Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 159 - 163, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683

Öz

A number of 42 adult rabbi ts were used in this researeh designed to localiıe Iymph nodes pre~cnı ın ıhe hcad ,md
neck of New Zealand rabbits. The caudal parotideal node was found LO be present on the auricular c<ırtilage and cranial ıo the eaudal
aurıeular vcin. The cranial mandibular node was seen between the faeial submental veıns and ventra1 to the mandibular gland. Thıs
Iymph node wa~ sometimes observed possessing another node eranial to il. The retropharyngeal node was displaycd between the
sternoeephalic and longus eapitis museles and at the level of the larynx. As a result. all the Iymph nodes in the head. and only
retropharyngeal nodes among the ones in the neek were seen to fuııy develop. The traeheal tnmk was al~o shown to orıginaıe from
ıhe \cntral border of the retropharyngeal node.

Yeni Zelanda tavşanının (Oryctolagus cuniculus L.) baş ve boyun bölgesinde bulunan lenf düğümlerinin makro anatomisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 159 - 163, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683

Öz

Yeni Zelanda tavşanının baş ve boyun bölgesinde bulunan lenf dügiimlerinin lokaliza~yonlarını belırlemek .1ınacIYld bu
<;alışın,ıda 42 ergin tavşan kullanıldı. Ln. parotideu~ eaudali~, eartilago auricularis'in üıerinde v. aurieularis eaud:111~'ln cranl:ı1'lnck
bulundu. Lıll1. ımındibulare~ rostrales'in, v. faeialis ilc v. submentalis arasında, gl. mandibularis'in ventral'ınde sabıt ol,ıı'ak bulunan
lenf dügümü ilc bunun önünde her zaman saptanamayan ikinci hir lenf dügümünden ibaret olduğu görüldü. Ln. retropharyngcus 'un.
laı'ynx hizasında ve m. sterııoeephalicu~ ile m. longus capitis arasında bulımduğu saptandı. Sonuç olarak, ba.ş bölge~inde ycr ,ılaıı lenf
düğümlerinin tamamının. boyun bölgesinde ise sadece In. retropharyngeus'un geliştiği ve tnmeus tracheali~'in bu lenf dıiğıımlllılın
ventral ucundan orijin aldıgı gözlendi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder İsmail Orhan

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Orhan, Ö. İ. (2002). Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 159-163. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683
AMA Orhan Öİ. Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2002;49(3):159-163. doi:10.1501/Vetfak_0000001683
Chicago Orhan, Önder İsmail. “Macro anatomyol’ the Head and Neek Iymph Nodes in the New Zealand Rabbit (Oryctolagus CUlliculusL)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 3 (Eylül 2002): 159-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683.
EndNote Orhan Öİ (01 Eylül 2002) Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 159–163.
IEEE Ö. İ. Orhan, “Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 3, ss. 159–163, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001683.
ISNAD Orhan, Önder İsmail. “Macro anatomyol’ the Head and Neek Iymph Nodes in the New Zealand Rabbit (Oryctolagus CUlliculusL)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (Eylül 2002), 159-163. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683.
JAMA Orhan Öİ. Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:159–163.
MLA Orhan, Önder İsmail. “Macro anatomyol’ the Head and Neek Iymph Nodes in the New Zealand Rabbit (Oryctolagus CUlliculusL)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 3, 2002, ss. 159-63, doi:10.1501/Vetfak_0000001683.
Vancouver Orhan Öİ. Macro anatomyol’ the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):159-63.