Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 71 - 76, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002232

Öz

-Thc study material included a three and half months old Arabian foal, which was brought to the Clinics of the
Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University. Depending on the breeder
report, thc foal was subjected a kicking trauma to the right forelimb in the field. Diaphyseal comminuted fracture of thc right
antebrachium was detected according to the clinical and the radiological examinations. Fracture fixation of the foal, intended to use
for breeding purpose in TIGEM Çifteler Horse Breeding Units, was managed using an intramedullary Kuntscher pin as a fixation
materia1. After the operation a Scotchcast bandage was applied on the affected right limb for a 4 weeks period. The Kuntscher pin
was decided to leave in siıu because the foal was in the growing period and to avoid possible intra-articular lesions. Alkr clinical and
radiological follow-up examinations until the 61h month, functional healing was provided and it was decided that the foal was
functionally in good condition and suitable for breeding purposes. The information getıing from the Çifteler Breeding Unit in Slh
month postoperatively emphasised the foal was walked and trotıed without any problems

Kaynakça

 • ı. Auer JA (1992): Equine Surgeı}'. WB Salınders Company, Philadelphia.
 • 2. Baxter GM, Moore JN, Budsberg SC (1991): Repair ııj' an open radial,/i-acture in an adult hıırse. JA YMA, 199. 364-367.
 • 3. Dietz O, Wiesner E (l984): Disease ıı/the Hıırse: A Hanelbaııkfor Science and Practice. Part 2/]1. Karger, BaseL.
 • 4. Elma E, Yavru N, Arıcan M (1991): Bir taym metatarsus'unda görülen salter-Iwrris II tipi bir km/im seotch-cast bmıdqjı ile sağaltıılU. Tigeın, 6. 20-23.
 • S. GörgülOS, Yanık K (I 982): KoaptasyOll ve destek materyali olarak PVC (polyvinylchlorid) atellerin kullammı üzerine klinik ç'alişmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 29, 4(} ı-4()S
 • 7. May SA, Wyn-Jones G (1984): Reıwir ofproximal radius fi'actures in a horse. Vet Rec, 115, S i6-S i8.
 • 8. Samsar E, Akın F (1998): Özel Cerrahi. Tamer Matbaacılık Ltd Şti. Ankara.
 • 9. Yücel R (1992): Veteriner Özel Cerrahi. PcthasJ Veteriner Hekimliği Yayıııları. Gebze - Kocabii.
 • ıO. Zamos D, Hunt RJ, Alien D (1994): Repair ojji'acliues ol the distal aspect ol the radius in tL) horses. vef Surg. 23. 172-176

Tayda parçalı diyafizer antebrachium kırığının intramedüller Küntscher pini uygulaması ile sağaltımı

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 71 - 76, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002232

Öz

Çalışma materyalini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniği'ne getirilen 3,5 aylık, erkek Arap tay ı oluşturdu. Çifte darbesinin neden olduğu, klinik ve radyolojik muayeneler sonucu sağ antebrachiuıııda kapalı, diyafizer, parçalı kırık belirlendi. T1GEM Çifteler Harası'nda damızhk amacıyla kullanılmak istenen tayın operatil' kırık sağaltlıııll1da, intramedüller Küntscher pini kullanılmış, postoperatil' dönemde sağ ön ekstremite polyviny1chloride (PVC) atelle desteklenen Scoteheast bandajı uygulaması ile 4 hafta korunmuştur. Klinik ve radyolojik kontrollerin 6. aya kadar sürdürüldüğü tayda, fonksiyonel klinik iyileşmenin sağlandığı ve damızhk kullanım amacına uygun olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • ı. Auer JA (1992): Equine Surgeı}'. WB Salınders Company, Philadelphia.
 • 2. Baxter GM, Moore JN, Budsberg SC (1991): Repair ııj' an open radial,/i-acture in an adult hıırse. JA YMA, 199. 364-367.
 • 3. Dietz O, Wiesner E (l984): Disease ıı/the Hıırse: A Hanelbaııkfor Science and Practice. Part 2/]1. Karger, BaseL.
 • 4. Elma E, Yavru N, Arıcan M (1991): Bir taym metatarsus'unda görülen salter-Iwrris II tipi bir km/im seotch-cast bmıdqjı ile sağaltıılU. Tigeın, 6. 20-23.
 • S. GörgülOS, Yanık K (I 982): KoaptasyOll ve destek materyali olarak PVC (polyvinylchlorid) atellerin kullammı üzerine klinik ç'alişmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 29, 4(} ı-4()S
 • 7. May SA, Wyn-Jones G (1984): Reıwir ofproximal radius fi'actures in a horse. Vet Rec, 115, S i6-S i8.
 • 8. Samsar E, Akın F (1998): Özel Cerrahi. Tamer Matbaacılık Ltd Şti. Ankara.
 • 9. Yücel R (1992): Veteriner Özel Cerrahi. PcthasJ Veteriner Hekimliği Yayıııları. Gebze - Kocabii.
 • ıO. Zamos D, Hunt RJ, Alien D (1994): Repair ojji'acliues ol the distal aspect ol the radius in tL) horses. vef Surg. 23. 172-176
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Saglam

Ayşe Yazıcı

Ümit Kaya

Oytun Şenel

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Saglam, M., Yazıcı, A., Kaya, Ü., Şenel, O. (2003). Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(1), 71-76. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002232
AMA Saglam M, Yazıcı A, Kaya Ü, Şenel O. Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2003;50(1):71-76. doi:10.1501/Vetfak_0000002232
Chicago Saglam, Mehmet, Ayşe Yazıcı, Ümit Kaya, ve Oytun Şenel. “Management of Comminuted Diaphyseal Antebrachium Fracture Using an Intramedullary Kuntscher Pin Fixation in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 1 (Mart 2003): 71-76. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002232.
EndNote Saglam M, Yazıcı A, Kaya Ü, Şenel O (01 Mart 2003) Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 1 71–76.
IEEE M. Saglam, A. Yazıcı, Ü. Kaya, ve O. Şenel, “Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 1, ss. 71–76, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002232.
ISNAD Saglam, Mehmet vd. “Management of Comminuted Diaphyseal Antebrachium Fracture Using an Intramedullary Kuntscher Pin Fixation in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/1 (Mart 2003), 71-76. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002232.
JAMA Saglam M, Yazıcı A, Kaya Ü, Şenel O. Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:71–76.
MLA Saglam, Mehmet vd. “Management of Comminuted Diaphyseal Antebrachium Fracture Using an Intramedullary Kuntscher Pin Fixation in a Foal”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 1, 2003, ss. 71-76, doi:10.1501/Vetfak_0000002232.
Vancouver Saglam M, Yazıcı A, Kaya Ü, Şenel O. Management of comminuted diaphyseal antebrachium fracture using an intramedullary Kuntscher pin fixation in a foal. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(1):71-6.