Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Control and epidemiology of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection for dairy herds in Turkey

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 127 - 133, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002241

Öz

In this study, 12413 blood samples obtained from cattle which are not vaccinated with bovine viral diarrhea (BVD) vaccİne in 26 dairy herds were used. Blood samples were tested for BVD virus using PLA technique. Antibodies against BVDV were examined using microneutralization technique. In the result of virus isolation attempts, 40 animals from iO herds were found as to be BVDV carrier. (Of 23 cattle of which resampling was possible) and 9 cattle were found to be persistently viraemic. The overall and herd-based prevalence values of peristent infection were caleulated as 0.07% and 0.61-0.83%, respectively. All herds sampled were found to be positive for BVDV infection. The seroprevalence of BVDV infection was ranged between serologically 0.6% and 70.0% in the herds. The results show that BVDV infection is widespread in these herds. Furthermore, recommendation to the control of BVDV infection for dairy herds were presented.

Kaynakça

 • ı. Alkan F, Burgu İ(1993): lnvesligation on the incidence of Bovine Viral Diarhoea Virus in Falves in Turkey. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 100, 107-IQ9.
 • 2. Alkan F, Özkul A, Bilge-Dağalp S, Yeşilbağ K, Oğuzoğlu TÇ, Akça Y, Burgu İ (!lOOO): Virological and semlogical studies on the role of PI-3 Virus, BRSV. BVDV and BHV-l on respiratory injections of cattle. ı. The detectian of etialogica! agents byldirect immunofluorescence technique. Dtsch Tierarztl Wochencschr, 107,193-195.
 • 3. Bitseh V, Houe H, Ronsholt IL, Farso-Madsen K, Vali bak J, Roug NH, Eckhardt CH (1994): Towards control and eradication of BVD. DaJsk Yeterinaertidsskrift, 77
 • 4. Bolin SR, Mc Clurkin AW, Coria MF (1985): Frequency oj' persistent bovine viral di+rhea virus inrection in selected cattle herds. Am J Yet Res, 6, 2385-2387.
 • 5. Brownlie L, Clarke MC, Hpoper LB, Beli GD (1995): Pmtection of the b(JVinefetusıfrom bovine viral diarrhoea virus by means ofa new inact,ivated vaccine. Yet Rec, 137, 58-62. i
 • 6. Burgu İ, Alkan F, Yeşilbağ K (1999): Türkiye'de slğırlarda persiste BVDV enfeMsiyonu. Ankara Üniv Yet Fak Derg,46,169-178.

Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 127 - 133, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002241

Öz

Bu araştırmada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 26 süt sığırcılığı işletmesindeki bovine viral diarrhea (BVD) aşısı uygulanmamış toplam 12413 sığırdan sağlanan kan örnekleri kullanıldı. Kan örnekleri BVDV yönünden peroksidaz bağlı antikor (PLA) testi ve BVDV'ye spesifik antikorlar yönünden serum nötralizasyon testi ile kontrol edildi. Virus izolasyon ve identifikasyon çalışmaları sonucunda, örneklenen sığırlardan 40 adedinde BVD virus varlığı saptandı. Bu sığırların 23'ünden ikinci kez sağlanan kan örneklerinden 9'unda yeniden BVDV saptanmasına dayanılarak, söz konusu sığırlarda "BVD virus ile persiste enfeksiyon" belirlendi. Kontrol edilen sürülerin %1 I.S'unda, örneklenen populasyonun %O.07'sinde persiste enfekte hayvan varlığı tespİt edildi. Işletmelerdeki persiste enfeksiyon oranı ise %0.6 i-0.83 olarak hesaplandı. Ayrıca, persiste enfekte gebe 3 sığırın persiste enfekte buzağılar doğurduğu belirlendi. Serolojik çalışma sonucunda ise, kontrol edilen işletmelerin tümünde (% i(0) enfeksiyonun varlığı saptandı. Işletmelere göre seropozitiflik oranları %0.6-70.0 olarak belirlendi. Bu araştırmadan elde edilen veriler, örneklenen sürülerde BVDV seroprevalansını ve persiste enfeksiyon oranlarını ortaya koydu. Bu bilgilerden hareketle söz konusu işletmelerde BVDV enfeksiyonunun kontroluna yönelik önerilerde bulunuldu.

Kaynakça

 • ı. Alkan F, Burgu İ(1993): lnvesligation on the incidence of Bovine Viral Diarhoea Virus in Falves in Turkey. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 100, 107-IQ9.
 • 2. Alkan F, Özkul A, Bilge-Dağalp S, Yeşilbağ K, Oğuzoğlu TÇ, Akça Y, Burgu İ (!lOOO): Virological and semlogical studies on the role of PI-3 Virus, BRSV. BVDV and BHV-l on respiratory injections of cattle. ı. The detectian of etialogica! agents byldirect immunofluorescence technique. Dtsch Tierarztl Wochencschr, 107,193-195.
 • 3. Bitseh V, Houe H, Ronsholt IL, Farso-Madsen K, Vali bak J, Roug NH, Eckhardt CH (1994): Towards control and eradication of BVD. DaJsk Yeterinaertidsskrift, 77
 • 4. Bolin SR, Mc Clurkin AW, Coria MF (1985): Frequency oj' persistent bovine viral di+rhea virus inrection in selected cattle herds. Am J Yet Res, 6, 2385-2387.
 • 5. Brownlie L, Clarke MC, Hpoper LB, Beli GD (1995): Pmtection of the b(JVinefetusıfrom bovine viral diarrhoea virus by means ofa new inact,ivated vaccine. Yet Rec, 137, 58-62. i
 • 6. Burgu İ, Alkan F, Yeşilbağ K (1999): Türkiye'de slğırlarda persiste BVDV enfeMsiyonu. Ankara Üniv Yet Fak Derg,46,169-178.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Burgu

Feray Alkan

Aykut Özkul

Kadir Yeşilbag

Taner Karaoglu

Burak Güngör

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Burgu, İ., Alkan, F., Özkul, A., Yeşilbag, K., vd. (2003). Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 127-133. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002241
AMA Burgu İ, Alkan F, Özkul A, Yeşilbag K, Karaoglu T, Güngör B. Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):127-133. doi:10.1501/Vetfak_0000002241
Chicago Burgu, İbrahim, Feray Alkan, Aykut Özkul, Kadir Yeşilbag, Taner Karaoglu, ve Burak Güngör. “Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi Ve Kontrolü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 127-33. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002241.
EndNote Burgu İ, Alkan F, Özkul A, Yeşilbag K, Karaoglu T, Güngör B (01 Haziran 2003) Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 127–133.
IEEE İ. Burgu, F. Alkan, A. Özkul, K. Yeşilbag, T. Karaoglu, ve B. Güngör, “Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 127–133, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002241.
ISNAD Burgu, İbrahim vd. “Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi Ve Kontrolü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 127-133. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002241.
JAMA Burgu İ, Alkan F, Özkul A, Yeşilbag K, Karaoglu T, Güngör B. Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:127–133.
MLA Burgu, İbrahim vd. “Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi Ve Kontrolü”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 127-33, doi:10.1501/Vetfak_0000002241.
Vancouver Burgu İ, Alkan F, Özkul A, Yeşilbag K, Karaoglu T, Güngör B. Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun epidemiyolojisi ve kontrolü. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):127-33.

Cited By
Sığırlarda viral nedenli abort olgularının etiyopatogenezi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.24998/maeusabed.310964