Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The veins of the head region in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) Part II: Linguofacial vein and its branches

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 181 - 185, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002249

Öz

In the present study, the veins of the head in the New Zealand rabbits were examined macro anatomically. A number of 16 adult rabbİts were used in the study. The veins were filled with latex and dissected. It was determined that malar vein arisesfrom facİal vein. it was found that v. lateralis nasi was anastomosed with the branch of superior labial vein which courses dorsally aswell as v. dorsalis nasİ. It was observed that supraorbital vein was the contunious part of v. angularis oculi in frontal region and wasjoined the structure of ophthalmic sinus entering the orbita from supraorbital incisura. It was determined that buccal vein arised fromthe rostromedial face of facia vein. It was also established that both superior palpebral vein and inferior palpebral vein were branched from angular ocular vein, via a common trunk

Kaynakça

 • 1. Ahmed MAA, Anis H, Moustafa MSM (1985): Veins of the head and neck of donkey. Anat Histol Embryol14, 149- 157.
 • 2. Barone R, Pavaux C, Blin PC, Cuq P (1973): Atlas D'anatomie Du Lapin. Atlas of Rabbit Anatomy. Masson and C, Paris.
 • 3. Doğuer S (1970): Evcil hayvanların Komparatif Sistematik Anatomisi (Dolaşım Sistemi-Angiologia). Baskı III, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • 4. Doğuer S, Erençin Z (1966): Evcil Hayvanların Komparatif Angiologie'si. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • 5. Dursun N (1995): Veteriner Anatomi il. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • 6. Flecknell PA, (1992): Laboratory Animal Anaesthesia. Academic Press Limited, London.
 • 7. McLaughlinCA, Chiasson RB (1979): Laboratory Anatomy of the Rabbit. Second Edition. Wm C Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa.
 • 8. McLaughlin CA, Chiasson RB (1990): Laboratory Anatomy of the Rabbit. Third Edition. McGraw-Hill Higher Education, Wm. C. Publishers, Boston.
 • 9. MilIer ME, Christensen GC, Evans HE (1965): Anatomy of the Dog. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • LO. Nickel R, Schummer A, Seiferle H (1981): The Anatomy of the Domestic AnimaL. The Circulatory System. the Skin and the Cutaneous Organ s of the Domestic Mammals. Vol 3. Verlag Paul Parey, Berlin.
 • iı. Nomina Anatomica Veterinaria (1994): Published by the International Commitees on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Fourth Ed. NewYork.
 • 12. Nur İH (1997): Beyaz Yeni Zelanda tavşanlarında ekstrakranial venöz sirkülasyon üzerine makroanatomik bir çalışma. YYÜ Vet Fak Derg, 8, 88-98.
 • 13. Nur İH, Özmen E (1996): Akkaraman koyununda ekstrakranial venöz sirkülasyon üzerinde makroanatomik bir çalışma. Tr J Vet Anim Sci, 20, 79-87.
 • 14. Popesko P, Rajtova V, Horak J (1992): A Colour Atlas of Anatomy of Smail Laboratory Animals. Rabbit-Guinea Pig. Volume One. Wolfe Publishing Ltd, London.
 • 15. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E (1999): Ruminantiarda Toplardamarlar. Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya

Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena'ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 181 - 185, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002249

Öz

Bu çalışmada, Yeni Zelanda tavşanının baş bölgesi vena'ları makro anatomik olarak incelendi. Araştırmada, 16 adetergin Yeni Zelanda tavşanından faydalanıldı. Materyallerin tümü latex ile dolduruldu ve diseksiyon yapıldı. V. malaris'inv.facialis'ten çıktığı belirlendi. V. lateralis nasi'nin v. dorsalis nasi'nin yanısıra v. labialis superior'un dorsal yönde seyreden dalı ilede anastomoz yaptığı tespit edildi. Vena supraorbitalis'in v. angularis oculi'nin regio frontalis'teki devamı olduğu ve incisura supcraorbitalis rostralis'ten orbita'ya girerek sinus ophthalmicus'un oluşumuna katıldığı gözlendi. V. buccalis'in v. facialis'in rostromedial yüzünden orijin aldığı.belirlendi. Vena palpebralis superior medİalis'in v. pal'pebralis inferior medialis ile ortak bir kök ha.linde, v. angularis oculi'den çıktığı saptandı

