Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 01.02, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002043

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 01.02, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002043

Öz

Kobalt, nikel ve demir gibi aynı özelliklere malik olan maden elementlerden birisidir. Toprakta çok fazla bulunan elementlerden değilse de, hemen
hemen her mıntıkada bulunur. Sığır, koyun, keçi, geyik gibi yalnız
geviş getiren hayvanların yemlerinde kobaltın mecudiyetine lüzum vardır.
Bu hayvanların yemlerinde çok miktarda kobalt'ın mevcut olması bunların
ihtiyacını karşılamakta ve bu hayvanları enfeksiyonlara karşı korumaktadır
(3). Amerika Birleşik Devletlerinin doğu mıntıkalarındaki meralarda yayılan sığır ve koyunlarda uzul} yıllardanberi bir hastalığın mevcut olduğu ve
ekseriyetle ölümle sonuçlandığı bilinmekte idi. 1937 yılında Horida Ziraı
Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar, sığır ve koyunla:-daki bu hastalığın kobalt yetersizliğinden ileri geldiğini meydana çıkarmıştır U). kobalt
yetersizliğinde organizmada husule gelen bozuklukları ortadan kaldırmak
için hayvanlara çeşitli yollarla kobalt verildiğinde, elde edilen sonuçlarda
bir fark olup olmadığını meydana çıkarmak gayesile bu araştırma Amerika
Birleşik Devletlerinin üregon eyaletinin üregon State üniversitesinin BiyoKimya departmanında yapılmıştır. Aynı konuda bir çalışma da Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmış (3) ve denemelerden müspet sonuçlar elde edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kamuran Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1964
Yayımlandığı Sayı Yıl 1964Cilt: 11 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Ertürk, K. (1964). KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002043
AMA Ertürk K. KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1964;11(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000002043
Chicago Ertürk, Kamuran. “KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11, sy. 01.02 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002043.
EndNote Ertürk K (01 Ocak 1964) KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11 01.02
IEEE K. Ertürk, “KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 11, sy. 01.02, 1964, doi: 10.1501/Vetfak_0000002043.
ISNAD Ertürk, Kamuran. “KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11/01.02 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002043.
JAMA Ertürk K. KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11. doi:10.1501/Vetfak_0000002043.
MLA Ertürk, Kamuran. “KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 11, sy. 01.02, 1964, doi:10.1501/Vetfak_0000002043.
Vancouver Ertürk K. KOBALT İZ ELEMENTİNİN SIGIR VE KOYUNLARA ÇEŞİTLİ YOLLARLA VERİLİŞİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11(01.02).