Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION'U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093

Öz

Bugüne kadar hemal yumruların üzerinde birkaç yönden çalı~-
mal ar yapılmı~tır. Buna rağmen, hemal yumruların bazı noktaları
üzerinde haLl karanlık, münaka~ası icabeden kısımları vardır. Fakat,
gün geçtikçe bizce açıklanması icabeden kon~lar gün ı~ığına çıkmaktadır. Bununla beraber, bugüne kadar üzerine hemen hemen hiç
eğilinmemi~ mevzulardan biri hemal yumruların arterilerle olan
münasebeti, nerelerden ve nasıl kan damarlarını aldıkları, daha iyi
bir deyimle hemal yumruların vascularisation'udur. Bu itibarla,
mevcut bilgilere açık olan bu kısmın da ila.ve edilmesi, ayrıca ara~-
tırma ve kan hastalıklarının tedavisi yönünden faydalı olur dü~üncesiyle mevzubahis çalı~ma yapılmı~tır.
Çalı~lar (2,3), hemal yumruların anatomo-morfolojilerini tetkik
ederek, daha ziyade lokalize oldukları yerleri, sayıları ağırlıkları,
sezon al deği~iklikleri, cinsiyetle olan ilgilerini ve dalakla olan münasebetlerini ortaya koymu~tur. Hemal yumruların ağırlıklarının ta~ıdığı kan ile ilgili olduğu, toplu hayvanlarda hemal yumruların fazla
kan ta~ıması dolayısiyle ağır olduklarını belirtmi~tir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tayyip Çalışlar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Çalışlar, T. (1967). KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093
AMA Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(02). doi:10.1501/Vetfak_0000002093
Chicago Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093.
EndNote Çalışlar T (01 Ocak 1967) KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 02
IEEE T. Çalışlar, “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 02, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002093.
ISNAD Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002093.
JAMA Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14. doi:10.1501/Vetfak_0000002093.
MLA Çalışlar, Tayyip. “KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 02, 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000002093.
Vancouver Çalışlar T. KOYUN HEMAL YUMRULARININ VASCULARISATION’U ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(02).