Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Pathological and immunohistochemical studies in experimentalSalmonella gallinarum infection (Fowl typhoid) in chickens

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 219 - 227, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002254

Öz

In this study,S. gallinarum9 strain was inoculatedorallyin 1,8x109doses to' one-day-old,2-week-old,one-month-oldgroup. Af ter the inoculation,the animals were euthanasiedon the twelveth day expect for the aıready dead ones. The animals wereclinically,mortality ratios with the lesions .and the antigen were made accordingto the organ;'. Mortalityrate figures for one-day-old2-week-old, one-month-old,torticollis, diarrhea, depression,labored gasping were observed clinical1y.Lesionsof affected birds and the dosage of agent. Macroscopically,and the intestines of one-day-oldchicks. It was also found hemorrhagesin the thigh and pectoral muscles and involution of the bursaof Fabricius in chickens 2-week-oldof age and one-month-oldproventriculuswhite miliaryfoci werehaemorrhagicdiffuse parenchymatous'reaction were observed in the lungs and the intestines of one-day-old,spleen of the other groups

Kaynakça

  • 1. AlIan D, Duffus WPH (1971): The immunopathology in fbwls (Gallus domesticus) of acute and subacute Salmone/la gallinarum ilıfection. Res Yet Sci, 12, 140- 15 1.
  • 2. Assoku RKG, Penhale W, Buxton A (1970): An immunological basisfor the anemia of aeute Salmoneıla gallinarum infection of chicken. 1. Haematological changes and their association with in vivo modification of the erythrocytes. Clin Exp Immunol, 7, 865-874.
  • 3. Assoku RKG, Penhale W, Buxton A (1970): Haematological changes in acute experiinental Salmoneıla gallinarum ilifection in chiekens.' J Comp Path, 80, 473- 485.

Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 219 - 227, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002254

Öz

Bu çalışmada Leghorn ırkı günlük, 2 haftalık, i aylık ve 2 aylık hayvanlara S. gallinarum 9 suşu 1,8x109CFU/M dozda,oralolarakkendiliğindenölenler dışında 12. günde ötanazi yapıldı. Bulgular klinik, makroskobik,değerlendirildi.talık civcivlerde %95, i 'aylık piliçlerde %86, 2 aylık piliçlerde ise %43 olarak bulundu. Klinik olarak, günlük civcivIerde lateral deviasyon ve tortikollis, ishal, gözlerde kapanma, solunum güçlüğü, tüylerde kanşıklıklalendi. Oluşan Iezyonlar hayvanlarınyaşı ve etkeni n dozuna göre çeşitlilikgösterdi.boz beyaz odaklar, karaciğer ve bağırsaklardakanama ve bursa Fabricius'daDalak bazı gruplarda siyahımsı, bazı hayvanlardaise oldukça açık renkteydi. KaraciğerdeFabricius'dağırsaklarda hemorajik enteritis görülürken erişkinlerde perikarditis,diffuz paranşimatözmunoperoksidazdalaklarında güçlü pozitif reaksiyon gözlendi

Kaynakça

  • 1. AlIan D, Duffus WPH (1971): The immunopathology in fbwls (Gallus domesticus) of acute and subacute Salmone/la gallinarum ilıfection. Res Yet Sci, 12, 140- 15 1.
  • 2. Assoku RKG, Penhale W, Buxton A (1970): An immunological basisfor the anemia of aeute Salmoneıla gallinarum infection of chicken. 1. Haematological changes and their association with in vivo modification of the erythrocytes. Clin Exp Immunol, 7, 865-874.
  • 3. Assoku RKG, Penhale W, Buxton A (1970): Haematological changes in acute experiinental Salmoneıla gallinarum ilifection in chiekens.' J Comp Path, 80, 473- 485.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Latife Beyaz

Osman Kutsal

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Beyaz, L., & Kutsal, O. (2003). Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 219-227. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002254
AMA Beyaz L, Kutsal O. Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):219-227. doi:10.1501/Vetfak_0000002254
Chicago Beyaz, Latife, ve Osman Kutsal. “Tavuklarda Deneysel Salmoneila Gailinarum Enfeksiyonunda (Tavuk Tifosu) Patolojik Ve Immunohistokimyasal çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 219-27. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002254.
EndNote Beyaz L, Kutsal O (01 Eylül 2003) Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 219–227.
IEEE L. Beyaz ve O. Kutsal, “Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 219–227, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002254.
ISNAD Beyaz, Latife - Kutsal, Osman. “Tavuklarda Deneysel Salmoneila Gailinarum Enfeksiyonunda (Tavuk Tifosu) Patolojik Ve Immunohistokimyasal çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 219-227. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002254.
JAMA Beyaz L, Kutsal O. Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:219–227.
MLA Beyaz, Latife ve Osman Kutsal. “Tavuklarda Deneysel Salmoneila Gailinarum Enfeksiyonunda (Tavuk Tifosu) Patolojik Ve Immunohistokimyasal çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 219-27, doi:10.1501/Vetfak_0000002254.
Vancouver Beyaz L, Kutsal O. Tavuklarda deneysel Salmoneila gailinarum enfeksiyonunda (Tavuk tifosu) patolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):219-27.