Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effeet of the enzyme and probiotic supplementation to the maize and soybean meal based quail die ts on fattening performanee and some blood parameters

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 233 - 238, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002256

Öz

The aim of this study was to determine the effects of different levels of enzyme and probiotic supplementationthe maize and soybean meal based di et on the live weight gain, feed intake, feed efficiency,carcass yield, and some serum biochemical parameters of Japanese quai1. In this experiment, a total of 225 one-week-oldJapanese quail chicks (Coturnix coturnixjaponica) were used. They were allocated into one control group and four treatment groups each containing 45 quail chicks. Controlgroup was fed with unsupplementedtreatment group s i, 2, 3 and 4, respectively.enzyme and probiotic supplementationcass yield of quail were not statistically significant between the groups (p>0.05). Enzyme and probiotic supplementationreduced the serum glucose and cholesterol levels of the treatment groups (p

Kaynakça

  • 1. AOAC (1984): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14th ed, The William Byrd Press Inc, Richmond, Virginia.
  • 2. Brenes A, Smith M, Guenter W, Marquardt RR (1993): Effect of enzyme supplementation on performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat-and barleybased diets. Poultry Sci, 72, 1731-1739.
  • 3. Carpenter KJ, Clegg KM (1956): The metabolizable energy of poultry feedingstuffs in relation to their chemical composition. J Sci Fd Agric, 7, 45-51.
  • 5. Eder K, Roth-Maier DA, Kirchgessner M (1996): The eifeet of enzyme supplements and high amounts of white lupins on eoneentrations of lipids in serum and meat in fattening ehiekens. Arch Tierernahr, 49, 221-228.
  • 6. Erdoğan Z (1999): Brayler rasyonlarında antibiyotik ve probiyotik kullanılması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 39, 57-69.

Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 233 - 238, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002256

Öz

Bu araştırma,mısır ve soya küspesinedayalı rasyona değişik oranlardaenzim ve probiyotikkatılmasınınJapon bıldırcmlarında canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı ile serum biyokimyasalparametreleriüzerine etkilerinin belirlenmesijaponica)kuııanılmıştır., temel yemle beslenmiş, deneme grupları 1,2,3tılmıştır. Araştırma 5 hafta devam etmiştir. Araştırma sonunda mısır ve soya küspesine dayalı rasyona enzim ve probiyotik katkısıbıldırcınlardafark oluşturmamıştırtrigliserid ve albumin seviyelerinibıldırcınlardabesi performansı üzerine bir etki oluşturmamış

Kaynakça

  • 1. AOAC (1984): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14th ed, The William Byrd Press Inc, Richmond, Virginia.
  • 2. Brenes A, Smith M, Guenter W, Marquardt RR (1993): Effect of enzyme supplementation on performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat-and barleybased diets. Poultry Sci, 72, 1731-1739.
  • 3. Carpenter KJ, Clegg KM (1956): The metabolizable energy of poultry feedingstuffs in relation to their chemical composition. J Sci Fd Agric, 7, 45-51.
  • 5. Eder K, Roth-Maier DA, Kirchgessner M (1996): The eifeet of enzyme supplements and high amounts of white lupins on eoneentrations of lipids in serum and meat in fattening ehiekens. Arch Tierernahr, 49, 221-228.
  • 6. Erdoğan Z (1999): Brayler rasyonlarında antibiyotik ve probiyotik kullanılması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 39, 57-69.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Erdoğan

Şule Kaya

Suat Erdoğan

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Erdoğan, Z., Kaya, Ş., & Erdoğan, S. (2003). Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 233-238. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002256
AMA Erdoğan Z, Kaya Ş, Erdoğan S. Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):233-238. doi:10.1501/Vetfak_0000002256
Chicago Erdoğan, Zeynep, Şule Kaya, ve Suat Erdoğan. “Mısır Ve Soya küspesine Dayalı bıldırcın rasyonlarına Enzim Ve Probiyotik katılmasının Besi Performansı Ve Bazı Kan değerleri üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 233-38. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002256.
EndNote Erdoğan Z, Kaya Ş, Erdoğan S (01 Eylül 2003) Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 233–238.
IEEE Z. Erdoğan, Ş. Kaya, ve S. Erdoğan, “Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 233–238, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002256.
ISNAD Erdoğan, Zeynep vd. “Mısır Ve Soya küspesine Dayalı bıldırcın rasyonlarına Enzim Ve Probiyotik katılmasının Besi Performansı Ve Bazı Kan değerleri üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 233-238. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002256.
JAMA Erdoğan Z, Kaya Ş, Erdoğan S. Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:233–238.
MLA Erdoğan, Zeynep vd. “Mısır Ve Soya küspesine Dayalı bıldırcın rasyonlarına Enzim Ve Probiyotik katılmasının Besi Performansı Ve Bazı Kan değerleri üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 233-8, doi:10.1501/Vetfak_0000002256.
Vancouver Erdoğan Z, Kaya Ş, Erdoğan S. Mısır ve soya küspesine dayalı bıldırcın rasyonlarına enzim ve probiyotik katılmasının besi performansı ve bazı kan değerleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):233-8.