Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Köpeklerde östrus ve uygun tohumlama zamanının saptanmasında vaginal sekresyon glukoz içeriğinin kriter olarak değerlendirilmesi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001663

Öz

 Bu ç,dı~ıııada. köpeklerde en uygun tohum!aıııa zaıııanının belirlenıııesinde vaginal akıuııda glukoz v"rlığıııııı rr,ıııkıe
biı' krıtn olarak değerlendirilebilmesi için diğer parametrelerle kar~ıla~tırılması aımıçlanıııı~tır. Sun'ı tohuıııldıııd ısteğı ılc klıııığe
getırıleıı 15 sağlıklı dışı köpek. proöstnıs kanaması, erkeğin ilgisi. dişinin erkeği kabulü, vaginal sıııear bulguları ve vagiıı,d dkınııda
glukoz I'arlığı açısından değerlendirilmiş ve ayııı ırk erkek köpekten masaj yoluyla alınan sperıııalarla iki kez. lohuınLınıııışıır.
Negaııf glukoz. test sonucu gösteren LO köpekten 7 gebelik elde edilmiştir. Pozitif glukoz test sonucu alımııı 5 köpekten ıse 3'li ;,-eh,'
Kalıııış ve c;,,60 gehelik elde edilıııiştir. Yaginal akınııda glukoz içeriğinin saptanıııasının en uygun tohııııılaııı;ı ı"nıanıııın lcsplll
açısından. ,uıc"k diğer kriterlerle birlikte. hır indikatör olarak kullanılahileceği dü~üniilıııekıcdir.

Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001663

Öz

Bu ç,dı~ıııada. köpeklerde en uygun tohum!aıııa zaıııanının belirlenıııesinde vaginal akıuııda glukoz v"rlığıııııı rr,ıııkıe
biı' krıtn olarak değerlendirilebilmesi için diğer parametrelerle kar~ıla~tırılması aımıçlanıııı~tır. Sun'ı tohuıııldıııd ısteğı ılc klıııığe
getırıleıı 15 sağlıklı dışı köpek. proöstnıs kanaması, erkeğin ilgisi. dişinin erkeği kabulü, vaginal sıııear bulguları ve vagiıı,d dkınııda
glukoz I'arlığı açısından değerlendirilmiş ve ayııı ırk erkek köpekten masaj yoluyla alınan sperıııalarla iki kez. lohuınLınıııışıır.
Negaııf glukoz. test sonucu gösteren LO köpekten 7 gebelik elde edilmiştir. Pozitif glukoz test sonucu alımııı 5 köpekten ıse 3'li ;,-eh,'
Kalıııış ve c;,,60 gehelik elde edilıııiştir. Yaginal akınııda glukoz içeriğinin saptanıııasının en uygun tohııııılaııı;ı ı"nıanıııın lcsplll
açısından. ,uıc"k diğer kriterlerle birlikte. hır indikatör olarak kullanılahileceği dü~üniilıııekıcdir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rauf Tunay

Necmettin Tekin

Ali Daşkın

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tunay, R., Tekin, N., & Daşkın, A. (2002). Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001663
AMA Tunay R, Tekin N, Daşkın A. Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2). doi:10.1501/Vetfak_0000001663
Chicago Tunay, Rauf, Necmettin Tekin, ve Ali Daşkın. “Determination of Glucose in Vaginal Secretion for Estrus and Optimum Time for Insemination in Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001663.
EndNote Tunay R, Tekin N, Daşkın A (01 Haziran 2002) Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2
IEEE R. Tunay, N. Tekin, ve A. Daşkın, “Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001663.
ISNAD Tunay, Rauf vd. “Determination of Glucose in Vaginal Secretion for Estrus and Optimum Time for Insemination in Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001663.
JAMA Tunay R, Tekin N, Daşkın A. Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49. doi:10.1501/Vetfak_0000001663.
MLA Tunay, Rauf vd. “Determination of Glucose in Vaginal Secretion for Estrus and Optimum Time for Insemination in Dogs”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001663.
Vancouver Tunay R, Tekin N, Daşkın A. Determination of glucose in vaginal secretion for estrus and optimum time for insemination in dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2).