Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 159 - 163, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683

Öz

A number of 42 adult rabbi ts were used in this researeh designed to localiıe Iymph nodes pre~cnı ın ıhe hcad ,md
neck of New Zealand rabbits. The caudal parotideal node was found LO be present on the auricular c<ırtilage and cranial ıo the eaudal
aurıeular vcin. The cranial mandibular node was seen between the faeial submental veıns and ventra1 to the mandibular gland. Thıs
Iymph node wa~ sometimes observed possessing another node eranial to il. The retropharyngeal node was displaycd between the
sternoeephalic and longus eapitis museles and at the level of the larynx. As a result. all the Iymph nodes in the head. and only
retropharyngeal nodes among the ones in the neek were seen to fuııy develop. The traeheal tnmk was al~o shown to orıginaıe from
ıhe \cntral border of the retropharyngeal node.

Yeni Zelanda tavşanının (Oryctolagus cuniculus L.) baş ve boyun bölgesinde bulunan lenf düğümlerinin makro anatomisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 159 - 163, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683

Öz

Yeni Zelanda tavşanının baş ve boyun bölgesinde bulunan lenf dügiimlerinin lokaliza~yonlarını belırlemek .1ınacIYld bu
<;alışın,ıda 42 ergin tavşan kullanıldı. Ln. parotideu~ eaudali~, eartilago auricularis'in üıerinde v. aurieularis eaud:111~'ln cranl:ı1'lnck
bulundu. Lıll1. ımındibulare~ rostrales'in, v. faeialis ilc v. submentalis arasında, gl. mandibularis'in ventral'ınde sabıt ol,ıı'ak bulunan
lenf dügümü ilc bunun önünde her zaman saptanamayan ikinci hir lenf dügümünden ibaret olduğu görüldü. Ln. retropharyngcus 'un.
laı'ynx hizasında ve m. sterııoeephalicu~ ile m. longus capitis arasında bulımduğu saptandı. Sonuç olarak, ba.ş bölge~inde ycr ,ılaıı lenf
düğümlerinin tamamının. boyun bölgesinde ise sadece In. retropharyngeus'un geliştiği ve tnmeus tracheali~'in bu lenf dıiğıımlllılın
ventral ucundan orijin aldıgı gözlendi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder İsmail ORHAN

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600502, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {159 - 163}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001683}, title = {Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)}, key = {cite}, author = {Orhan, Önder İsmail} }
APA Orhan, Ö. İ. (2002). Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL) . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 159-163 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001683
MLA Orhan, Ö. İ. "Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 159-163 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600502>
Chicago Orhan, Ö. İ. "Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 159-163
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Zelanda tavşanının (Oryctolagus cuniculus L.) baş ve boyun bölgesinde bulunan lenf düğümlerinin makro anatomisi AU - Önder İsmailOrhan Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001683 DO - 10.1501/Vetfak_0000001683 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 163 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001683 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL) %A Önder İsmail Orhan %T Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL) %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001683 %U 10.1501/Vetfak_0000001683
ISNAD Orhan, Önder İsmail . "Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 159-163 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001683
AMA Orhan Ö. İ. Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 159-163.
Vancouver Orhan Ö. İ. Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 159-163.
IEEE Ö. İ. Orhan , "Macro anatomyol' the head and neek Iymph nodes in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cUlliculusL)", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 159-163, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001683