Kaynakça

 • 1. Ahmed MAA, Anis H, Moustafa MSM (1985): Veins of the head and neck of donkey. Anat Histol Embryol14, 149- 157.
 • 2. Barone R, Pavaux C, Blin PC, Cuq P (1973): Atlas D'anatomie Du Lapin. Atlas of Rabbit Anatomy. Masson and C, Paris.
 • 3. Doğuer S (1970): Evcil hayvanların Komparatif Sistematik Anatomisi (Dolaşım Sistemi-Angiologia). Baskı III, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • 4. Doğuer S, Erençin Z (1966): Evcil Hayvanların Komparatif Angiologie'si. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • 5. Dursun N (1995): Veteriner Anatomi il. Medisan Yayınevi, Ankara.
 • 6. Flecknell PA, (1992): Laboratory Animal Anaesthesia. Academic Press Limited, London.
 • 7. McLaughlinCA, Chiasson RB (1979): Laboratory Anatomy of the Rabbit. Second Edition. Wm C Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa.
 • 8. McLaughlin CA, Chiasson RB (1990): Laboratory Anatomy of the Rabbit. Third Edition. McGraw-Hill Higher Education, Wm. C. Publishers, Boston.
 • 9. MilIer ME, Christensen GC, Evans HE (1965): Anatomy of the Dog. WB Saunders Company, Philadelphia.
 • LO. Nickel R, Schummer A, Seiferle H (1981): The Anatomy of the Domestic AnimaL. The Circulatory System. the Skin and the Cutaneous Organ s of the Domestic Mammals. Vol 3. Verlag Paul Parey, Berlin.
 • iı. Nomina Anatomica Veterinaria (1994): Published by the International Commitees on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Fourth Ed. NewYork.
 • 12. Nur İH (1997): Beyaz Yeni Zelanda tavşanlarında ekstrakranial venöz sirkülasyon üzerine makroanatomik bir çalışma. YYÜ Vet Fak Derg, 8, 88-98.
 • 13. Nur İH, Özmen E (1996): Akkaraman koyununda ekstrakranial venöz sirkülasyon üzerinde makroanatomik bir çalışma. Tr J Vet Anim Sci, 20, 79-87.
 • 14. Popesko P, Rajtova V, Horak J (1992): A Colour Atlas of Anatomy of Smail Laboratory Animals. Rabbit-Guinea Pig. Volume One. Wolfe Publishing Ltd, London.
 • 15. Tıpırdamaz S, Yalçın H, Beşoluk K, Eken E (1999): Ruminantiarda Toplardamarlar. Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özcan Özgel

Nejdet Dursun

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Özgel, Ö., & Dursun, N. (2003). Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 181-185. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002249
AMA Özgel Ö, Dursun N. Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):181-185. doi:10.1501/Vetfak_0000002249
Chicago Özgel, Özcan, ve Nejdet Dursun. “Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.Linguofacialis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 181-85. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002249.
EndNote Özgel Ö, Dursun N (01 Eylül 2003) Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 181–185.
IEEE Ö. Özgel ve N. Dursun, “Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 181–185, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002249.
ISNAD Özgel, Özcan - Dursun, Nejdet. “Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.Linguofacialis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 181-185. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002249.
JAMA Özgel Ö, Dursun N. Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:181–185.
MLA Özgel, Özcan ve Nejdet Dursun. “Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus Cuniculus L.) Baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.Linguofacialis Ve Dalları”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 181-5, doi:10.1501/Vetfak_0000002249.
Vancouver Özgel Ö, Dursun N. Yeni. Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin vena’ları II. Bölüm: V.linguofacialis ve dalları. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):181-5.