Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 123 - 126, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002240

Öz

In this study, It was purposed detecting of pres ence and seroprevalence of maedi-visna virus infection of sheep İn private Ilocks in different area of Turkey. For this aim,blood sera from 825 sheep in private flocks which belongs to public in 8 different province/area of Turkey were tested for antibodies against maedi-visna virus using agar gel immunodiffusion technique. In the resıilt of serological control, 22 sheep (2.6%) from 825 were found specific nötralisation antibody against maedi-visna infection. In 6 of 9 prİvate flocks controlled, infection was detected. Seroprevalence value varied between 1-ı0% in these flocks. On the basis of results it is suggested that infection was spreading in smail private f1ocks. Furthermore, recommendation to the control of maedi-visna infection were presented.

Kaynakça

  • i ı. Alibaşoğlu l1omatozisi'nin ade- ve eti- Türkiye'de durumu ile patolojisi iYHAG i No:274 Ankara AlkanF, Tan T (1998): A eomparative study on the di- I agl10sis oL maedi-visna samples nique. Dtsch Tierarztl Wochenschr,105, 276-278.
  • Burgu İ, Toker A, Akça Y, Alkan F,I Yazıcı Y, Özkul A (1990):Türkiye'de olarak ara,~tırılmasl. Ankara Üniv Yd Fak Derg, 37, 538- enfe~siyonunun serolojik Cutlip i RC, Jackson TA, Lairdl GA (1977): Im- Am J munodiffusion Yet Res, 38,1081-1084. Cutlip progressive i RC, Lehmkahl
  • A W (1985):Vasculitis associated with ovine progressive i pneııınonia virus inlection in sheep. Am J Yet Res, 46, 6 1- i Cutlip RC,Lehmkahl HD,woo~ with pne- (ı985): Arthritis umOlıia. Am J Yet Res, 46, 65-68.
  • Dawson M (1980): Maedi-Visna/a oline progressive i *ewiew.Yet Rec, 106, i 216. LO. Dawson M, Biront P, Houwers DJ (1982): Comparison of serologieal tests boratories to identify maedi visna virus infeetion. Yet Rec, 432-434. stateveterinary la- i i ıI. Dawson M, VenablesC
  • JenkinsCE (1985): Experimental inleetion nomatosis with maedi visna virus. Yet Rec, 116, 588-589. caseof fheep pulmonary ade- ı2. Fcvereiro M (1995): Prevalence df maedi-visnainfection i in sheep in Portugal. RPCY, 90, 66-70. Girgin H, Aydın Ve şimdi koyunların virrl (1987): maedi-visna 'sı Tür- kiye 'de. Etlik Yet Mikrobiol Derg, ~, 9-22. i

Küçük aile işletmelerindeki koyunlarda maedi-visna enfeksiyonunun seroprevalansı

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 123 - 126, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002240

Öz

Bu araştırmada Türkiye'nin farklı bölgelerinde yerleşik küçük aile işletmelerinde bulunan koyunlarda maedi-visna enfeksiyonunun varlığımn ve seroprevalansımn tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'nin 8 farklı ilinde küçük aile işletmelerinde yetiştirilen 825 adet koyundan sağlanan kan örnekleri, maedi-visna virusa spesifik antikorlar yönünden agar jel immundifuzyon (AGID) testi ile kontrol edildi. Örneklenen 825 adet koyun kan örneğinden 22 adedinde (%2.6) maedi-visna virusuna spesifik antikor varlığı saptandı. Kontrol edilen 9 işletmeden 6 adedinde enfeksiyonun varlığı belirlendi. Bu işletmelerde enfeksiyonun seroprevalansı % 1-LO arasında saptandı. Elde edilen veriler, kiiçük aile işletmelerinde enfeksiyonun yayılma gösterdiğini ortaya koydu. Bu bilgilerden hareketle maedi-visna virus enfeksiyonunun kontrolüne yönelik önerilerde bulunuldu.

Kaynakça

  • i ı. Alibaşoğlu l1omatozisi'nin ade- ve eti- Türkiye'de durumu ile patolojisi iYHAG i No:274 Ankara AlkanF, Tan T (1998): A eomparative study on the di- I agl10sis oL maedi-visna samples nique. Dtsch Tierarztl Wochenschr,105, 276-278.
  • Burgu İ, Toker A, Akça Y, Alkan F,I Yazıcı Y, Özkul A (1990):Türkiye'de olarak ara,~tırılmasl. Ankara Üniv Yd Fak Derg, 37, 538- enfe~siyonunun serolojik Cutlip i RC, Jackson TA, Lairdl GA (1977): Im- Am J munodiffusion Yet Res, 38,1081-1084. Cutlip progressive i RC, Lehmkahl
  • A W (1985):Vasculitis associated with ovine progressive i pneııınonia virus inlection in sheep. Am J Yet Res, 46, 6 1- i Cutlip RC,Lehmkahl HD,woo~ with pne- (ı985): Arthritis umOlıia. Am J Yet Res, 46, 65-68.
  • Dawson M (1980): Maedi-Visna/a oline progressive i *ewiew.Yet Rec, 106, i 216. LO. Dawson M, Biront P, Houwers DJ (1982): Comparison of serologieal tests boratories to identify maedi visna virus infeetion. Yet Rec, 432-434. stateveterinary la- i i ıI. Dawson M, VenablesC
  • JenkinsCE (1985): Experimental inleetion nomatosis with maedi visna virus. Yet Rec, 116, 588-589. caseof fheep pulmonary ade- ı2. Fcvereiro M (1995): Prevalence df maedi-visnainfection i in sheep in Portugal. RPCY, 90, 66-70. Girgin H, Aydın Ve şimdi koyunların virrl (1987): maedi-visna 'sı Tür- kiye 'de. Etlik Yet Mikrobiol Derg, ~, 9-22. i
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner Karaoglu

Feray Alkan

İbrahim Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karaoglu, T., Alkan, F., & Burgu, İ. (2003). Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 123-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002240
AMA Karaoglu T, Alkan F, Burgu İ. Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):123-126. doi:10.1501/Vetfak_0000002240
Chicago Karaoglu, Taner, Feray Alkan, ve İbrahim Burgu. “Maedi-Visna Virus Infection in Sheep Belongs to Public”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 123-26. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002240.
EndNote Karaoglu T, Alkan F, Burgu İ (01 Haziran 2003) Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 123–126.
IEEE T. Karaoglu, F. Alkan, ve İ. Burgu, “Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 123–126, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002240.
ISNAD Karaoglu, Taner vd. “Maedi-Visna Virus Infection in Sheep Belongs to Public”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 123-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002240.
JAMA Karaoglu T, Alkan F, Burgu İ. Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:123–126.
MLA Karaoglu, Taner vd. “Maedi-Visna Virus Infection in Sheep Belongs to Public”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 123-6, doi:10.1501/Vetfak_0000002240.
Vancouver Karaoglu T, Alkan F, Burgu İ. Maedi-visna virus infection in sheep belongs to public. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):123-6.