Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of metabolie acidosis and sodium bicarbonate requirement by a micro COı system and a blood gase analyser in diarrheic ealves

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 105 - 109, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002279

Öz

Blood serum total carbondioxide and venous blood bicarbonate values and the presence of metabolic acidosis were
determined by a micro COı system and a blood gase analyser respectively in 21 diarrheic calves. The requirement of sodium bicarbonate given to diarrheic calves was cakulated by using both methods. There were no statistically significant differences and 75 %
correlation (r=0.758) for the values of bicarbonate between the micro COı
system and blood gase analyser. As a result, it was conC1uded that micro COı system was a simple and a safe method for estimating the requirement of sodium bicarbonate for diarrheic
calves. 

Kaynakça

 • CO) apparatus: Comparisonwith tYıe Van Slyke IMethod. of ıHarleco JAVMA, Groutides acid-base disturbances in calf diarr/11Oea.Yet ReCi,13,29- Grove-White treatmellt of metabolic acidosis in calves: a Peıid study. Yet Rec, 13,499-501. Grove- White DH the scouring ealves. Br Cattle Yet Assoc. 2, 261-; 68. Grove- White D, Michell AR (200 ı): Compariscin of the measuremellt of total carbondioxideland enel' for the evaluation ofmetabolie ic ca/ves. Yet Rec, 24, 366-370. Harleco Lit., No. 2473-rev 9/75, Liege,Belgium.
 • Hunt E (ı 985): Age predispositionlof in the neonatal calves. Yet Clin North Am Food Anim Pract, 1,653. i i C, Michell AR (11990): Evalu{ıııion of DH, White DG (11993): Diagnosis and
 • (1994): /ntrave1nous jluid tlllfrapy in strong io~ıdiffer- acidosis in dlarrhoe- ' diarrhoeall disease ı i LO. Kasari
 • T, Naylor M (1984): Metabolic acidosisıwithout clinical signs of dehydrationin yoJng calves. C~lnYet J, ,394-399. i i i.Kasari TR, NaylorJM
 • (1985)
 • Lam CWK, Tan IK (1978): Eva ııalion of the Jr-Jarleco

Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 105 - 109, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002279

Öz

İshalli 21 buzağıda mikro COısistemi ve kan gazı analizörü kullanılarak sırasıyla venöz kan serumu total karbondioksitve venöz kan bikarbonatdeğerleri ile metabolik asidozisin şekillenip şekillenmediğibonat miktarı her iki yöntem kullanılarakhesaplandı.saptandı. Buzağııaraverilecek sodyum bikarMikro COısistemi ve kan gazı analizörü ile ölçülen bikarbonatdeğerleriarasında istatistiksel bir fark belirlenmedive %75 korelasyonsaptandı (r= 0,758). Sonuç olarak, ishalli buzağııara verilecek sdyumbikarbonat miktarının mikro COısistemi ile hesaplanmasınınbasit ve güvenilir bir yöntem olduğu kanısına varıldı

Kaynakça

 • CO) apparatus: Comparisonwith tYıe Van Slyke IMethod. of ıHarleco JAVMA, Groutides acid-base disturbances in calf diarr/11Oea.Yet ReCi,13,29- Grove-White treatmellt of metabolic acidosis in calves: a Peıid study. Yet Rec, 13,499-501. Grove- White DH the scouring ealves. Br Cattle Yet Assoc. 2, 261-; 68. Grove- White D, Michell AR (200 ı): Compariscin of the measuremellt of total carbondioxideland enel' for the evaluation ofmetabolie ic ca/ves. Yet Rec, 24, 366-370. Harleco Lit., No. 2473-rev 9/75, Liege,Belgium.
 • Hunt E (ı 985): Age predispositionlof in the neonatal calves. Yet Clin North Am Food Anim Pract, 1,653. i i C, Michell AR (11990): Evalu{ıııion of DH, White DG (11993): Diagnosis and
 • (1994): /ntrave1nous jluid tlllfrapy in strong io~ıdiffer- acidosis in dlarrhoe- ' diarrhoeall disease ı i LO. Kasari
 • T, Naylor M (1984): Metabolic acidosisıwithout clinical signs of dehydrationin yoJng calves. C~lnYet J, ,394-399. i i i.Kasari TR, NaylorJM
 • (1985)
 • Lam CWK, Tan IK (1978): Eva ııalion of the Jr-Jarleco
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

M. Kazım Börkü

A. Arda Sancak

Selçuk Pekkaya

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A., Börkü, M. K., Sancak, A. A., Pekkaya, S. (2004). Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(2), 105-109. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002279
AMA Kurtdede A, Börkü MK, Sancak AA, Pekkaya S. Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2004;51(2):105-109. doi:10.1501/Vetfak_0000002279
Chicago Kurtdede, Arif, M. Kazım Börkü, A. Arda Sancak, ve Selçuk Pekkaya. “Ishalli buzağılarda Metabolik Asidozisin Ve sağaitırnda kullanılacaksodyum Bikarbonat miktarının Mikro CO2 Sistemi Ve Kan Gazı analizörü Ile Saptanması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 2 (Haziran 2004): 105-9. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002279.
EndNote Kurtdede A, Börkü MK, Sancak AA, Pekkaya S (01 Haziran 2004) Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 2 105–109.
IEEE A. Kurtdede, M. K. Börkü, A. A. Sancak, ve S. Pekkaya, “Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 2, ss. 105–109, 2004, doi: 10.1501/Vetfak_0000002279.
ISNAD Kurtdede, Arif vd. “Ishalli buzağılarda Metabolik Asidozisin Ve sağaitırnda kullanılacaksodyum Bikarbonat miktarının Mikro CO2 Sistemi Ve Kan Gazı analizörü Ile Saptanması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/2 (Haziran 2004), 105-109. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002279.
JAMA Kurtdede A, Börkü MK, Sancak AA, Pekkaya S. Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:105–109.
MLA Kurtdede, Arif vd. “Ishalli buzağılarda Metabolik Asidozisin Ve sağaitırnda kullanılacaksodyum Bikarbonat miktarının Mikro CO2 Sistemi Ve Kan Gazı analizörü Ile Saptanması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 2, 2004, ss. 105-9, doi:10.1501/Vetfak_0000002279.
Vancouver Kurtdede A, Börkü MK, Sancak AA, Pekkaya S. Ishalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaitırnda kullanılacaksodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(2):105-9.