Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 01.02, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002047

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI

Yıl 1964, Cilt: 11 Sayı: 01.02, - , 01.01.1964
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002047

Öz

Şimdiye kadar sucukların bakteriyolojosi üzerinde muhtelif araştırmalar yapılmıştır. Bakteriyolojik muayenelerin sonuçlarının değişik oluşu çeşitli tefsirlere yoİ açmıştır. Bu sebepten dolayı sucuk ve salamların mikrop
filorasını bir kere daha ele alarak sucukta mikrop filorasını -bakteri nevilerini- tespit etmeyi uygun gördük. Organoleptik muayenelerle bakteri nev'i
ve ıl'iktarının sucu k yc. salarnların lezzet ve aroması üzerindeki tesirini, PH
derecesinin oynayabilcccği rolü araştırdık.
Sucu k ve salamlarda tespit edilen baktcri nevileri ve orijinleri gıda kontrol ve hijiyeni bakımından önem taşırlar. Memleketimizde yapılan sucuklar
çiğ olarak piyasaya arzedildiğinden gıda hijiyenine düşen vazife daha da önem
kazanmaktadır. Çiğ sucukların ihtiva ettiklcri bakteri nevileri üzerinde çalışmalar yapmış olan müellifler bu tip sucuklarda gram pozitif bir bakteri filorasının mcvcut olduğunu belirtiyorlar.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turan İnal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1964
Yayımlandığı Sayı Yıl 1964Cilt: 11 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA İnal, T. (1964). SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002047
AMA İnal T. SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1964;11(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000002047
Chicago İnal, Turan. “SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11, sy. 01.02 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002047.
EndNote İnal T (01 Ocak 1964) SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11 01.02
IEEE T. İnal, “SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 11, sy. 01.02, 1964, doi: 10.1501/Vetfak_0000002047.
ISNAD İnal, Turan. “SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 11/01.02 (Ocak 1964). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002047.
JAMA İnal T. SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11. doi:10.1501/Vetfak_0000002047.
MLA İnal, Turan. “SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 11, sy. 01.02, 1964, doi:10.1501/Vetfak_0000002047.
Vancouver İnal T. SUCUK VE SALAMLARDA MİKROP FLORASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1964;11(01.02).