Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 195 - 201, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002364

Öz

der Fnıcht wahrend der Frühtrachtigkeit erfolgten in iO-tagigen Intervallenvom 8. bis 58. Tag post inseminationem Funktionskörper nachgewiesen Untersuchung Ultraschall unterschiedenen p.ins.) nahm der prozentuelle Dagegen nahm der Anteil der Gelbkörper GeIbkörper mit Hohlraum wurden nur zwischen dem 8. und 38. Tag p.ins. festgestellt (27.5% am 8. Tag; 3.7% am 38.Tag p.ins.). Die gemeinsam eingestuft. Progesteron-(P4- )Werte zeigten einen parallelen Anstieg zu der GelbkörpergröJ3e. Bezogen auf den jahreszeitlichen Differenz im Gelbkörper-Durchmesser B-Carotin und Vitamin-E- Werte verliefen parallel zu den Progesteronwerten. dem Gelbkörperdurchmesser, P4-Konzentration

Kaynakça

  • Ahlswede L, Lotthammer KH (1978): Untersuchungen über eine spezifische. Vitamin-A-unabhangige Wirkung des' .f3-Carotins auf die Fertilitiit des Rindes. 5.Mitteilung: Organuntersuchungen (Ovarien, Corpora lutea, Leber, Fettgewebe, Uterussekret, Nebennieren)- Gewichts- und Gehaltsbestimmungen. Dtsch Tierarztl Wschr, 85, 7-12.
  • Aslan S, Dobretsberger M, Arbeiter ıK (1992): Veriinderungen der Gelbkörpergröj3e im Zus1.mmenhang mit dem Progesterongehalt im peripheren Bl'ut wiihrend der Frühgraviditiit von Kühen. 25. Jahrest~gung über Physiologie und Pathologie der Fortpjladung- XVII. Veteriniir-Humanmedizinische Gemeinschaftstagu~1g München. Reprad Dom Anim, 27,195-196. i
  • Aslan S, Fındık M, Erünal-Maral N, Kalender H, Çelebi M, Saban E (2000): Vergleich vkçchiedener Untersuchungsmethoden bei der Ovardiagnostik des i Rindes. Dtsch tierarztl Wschr 107, 213-252. i
  • Aslan S, Handler J, Arbeiter K (1998): Fj-ühgraviditiit und embryonale bzw. frühfetale Mortalitiit t:ei der KuhGelbkörperdynamik. Progesteron-, Vit~min-E-: /Vitamin-Bl2- f3-Carotin- und FolsiiurekonzentratlOnen IIrf penpheren Blut. Wien Tierarztl Mschr, 85, 141-147.

Gebe ineklerde korpus luteum büyüklüğü ve progesteron, vitamin E, 6-Karoten değerleri

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 195 - 201, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002364

Öz

Bu çalışma erken gebelik döneminde follikül, korpus luteum ve yavrunun gelişimi arasındaki fonksiyonel ilişkinin araşctınlması amacıyla yapıldı. Çalışma 137 baş İnekte uygulandı. Kontroller ultrasonografi aletiyle (Pie Medikal 450, Linear Prob, 5 Mhz) tohumlamadan sonraki 8. ve 58. günler arasında on günlük aralıklarla yapıldı. Fonksiyonel yapının (korpus luteum ve follikül) en uzun çapı ölçüldü. Gebelik ultrasonografi aletiyle tohumlamadan sonraki 28. günde saptandı ve 58. güne değin gebelikleri sürmüş olan hayvanların verileri değerlendirildi. Bu klinik bakılara paralelolarak, alınan kanlarda (V. jugularis) progesteron, vitamin E, ~- karoten değerlerine bakıldı. Ultrasonografi aracılığı ile saptanan korpus luteum çeşitleri şu fonksiyonel gelişimi gösterdi: Kontrol süresinde gebeliğin 8. gününden 58. gününe değin kompakt korpus luteumlann yüzde oranı artarak yükseldi (8. gün %24.2; 58. gün %67.9). Buna karşılık aynı anda folliküllerle birlikte kombine olarak aynı ovaryumda bulunan korpus luteumlann yüzde oranı düştü (%48.3'ten %32.1 'e). Kavite içeren korpus luteum yalnızca 8. ve 38. günlerde saptandı (8. günde %27.5; 38. günde %3.7). Folliküllerle birlikte aynı ovaryumda bulunan korpus luteum folliküllerle birlikte kombine olan korpus luteum olarak belirlendi. Tüm korpus luteum tipleri birlikte kontrol dönemi süresinde 1.98 cm'den 2.25 cm'ye büyüdü. Progesteron değerleri de korpus luteum büyüklüğüne paralel bir artış gösterdi. Mevsimsel etki incelendiğinde ilkbahar/yaz ve sonbaharıkış dönemlerindeki korpus luteum çapları arasındaki farklılık pparalellik oluşturduğu. saptandı ..,Korpus luteum çapı, progesteron, .~-karoten (r~O.876/0.9n).-ve vitamin.E-.değerleri_(r~O~9A2/0.803~_ arasında pozitif korrelasyon bulundu.

Kaynakça

  • Ahlswede L, Lotthammer KH (1978): Untersuchungen über eine spezifische. Vitamin-A-unabhangige Wirkung des' .f3-Carotins auf die Fertilitiit des Rindes. 5.Mitteilung: Organuntersuchungen (Ovarien, Corpora lutea, Leber, Fettgewebe, Uterussekret, Nebennieren)- Gewichts- und Gehaltsbestimmungen. Dtsch Tierarztl Wschr, 85, 7-12.
  • Aslan S, Dobretsberger M, Arbeiter ıK (1992): Veriinderungen der Gelbkörpergröj3e im Zus1.mmenhang mit dem Progesterongehalt im peripheren Bl'ut wiihrend der Frühgraviditiit von Kühen. 25. Jahrest~gung über Physiologie und Pathologie der Fortpjladung- XVII. Veteriniir-Humanmedizinische Gemeinschaftstagu~1g München. Reprad Dom Anim, 27,195-196. i
  • Aslan S, Fındık M, Erünal-Maral N, Kalender H, Çelebi M, Saban E (2000): Vergleich vkçchiedener Untersuchungsmethoden bei der Ovardiagnostik des i Rindes. Dtsch tierarztl Wschr 107, 213-252. i
  • Aslan S, Handler J, Arbeiter K (1998): Fj-ühgraviditiit und embryonale bzw. frühfetale Mortalitiit t:ei der KuhGelbkörperdynamik. Progesteron-, Vit~min-E-: /Vitamin-Bl2- f3-Carotin- und FolsiiurekonzentratlOnen IIrf penpheren Blut. Wien Tierarztl Mschr, 85, 141-147.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen. (2003). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 195-201. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002364
AMA Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):195-201. doi:10.1501/Vetfak_0000002364
Chicago “Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- Und Fi-Carotin-Gehalt Bei Graviden Kühen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 195-201. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002364.
EndNote (01 Eylül 2003) Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 195–201.
IEEE “Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 195–201, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002364.
ISNAD “Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- Und Fi-Carotin-Gehalt Bei Graviden Kühen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 195-201. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002364.
JAMA Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:195–201.
MLA “Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- Und Fi-Carotin-Gehalt Bei Graviden Kühen”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 195-01, doi:10.1501/Vetfak_0000002364.
Vancouver Gelbkörpergröfie, Progesteron-, Vitamin E- und fi-Carotin-Gehalt bei graviden Kühen. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):195-201.