Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kızıl şahinde (Buteo rufiııus) neurocranium kemikleri

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 153 - 157, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677

Öz

Kınl şahıııde neuroCJ"aIıİum'u oluşltıran kemiklerın anatomik özellıklerini belirlemek ve di~er araşıırmacıLır;1 k;ıvıuk
s;ığLımak amacıyla hu çalışıııa yarıldı. Çalışmada iki erkek. liç dışi olmak lizere torlam heş ergin kızıl şahıne ail kcnııklcr
değerlendirildi. Araşlırma sonucunda kızıl şahinde os İıııerrarictale'nin hulunmadığı. foramen ımıgnum'ıın hOrlııılılal ııl;ırak
kaf;ılasıııııı basal'ınde şekılleııdiği. iki folltanella'llın yer aldığı ve os frontale'nin os parietale'den daha hıiyıık nldngu ıcsplt
edılnllşıir. Ayrıca. orbita'nın list kenarında bulunan rroeessus supraorhitalis'in erkeklerde d),şilerden y;lkLIŞık IIÇ bı daha Ill.lIn
şekıllendiğİ ve hu durıımun kafiııası ilzerinde erkekler ıle dışilcr arasındaki en belirgin fark olarak göıe l;arptl~1 saptandı.

Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 153 - 157, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677

Öz

The aim of ıhıs research was to observc an;ıtomıcal features of the neıırocranial hıınes ın red f;ıic{)n and lo pr,ıvıdc
a good hackground for furıher studıes related LO this topic. Bones of the total of fi"e adulıs (:! male. 3 fcıııale) were lIi\e.sllgated ın
the sıııcly. The results hitve showed in red falcon that the interparıetal hone is ahsenl. that foramen magııum ıs preseııı horımlılall) ıın
the hase of the skull. and that there are two fontanella.s and the frontal bone is larger than the parıctal hone. In rL,eiLıicon lıııııT1J\Tr.
the sııpraorbıtal process on ıhe dor.sal ed ge of the orhita in the male sre{;ies has been determineei to he three tımes largn Ih'L11ilLil ın
the fcmale. which. ın faet is the most rrominent differeııee between the male and female bıreis.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail Önder ORHAN


Özcan ÖZGEL


Murat KABAK

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600501, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {153 - 157}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001677}, title = {Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)}, key = {cite}, author = {Orhan, İsmail Önder and Özgel, Özcan and Kabak, Murat} }
APA Orhan, İ. Ö. , Özgel, Ö. & Kabak, M. (2002). Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus) . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 153-157 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001677
MLA Orhan, İ. Ö. , Özgel, Ö. , Kabak, M. "Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 153-157 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600501>
Chicago Orhan, İ. Ö. , Özgel, Ö. , Kabak, M. "Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 153-157
RIS TY - JOUR T1 - Kızıl şahinde (Buteo rufiııus) neurocranium kemikleri AU - İsmail ÖnderOrhan, ÖzcanÖzgel, MuratKabak Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001677 DO - 10.1501/Vetfak_0000001677 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 157 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001677 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus) %A İsmail Önder Orhan , Özcan Özgel , Murat Kabak %T Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus) %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001677 %U 10.1501/Vetfak_0000001677
ISNAD Orhan, İsmail Önder , Özgel, Özcan , Kabak, Murat . "Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 153-157 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677
AMA Orhan İ. Ö. , Özgel Ö. , Kabak M. Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 153-157.
Vancouver Orhan İ. Ö. , Özgel Ö. , Kabak M. Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 153-157.
IEEE İ. Ö. Orhan , Ö. Özgel ve M. Kabak , "Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 153-157, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001677