Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1965, Cilt: 12 Sayı: 01.02, 39 - 53, 01.01.1965
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002081

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi

KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER

Yıl 1965, Cilt: 12 Sayı: 01.02, 39 - 53, 01.01.1965
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002081

Öz

Bu çalışmada karaman koyun ve tiftik keçisi kalbi kullanılarak,
Karaman koyun ve Tiftik keçisi kalbini tanıtmak yolu seçilmiştir. Bu
mevzudaki literatür bilgi, yok denecek kadar azdır.
tki tür hayvanın kalbinin morfolojisi ve bulunuş yeri arasında şu
farklar tesbit edilmiştir.
ı- Kalp, karaman koyunlarında 2. ve 4. intercostal sahada
bulunduğu halde tiftik keçilerinde 3. ile 5. intercostal sahada yer alır.
2- Tiftik keçisi kalbi, koyununkine nazaran daha koniktir.
3- Tiftik keçisi kalbinde, sulcus intermedius hemen hemen
. apex cordis'e kadar devam ettiği halde, karaman koyunda kalbin
uzunluğunun yarısına kadar devam eder.
4- Kalbin uzunluğu tiftik keçide ortalama 9 cm. karaman
koyunların da II cm. dir.
5- Lig. sternopericardiaca, karaman koyun kalbinde ventralde
5. tiftik keçide 6. costa hizasında sternuma yapışır.
6- Karaman koyun kalbinde, incisura apices cordis, tiftikdekininkine nazaran çok barizdir.
7- Kalp, her iki tür hayvanda vücut ağırlığının %0.3 ünü
teşkil eder.
8- Tiftik keçisinin kalbinde, daima bir os cordis bir de kıkırdak
mevcut olduğu halde karaman, koyun kalbinde yalnız bir kıkırdak.
mevcuttur.
9- Tiftik keçisi kalbi'nin margo caudalis'i konvav olduğu halde
karaman koyununki düz veya konveksdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tayyip Çalışlar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1965
Yayımlandığı Sayı Yıl 1965Cilt: 12 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Çalışlar, T. (1965). KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(01.02), 39-53. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002081
AMA Çalışlar T. KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1965;12(01.02):39-53. doi:10.1501/Vetfak_0000002081
Chicago Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOYUN Ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12, sy. 01.02 (Ocak 1965): 39-53. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002081.
EndNote Çalışlar T (01 Ocak 1965) KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 01.02 39–53.
IEEE T. Çalışlar, “KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 12, sy. 01.02, ss. 39–53, 1965, doi: 10.1501/Vetfak_0000002081.
ISNAD Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOYUN Ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12/01.02 (Ocak 1965), 39-53. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002081.
JAMA Çalışlar T. KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1965;12:39–53.
MLA Çalışlar, Tayyip. “KARAMAN KOYUN Ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 12, sy. 01.02, 1965, ss. 39-53, doi:10.1501/Vetfak_0000002081.
Vancouver Çalışlar T. KARAMAN KOYUN ve TİFTİK KEÇİSİ KALBİ ÜZERİNDE KOMPARATİV İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1965;12(01.02):39-53.