BibTex RIS Kaynak Göster

İnfeksiyöz bursal hastalığın immunoperoksidaz tekniği ile tanısı

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 189 - 193, 01.09.2004

Öz

İnfeksiyöz bursal hastalığın tanısı, immunoperoksidaz metodu kullanılarak doğal olarak infekte 21 günlük civcivlerde incelendi. Viral antijenler bursa Fabricius’daki makrofaj ve lenfositlerde gözlendi. Çalışmada kullanılan metodun duyarlı ve spesifik olduğu ve hastalığın tanısında kullanılabileceği saptandı

Kaynakça

 • Cruz-Coy JS, Giambrone JJ, Hoerr FJ (1993): İmmu- nohistochemical detection of infectious bursal disease vi- rus in formalin-fixed, paraffin-embedded chicken tissues using monoclonal antibody. Avian Dis, 37, 577-581.
 • Eterradosi A, Picault J, Drouin P (1992): Pathogenicity and preliminary antigenic characterisation of six infec- tious bursal disease virus strains isolated in France from acute outbreaks. J Vet Med, 39, 683-691.
 • Fernandes A, Martin M, Sierra M (1989): Immunohis- tological identification of both infectious bursal and Marek virus antigens in the bursa of Fabricius. Dtsch Tierarzl Wschr, 96, 157-160.
 • Haziroglu R, Maeda M, Nakamura K, Haritani M, Narita M (1988): Diagnosis of infectious bursal disease (IBD) by immunofluoresence. Ankara Univ Vet Fak Derg, 25, 289-298.
 • Jonson L, Engstrom B (1986): Immunocytochemical detection of infectious bursal disease and infectious bron- chitis viral antigens in fixed, paraffin embedded chicken tissues. Avian Pathol, 15, 385-393.
 • Kovacevic SA, Gagic M, Lazic S, Kovacevic M (1999): Immunohistochemical detection of infectious bursal dis- ease virus antigen in the bursa of fabricius of experimen- tally infected chickens. Acta Vet. (Beograd), 49, 13-20.
 • Lukert PD, Saif YM (1997): Infectious bursal disease. 721-738. In: BW Calnek, H J Barnes, CW Beard, McDou- gald L R, Saif M Y (Eds.): Disease of Poultry. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Tanimura N, Tsukamoto K, Nakamura, K, Narita M, Maeda M (1995): Association between pathogenicity of infectious bursal disease virus and viral antigen distribu- tion detected by immunohistochemistry. Avian Dis, 39, 9- 20. Geliş tarihi: 31.10.2003 / Kabul tarihi: 16.02.2004

Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 3, 189 - 193, 01.09.2004

Öz

The diagnosis of infectious bursal disease of naturally infected 21-day-old chickens was investigated with immunoperoxidase method. Viral antigens were observed in the macrophages and lymphocytes of the bursa of Fabricius. It was observed that the method was sensitive and specific and it could be used in the diagnosis of this disease

Kaynakça

 • Cruz-Coy JS, Giambrone JJ, Hoerr FJ (1993): İmmu- nohistochemical detection of infectious bursal disease vi- rus in formalin-fixed, paraffin-embedded chicken tissues using monoclonal antibody. Avian Dis, 37, 577-581.
 • Eterradosi A, Picault J, Drouin P (1992): Pathogenicity and preliminary antigenic characterisation of six infec- tious bursal disease virus strains isolated in France from acute outbreaks. J Vet Med, 39, 683-691.
 • Fernandes A, Martin M, Sierra M (1989): Immunohis- tological identification of both infectious bursal and Marek virus antigens in the bursa of Fabricius. Dtsch Tierarzl Wschr, 96, 157-160.
 • Haziroglu R, Maeda M, Nakamura K, Haritani M, Narita M (1988): Diagnosis of infectious bursal disease (IBD) by immunofluoresence. Ankara Univ Vet Fak Derg, 25, 289-298.
 • Jonson L, Engstrom B (1986): Immunocytochemical detection of infectious bursal disease and infectious bron- chitis viral antigens in fixed, paraffin embedded chicken tissues. Avian Pathol, 15, 385-393.
 • Kovacevic SA, Gagic M, Lazic S, Kovacevic M (1999): Immunohistochemical detection of infectious bursal dis- ease virus antigen in the bursa of fabricius of experimen- tally infected chickens. Acta Vet. (Beograd), 49, 13-20.
 • Lukert PD, Saif YM (1997): Infectious bursal disease. 721-738. In: BW Calnek, H J Barnes, CW Beard, McDou- gald L R, Saif M Y (Eds.): Disease of Poultry. Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Tanimura N, Tsukamoto K, Nakamura, K, Narita M, Maeda M (1995): Association between pathogenicity of infectious bursal disease virus and viral antigen distribu- tion detected by immunohistochemistry. Avian Dis, 39, 9- 20. Geliş tarihi: 31.10.2003 / Kabul tarihi: 16.02.2004
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tolga Güvenç

Rıfkı Hazıroğlu

Murat Yarım

Recai Tunca

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Güvenç, T., Hazıroğlu, R., Yarım, M., Tunca, R. (2004). Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(3), 189-193.
AMA Güvenç T, Hazıroğlu R, Yarım M, Tunca R. Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2004;51(3):189-193.
Chicago Güvenç, Tolga, Rıfkı Hazıroğlu, Murat Yarım, ve Recai Tunca. “Diagnosis of Infectious Bursal Disease by Immunoperoxidase Technique”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 3 (Eylül 2004): 189-93.
EndNote Güvenç T, Hazıroğlu R, Yarım M, Tunca R (01 Eylül 2004) Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 3 189–193.
IEEE T. Güvenç, R. Hazıroğlu, M. Yarım, ve R. Tunca, “Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 3, ss. 189–193, 2004.
ISNAD Güvenç, Tolga vd. “Diagnosis of Infectious Bursal Disease by Immunoperoxidase Technique”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/3 (Eylül 2004), 189-193.
JAMA Güvenç T, Hazıroğlu R, Yarım M, Tunca R. Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:189–193.
MLA Güvenç, Tolga vd. “Diagnosis of Infectious Bursal Disease by Immunoperoxidase Technique”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 3, 2004, ss. 189-93.
Vancouver Güvenç T, Hazıroğlu R, Yarım M, Tunca R. Diagnosis of infectious bursal disease by immunoperoxidase technique. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(3):189-93.