya-Türkiye. s:180-183.
 • Frenzel B, Kaaden OR (1980): Zur Standard Zierung der Serologischen Diagnose der Rinderleukose Ffortschritte derVeterinarmedizin. Herd 30:13 Kongressbericht. 188- 189. Verl. Paul Parey. Berlin und Hamburg.
 • GAP (2004a): GAP nedir. Erişim: [www.gap.gov.tr/gnedir]. Erişim tarihi: 30 Mart 2004 .
 • GAP (2004b): GAP’ın tarihçesi. Erişim: [www.gap.gov.tr/gtarihçe] Erişim tarihi: 30 Mart 2004.
 • Hakioğlu F (1962): Karacabey harası sığırlarında löykosis bakımından yapılan hematolojik araştırmalara ait ilk tebliğ. Türk Vet Dern Derg, 186-187,167-175.
 • İyisan AS, Bitgel A, Özyörük F (1996). İstanbul ilindeki süt sığırlarında enzootik bovine leukosisin seroepidemiyolojisi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul-Türkiye. s:34
 • Kahrs RF (2001): Viral Disease of Cattle. The Iowa State University Press/Ames, Iowa.
 • Kandil M, Metin N, Aksakal M (1989): Güney ve güney- doğu anadoluda sığır löykozu: Serolojik ve hematolojik araştırmalar. Fırat Üniv Derg, 3, 15-25.
 • Meas S, Seto J, Sugimoto C, Bakhsh M, Riaz M, Sato T, Naeem K, Ohashi K, Onuma M. (2000): Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. J Vet Med Sci, 62, 329-31.
 • Otlu S, Aydın F, Genç O, Güler MA, Gökçe G (2001): Kars yöresi sığırlarında bovine leukaemia virus infeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik araştırmalar. Turk J Vet Anim Sci, 25, 105-110.
 • Şen A, Ülgen M, Çarlı KT, Batmaz H (1995): Seroprevalance of bovine leukamia virus infection in cattle slaughtered at Bursa abattoir. Turk J Vet Anim Sci, 19, 325-327.
 • Usui T, Meas S, Konnai S, Ohashi K, Onuma M (2003): Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in dairy and beef cattle in Hokkaido. J Vet Med Sci, 65, 287-289.
 • Van Der Maaten MJ, Miller JM (1990): Bovine leukosis virus. In: Virus Infections of Ruminants. Ed: Dinter, Z., Morein, B. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p: 419-429.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. In: The Springer Index of Viruses. Ed.: Tidone CA, Darai GP, Springer, Berlin p: 1014-1019.
 • Yılmaz K, Gül Y, Bolat Y, Özdemir H (1995): Elazığ ve çevresindeki sığırlarda Enzootik Bovine leukemia virus sı- ğır löykozunun araştırılması. I.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30 Eylül 1995,Elazığ. s:38
 • Yıldırım Y (2004): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksi- yonlarının Seroprevalansı. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bi- limleri Enstitüsü, Doktora Tezi. s:42-54
 • Zaghawa A, Beier D, Abd El-Rahim IHA, El-Ballal S, Karim I, Conraths FJ, Marquardt O (2002): An outbreak of enzootic bovine leukosis in upper Egypt: Clinical, laboratory and molecular-epidemiological studies. J Vet Med B, 49, 123-129. Geliş tarihi : 21.07.2004 / Kabul tarihi : 18.10.2004

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı

Yıl 2005, Cilt: 52 Sayı: 2, 109 - 112, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032

Öz

Bu çalışmada, güneydoğu Anadolu projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elindeki sığırlarda Bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı araştırıldı. Bu amaçla, GAP kapsamında yer alan 9 ilde (Siirt, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şırnak) halk elinde yetiştirilen, rastlantısal olarak seçilmiş sığırlardan sağlanan kan serumları kullanıldı. Kan serumları BLV’a spesifik antikorlar yönünden Agar gel immunodiffüzyon (AGID) yöntemi kullanılarak test edildi. Örneklenen populasyonda BLV enfeksiyonun seroprevalansı %0.27 (2/740) olarak saptandı

