Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 01, 1 - 17, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000375

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 01, 1 - 17, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000375

Öz

MemIeketimi"z k~zularında" yıllardanberi seyrettiği anlaşılan
Beyaz Kas Hastalığı, iIk defa 195'2 yılında, Kırşehir iIine bağlı köyIerde ve MaIya DevIet Üretme Çiftİiğinde gÖrüIerek rapor edilmiştir.
Hastalık gerek memIeket sathında gerekse Ankara doIayIarında
yer yer bazı bölge ve köylerde görüImekte diğer bazıIarında mamaktadır. Hastalık çıkan köylerde ise ayni beslenme şartlarına tabi,
ayni su ve mer'adan faydalanan köy sürülerinin, ayni yıl içinde olduğu
gibi yıldan yıla da hastalık ensidans! bakımından farklılık gösterdiği
müşahade edilmiştir. Hastalığa Ankara dolaylarında ova köylerine
kıyasla dağ köylerinde daha çok rastlanmıştır; Yine bu bölge kuzularında vak'alar kesif olarak iS Kisan - 20 Mayıs tarihleri arasında
ve daha çok i5-45 günlük kuzularda görülmüştür.
Hasta kuzularda müşahade ettiğimiz semptomlar, iştihanın genellikle muhafaza edilmesi, fievrinin olmayşı, harekette isteksizlik,
sırtın kanhur duruşu, ön ve arka ayaklarda tutukluk sebebiyle yürümede ve ayağa kalkmada m;jşkülat, daha ağır vak'alarda hastaların
tamamen yatar vaziyette kalmasıdır.
Sıhhatli olarak hastalığın morhidite nisbetini tesbit etmek mümkün olamamış fakat yaklaşık olarak bu oranın % 5-20 arasında değiştiği, bazı yıllar mahdut bazı sürülerde % 5° ye kadar ulaştığı, mortalite oranının ise ortalama % 22 civarında olduğu görülmüştür.
Gösterdikleri klinik tabloya göre i 2 si çok ağır, 55 i ağır, i Lo U
orta ve 493 adedi de hafif derecede toplam olarak 670 hasta kuzu üç
grup altında tedaviye tabi tutulmuştur. Tedavi yününden, beher
hasta kuzuya sodium se!enite'in % oı sol. dan ı mL. deri altı enjekte
edilmesiyle birlikte tek doz 500 mgr. vitamin E nin per os kombinasyonu sonuçları, gerek yalnız sodium selcnite kıyasla, gerekse yalnız
vitamin E. nin birer gün ara ile 3 defa kullanılmasıyle alınan sonuçlardan daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca 8ı adet tiftik oğlağında .da hastalığa rastlamış olmamıza rağmen danalarda bir tek
vak'a dahi görülmemiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cahit ÖZCAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayınlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd828432, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1967}, volume = {14}, number = {01}, pages = {1 - 17}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000375}, title = {KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ}, key = {cite}, author = {Özcan, Cahit} }
APA Özcan, C. (1967). KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 14 (01) , 1-17 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000375
MLA Özcan, C. "KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 (1967 ): 1-17 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59691/828432>
Chicago Özcan, C. "KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 (1967 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ AU - CahitÖzcan Y1 - 1967 PY - 1967 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000375 DO - 10.1501/Vetfak_0000000375 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 14 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000375 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000375 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ %A Cahit Özcan %T KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ %D 1967 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 14 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000375 %U 10.1501/Vetfak_0000000375
ISNAD Özcan, Cahit . "KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 / 01 (Ocak 1967): 1-17 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000375
AMA Özcan C. KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967; 14(01): 1-17.
Vancouver Özcan C. KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1967; 14(01): 1-17.
IEEE C. Özcan , "KUZULARDA BEYAZ KAS HASTALlGI ÜZERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KÜRATİF TEDA ve DENEMELERİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 01, ss. 1-17, Oca. 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000000375