Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Arterial vascularization of the cerebeııum in Akkaraman sheep

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 85 - 89, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002234

Öz

The arterial supply of the eerebellum was investigated in 20 adult Akkaraman sheep by gross dissection and latexcasting teehniques. The origin, branching pattem and central distributions of the cerebellar arteries were observed. Anastomosesbetween the cürtica] branches of cerebellar arteries were alsa investigated.The cerebellum was supplied by the rostral cerebellar arterywhiclı arises as a branch of the caudal comınunieatingwas deterıııined that lobulus centralis, lobulus ascendens, eulmen, declive and tuber verınis were supplied by branehes of rostral cerebellar artery. There were anastoınosisof right rostral cerebellar artery and left rostral cerebellar artery seen on the part of rastral cerebellum. It was postulated that floeculus, lateral eerebellar lobe, nodulus, uvula and pyramis had vascularizationsudal cerebellar artery. Bilateral anastoınosis between rostral and caudal eerebellar arteries were observed

Kaynakça

 • ı. Amarenco arteries. Rev Neurol, 145,267-276. Barone Domestiques.Yol 5. Angiologie, Editions Yigot, Paris. Comparee des Mammij'eres Çavdar posteriorinferior eerebellarartery. Acta Anat, 152, 234- Dursun Yayınevi, Ankara. Duvernoy c:ularisation ol' the human uıı,iı,419-480. JL(1983): The vas- cerebellar eortex.Brain Res
 • Dyce M, Sack O, Wensing terinw)' Anatomy. WB Saunders Company, Philadelphia. JG (1987): Textbook of Ve- Erden beyin arterleri. Yet Bil Derg., 13, 109-114.
 • Getty R (1975): The Anatomy
 • W8 Saunders Company, Philadelphia. İ (1997): Köpekte of the Domestie Animals. ,HebelR, Stromberg MW (1986): Anatomy and Emr- yology ol'the Laborotory Rat. BioMed Yerlag, Wörhsee.
 • LO. Jenkins TW (1972): Funetional Mammalian Neuroanatomy.
 • Lea and Febiger, Philadelphia. IL. Kardo JM, Ojeda The cerebellar arteries: Cortieal patterns and vas- JA, Hurle JM (1982): eularization of the eerebellar nuclei. Acta Anat., 113, 108- i2. Koppel H, Lewis PD, Wigglesworth JS (1982): A study of vaseular supply to the external granular layer of the post- natal rat eerebellum. JAnat, , 173-184.
 • Lister JR, Rhoton AC, Matsushima T, Peace DA (1982): Mierosurgieal artel}'. Neurosurgery.l0, the posterior inJ'erior eerebellar 199.

Akkaraman koyununda cerebellum 'un vaskularizasyonu

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 85 - 89, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002234

Öz

Cerebellum' un arteriyel beslenmesinin incelendiği bu araştırmada 20 adet ergin Akkaraman koyunu beyini kullanıldı.
Cerebellar arterlerin orijini ve seyirleri, verdikleri dallar ve bu dallar arasındaki anastomozlar gross diseksiyon ve damar içi latex uygulaması ile tespit edildi. Cerebellum'un başlıca arteria eommunieans eaudalis'in bir dalı olan arteria eerebelli rostralis ile arteria basilaris'ten orijin alan arteria cerebelli eaudal.is tarafından beslendiği gözlendi. Arteria eerebelli rostralis'den ayrılan dalların lobulus
centralis, lobulus aseendens, eulmen, declive ve tuber vermis'i beslediği belirlendi. Arteria eerebelli rostralis dexter ve arteria eerebelli i'ostralis sinister'in adı geçen anatomik yapılar üzerinde anastomoz yaptığı göri.ildii. Arteria eerebelli eaudalis'in ise floeeulus,
lobi lateralis cerebelli, nodulus, uvula ve pyramis'i beslediği saptandı. Bilateralolarak arteria eerebelli rostralis ve arteria eerebelli eaudalis'in aralarında anastomozlar yaptıkları tespit edildi.

Kaynakça

 • ı. Amarenco arteries. Rev Neurol, 145,267-276. Barone Domestiques.Yol 5. Angiologie, Editions Yigot, Paris. Comparee des Mammij'eres Çavdar posteriorinferior eerebellarartery. Acta Anat, 152, 234- Dursun Yayınevi, Ankara. Duvernoy c:ularisation ol' the human uıı,iı,419-480. JL(1983): The vas- cerebellar eortex.Brain Res
 • Dyce M, Sack O, Wensing terinw)' Anatomy. WB Saunders Company, Philadelphia. JG (1987): Textbook of Ve- Erden beyin arterleri. Yet Bil Derg., 13, 109-114.
 • Getty R (1975): The Anatomy
 • W8 Saunders Company, Philadelphia. İ (1997): Köpekte of the Domestie Animals. ,HebelR, Stromberg MW (1986): Anatomy and Emr- yology ol'the Laborotory Rat. BioMed Yerlag, Wörhsee.
 • LO. Jenkins TW (1972): Funetional Mammalian Neuroanatomy.
 • Lea and Febiger, Philadelphia. IL. Kardo JM, Ojeda The cerebellar arteries: Cortieal patterns and vas- JA, Hurle JM (1982): eularization of the eerebellar nuclei. Acta Anat., 113, 108- i2. Koppel H, Lewis PD, Wigglesworth JS (1982): A study of vaseular supply to the external granular layer of the post- natal rat eerebellum. JAnat, , 173-184.
 • Lister JR, Rhoton AC, Matsushima T, Peace DA (1982): Mierosurgieal artel}'. Neurosurgery.l0, the posterior inJ'erior eerebellar 199.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dinçer Yıldız

M. Erdem Gültiken

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, D., & Gültiken, M. E. (2003). Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 85-89. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002234
AMA Yıldız D, Gültiken ME. Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):85-89. doi:10.1501/Vetfak_0000002234
Chicago Yıldız, Dinçer, ve M. Erdem Gültiken. “Akkaraman Koyununda Cerebellum ’un Vaskularizasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 85-89. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002234.
EndNote Yıldız D, Gültiken ME (01 Haziran 2003) Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 85–89.
IEEE D. Yıldız ve M. E. Gültiken, “Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 85–89, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002234.
ISNAD Yıldız, Dinçer - Gültiken, M. Erdem. “Akkaraman Koyununda Cerebellum ’un Vaskularizasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 85-89. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002234.
JAMA Yıldız D, Gültiken ME. Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:85–89.
MLA Yıldız, Dinçer ve M. Erdem Gültiken. “Akkaraman Koyununda Cerebellum ’un Vaskularizasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 85-89, doi:10.1501/Vetfak_0000002234.
Vancouver Yıldız D, Gültiken ME. Akkaraman koyununda cerebellum ’un vaskularizasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):85-9.