Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 183 - 190, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682

Öz

Bıı ç.tlışıııada ıki ılc yedi yaşJ.ırındaki s,ığlıklı 36 Alınan Merinos ve siyah haş ırkinın koyıınldrınci" gebelık. doğum ve
doğıım SOllı."sl dönemde "IY"\"II' ve "kyııvar k"n tablosıında ortaya çıkan değişiklikler üzerıne "r,ıştırııı"l<ır geı\ekleşıırılıııışııı
"iOlllletl doğuııı yapan koyunl,ıı'da kan nımıuneleri ve na JuglıJaris'ten aşağıdakı aralıklarda oldu: Gehelığın ıkıncı ayınıLııı ılıb"rcn
Iı"i'ı<.ılıkar,dıklarLı doğuma kadar. doğum esnasında. doğumdan sonra ilk 24 saaı içinde her dlıı saatte hir. rOSl p"nuııı (ı. gııne ""d,ıı
gllnlLik. post pdrıuııı 14. gline kadar ıki günde bir. post partum diğer alııııldr 20. 25.30.35.40 ve 45 gLinlerde. AnıştınndHln başın,Lııı
gebeliğın 14. haftasın,ı kadar alyuvarların, hemoglobinin ve heınatokritin ortalama değerleri ylizde 2 ilc 4 ordnındd yııkseldilcı
Ancak. dalıd sonı''' her liç değerde geheliğin ilerlemesiyle birlikte kuzulamadan önceki son haftaya kadar siireklı bir ıHişliş Ltlyııvdrldl
'i;.i 6. Iıemoglobın % 12 ve hematokrit % 13) gösterdiler. Doğum sırasında alyııvarların sayısı 'Iro.5. heıııoglobin ıııikt"n %5.6 ve
hcııı~ıloknı '(,.0.5 değeri yenıden arttı. Doğuıııdan sonra ilk 24 saat zarfında hu değerler tekrar aniden 0;1) ıle i i "erilediler \ c hu
I.dııı~ın dilımınin sonunda en dlişlik değerlere Iılaştılar. Doğum sonrası hunu takip eden 6 gün içinde bu değerler yenıden hdfıt' bıı
vııkseliş gösterdiler. Kandakı ıoplaııı dkyuvar ıııiktarı gebelik sıra,ında küçlik de~ışiklikler gösterırken. doğuııı esn~"ınd" anıden
yıikseldı ve rosı parıuııı ılk 6 sadl içinde doğum öncesi değer karşısında °/r;35'lik bir artışLı pen rartal en yıiksek (kgere ııLıŞIı. Dalı"
sonr,\, <ıkyuvarl"ıın post partum 4. gline kddar devam eden hir düşüşü oldu, Yaklaşık %29'luk hu gcrilemeyı posı pdrıuııı i() gl1lle
bd"ı ~ılyuv"ılarııı yeniden bir artışı ıakip etti

Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 183 - 190, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682

Öz

 Bıı ç.tlışıııada ıki ılc yedi yaşJ.ırındaki s,ığlıklı 36 Alınan Merinos ve siyah haş ırkinın koyıınldrınci" gebelık. doğum ve
doğıım SOllı."sl dönemde "IY"\"II' ve "kyııvar k"n tablosıında ortaya çıkan değişiklikler üzerıne "r,ıştırııı"l<ır geı\ekleşıırılıııışııı
"iOlllletl doğuııı yapan koyunl,ıı'da kan nımıuneleri ve na JuglıJaris'ten aşağıdakı aralıklarda oldu: Gehelığın ıkıncı ayınıLııı ılıb"rcn
Iı"i'ı<.ılıkar,dıklarLı doğuma kadar. doğum esnasında. doğumdan sonra ilk 24 saaı içinde her dlıı saatte hir. rOSl p"nuııı (ı. gııne ""d,ıı
gllnlLik. post pdrıuııı 14. gline kadar ıki günde bir. post partum diğer alııııldr 20. 25.30.35.40 ve 45 gLinlerde. AnıştınndHln başın,Lııı
gebeliğın 14. haftasın,ı kadar alyuvarların, hemoglobinin ve heınatokritin ortalama değerleri ylizde 2 ilc 4 ordnındd yııkseldilcı
Ancak. dalıd sonı''' her liç değerde geheliğin ilerlemesiyle birlikte kuzulamadan önceki son haftaya kadar siireklı bir ıHişliş Ltlyııvdrldl
'i;.i 6. Iıemoglobın % 12 ve hematokrit % 13) gösterdiler. Doğum sırasında alyııvarların sayısı 'Iro.5. heıııoglobin ıııikt"n %5.6 ve
hcııı~ıloknı '(,.0.5 değeri yenıden arttı. Doğuıııdan sonra ilk 24 saat zarfında hu değerler tekrar aniden 0;1) ıle i i "erilediler \ c hu
I.dııı~ın dilımınin sonunda en dlişlik değerlere Iılaştılar. Doğum sonrası hunu takip eden 6 gün içinde bu değerler yenıden hdfıt' bıı
vııkseliş gösterdiler. Kandakı ıoplaııı dkyuvar ıııiktarı gebelik sıra,ında küçlik de~ışiklikler gösterırken. doğuııı esn~"ınd" anıden
yıikseldı ve rosı parıuııı ılk 6 sadl içinde doğum öncesi değer karşısında °/r;35'lik bir artışLı pen rartal en yıiksek (kgere ııLıŞIı. Dalı"
sonr,\, <ıkyuvarl"ıın post partum 4. gline kddar devam eden hir düşüşü oldu, Yaklaşık %29'luk hu gcrilemeyı posı pdrıuııı i() gl1lle
bd"ı ~ılyuv"ılarııı yeniden bir artışı ıakip etti

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet CEYLAN


Hartwig BOSTEDT

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600505, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {183 - 190}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001682}, title = {Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar}, key = {cite}, author = {Ceylan, Ahmet and Bostedt, Hartwig} }
APA Ceylan, A. & Bostedt, H. (2002). Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 183-190 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001682
MLA Ceylan, A. , Bostedt, H. "Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 183-190 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600505>
Chicago Ceylan, A. , Bostedt, H. "Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 183-190
RIS TY - JOUR T1 - Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar AU - AhmetCeylan, HartwigBostedt Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001682 DO - 10.1501/Vetfak_0000001682 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 190 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001682 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar %A Ahmet Ceylan , Hartwig Bostedt %T Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001682 %U 10.1501/Vetfak_0000001682
ISNAD Ceylan, Ahmet , Bostedt, Hartwig . "Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 183-190 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682
AMA Ceylan A. , Bostedt H. Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 183-190.
Vancouver Ceylan A. , Bostedt H. Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 183-190.
IEEE A. Ceylan ve H. Bostedt , "Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 183-190, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001682