Kaynakça

 • Akça Y, Alkan F, Bilge S, Karaoğlu T, Özkul A, Burgu İ, Kaaden OR (1996): Süt sığırlarının süt ve kan serumla- rında enzootik sığır löykozuna (EBL) karşı antikor varlığı- nın enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ve agar jel immunodiffuzyon (AGID) testi ile araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 43, 53-59.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Kahraman M, Çetin C, Kennerman E (1995): Serological and haematological diagnosis of enzootic bovine leukosis in cattle in Turkey. Vet Rec, 136, 42-44.
 • Batmaz H, Çarlı KT, Şen A, Kennerman E, Minbay A, Yılma Z, Caner V, Baklacı C (1999): Güney marmara bölgesi’nde enzootik bovine leukosis’in prevalansı ve bazı bakım-yetiştirme koşullarının incelenmesi. Turk J Vet A- nim Sci, 23, 261-268.
 • Burgu I, Urman HK, Kaaden OR, Akça Y, Alçığır G, Berkin Ş, Alkan F, Atasever A (1990): Türkiye’de enzootik sığır löykozu’nun seroepidemiyolojisi ve patoloji- si. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 37, 32-45.
 • Çabalar M, Voyvoda H, Sekin S (2001): Doğu ve güney- doğu Anadolu bölgesi’nde süt sığırlarında enzootik bovine leukozis (EBL)’in seroprevalansı. IV. Uluslararası İç Has- talıkları Kongresi, 04-06 Temmuz 2001, Konya-Türkiye. s:180-183.
 • Frenzel B, Kaaden OR (1980): Zur Standard Zierung der Serologischen Diagnose der Rinderleukose Ffortschritte derVeterinarmedizin. Herd 30:13 Kongressbericht. 188- 189. Verl. Paul Parey. Berlin und Hamburg.
 • GAP (2004a): GAP nedir. Erişim: [www.gap.gov.tr/gnedir]. Erişim tarihi: 30 Mart 2004 .
 • GAP (2004b): GAP’ın tarihçesi. Erişim: [www.gap.gov.tr/gtarihçe] Erişim tarihi: 30 Mart 2004.
 • Hakioğlu F (1962): Karacabey harası sığırlarında löykosis bakımından yapılan hematolojik araştırmalara ait ilk tebliğ. Türk Vet Dern Derg, 186-187,167-175.
 • İyisan AS, Bitgel A, Özyörük F (1996). İstanbul ilindeki süt sığırlarında enzootik bovine leukosisin seroepidemiyolojisi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul-Türkiye. s:34
 • Kahrs RF (2001): Viral Disease of Cattle. The Iowa State University Press/Ames, Iowa.
 • Kandil M, Metin N, Aksakal M (1989): Güney ve güney- doğu anadoluda sığır löykozu: Serolojik ve hematolojik araştırmalar. Fırat Üniv Derg, 3, 15-25.
 • Meas S, Seto J, Sugimoto C, Bakhsh M, Riaz M, Sato T, Naeem K, Ohashi K, Onuma M. (2000): Infection of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in water buffalo and cattle populations in Pakistan. J Vet Med Sci, 62, 329-31.
 • Otlu S, Aydın F, Genç O, Güler MA, Gökçe G (2001): Kars yöresi sığırlarında bovine leukaemia virus infeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik araştırmalar. Turk J Vet Anim Sci, 25, 105-110.
 • Şen A, Ülgen M, Çarlı KT, Batmaz H (1995): Seroprevalance of bovine leukamia virus infection in cattle slaughtered at Bursa abattoir. Turk J Vet Anim Sci, 19, 325-327.
 • Usui T, Meas S, Konnai S, Ohashi K, Onuma M (2003): Seroprevalence of bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus in dairy and beef cattle in Hokkaido. J Vet Med Sci, 65, 287-289.
 • Van Der Maaten MJ, Miller JM (1990): Bovine leukosis virus. In: Virus Infections of Ruminants. Ed: Dinter, Z., Morein, B. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p: 419-429.
 • Willems L, Kettmann R (2002): Deltaretrovirus. In: The Springer Index of Viruses. Ed.: Tidone CA, Darai GP, Springer, Berlin p: 1014-1019.
 • Yılmaz K, Gül Y, Bolat Y, Özdemir H (1995): Elazığ ve çevresindeki sığırlarda Enzootik Bovine leukemia virus sı- ğır löykozunun araştırılması. I.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30 Eylül 1995,Elazığ. s:38
 • Yıldırım Y (2004): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksi- yonlarının Seroprevalansı. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bi- limleri Enstitüsü, Doktora Tezi. s:42-54
 • Zaghawa A, Beier D, Abd El-Rahim IHA, El-Ballal S, Karim I, Conraths FJ, Marquardt O (2002): An outbreak of enzootic bovine leukosis in upper Egypt: Clinical, laboratory and molecular-epidemiological studies. J Vet Med B, 49, 123-129. Geliş tarihi : 21.07.2004 / Kabul tarihi : 18.10.2004

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan ÖZGÜNLÜK


Yakup YILDIRIM


Feray ALKAN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005Cilt: 52 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600054, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {52}, number = {2}, pages = {109 - 112}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000032}, title = {Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı}, key = {cite}, author = {Özgünlük, İrfan and Yıldırım, Yakup and Alkan, Feray} }
APA Özgünlük, İ. , Yıldırım, Y. & Alkan, F. (2005). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 52 (2) , 109-112 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000032
MLA Özgünlük, İ. , Yıldırım, Y. , Alkan, F. "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 (2005 ): 109-112 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47519/600054>
Chicago Özgünlük, İ. , Yıldırım, Y. , Alkan, F. "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 (2005 ): 109-112
RIS TY - JOUR T1 - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı AU - İrfanÖzgünlük, YakupYıldırım, FerayAlkan Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000032 DO - 10.1501/Vetfak_0000000032 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 112 VL - 52 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000032 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı %A İrfan Özgünlük , Yakup Yıldırım , Feray Alkan %T Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı %D 2005 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 52 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000032 %U 10.1501/Vetfak_0000000032
ISNAD Özgünlük, İrfan , Yıldırım, Yakup , Alkan, Feray . "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 / 2 (Haziran 2005): 109-112 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000032
AMA Özgünlük İ. , Yıldırım Y. , Alkan F. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005; 52(2): 109-112.
Vancouver Özgünlük İ. , Yıldırım Y. , Alkan F. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2005; 52(2): 109-112.
IEEE İ. Özgünlük , Y. Yıldırım ve F. Alkan , "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki bölgede halk elinde yetiştirilen sığırlarda bovine leukemia virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 52, sayı. 2, ss. 109-112, Haz. 2005, doi:10.1501/Vetfak_0000000032