Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001715

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA

Yıl 1970, Cilt: 17 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1970
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001715

Öz

Çe~itli fizyolojik fonksiyonların yapılabilmesi ve yıpranan bölümlerin onarımıiçin hayvansal proteine ihtiyaç vardır. Protein sağlayan kaynakların ba~ında sığır, koyun, balık ve özellikle kümes hayvanları 'gelmektedir. Bu nedenle son zamanlarda tavuk yeti~tiıiciliği
memleketimizde de hızla geli~mekte ve üzerinde yatırım yapılan ekonomik konular arasında yer almaktadır. Buna ilişkin olarak kümes
hayvanlarının beslenmeleri ve çe~itli yeti~tirme hastalıkları önemli
sorunlar olarak çözüm b~klemektedir.
Yapılan ara~tırmalar sonunda tavuklardayumurta verimi ve
beslenmeye bağlı olarak kanın katımının değiştiği (I i) ve hemoglobin
miktarı ilc hayvanın belirli özellikleri arasında yakın bir ilgi bulunduğu saptanmı~tır (I 2). Bu nedenle kan muayeneleri tavuk hastalıklarının diyagnozuna yardımcı olarak kullanılması yanında (2) ekonomik yönden de önemlidir. Hematolojik muayeneler içinde sedimentasyonun özel bir yeri vardır. Genel olarak bedende organik bir bozukluğun bulunduğu olaylarda ve kanın bile~iminin fiziko kimyasal
olarak deği~tiği durumlarda alvuvarların çökme hızı artmaktadır.
Enfeksiyöz, nekrotik ve dejeneratif hastalıklarda sedimentasyon hızlanır. Çökme hızının tayini bir hastalığın gidişinin ve bir tedavinin
etkisinin izlenmesinde hekime yol gösterir ve prognoz için faydalı
bilgiler verir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Talat Konuk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1970
Yayımlandığı Sayı Yıl 1970Cilt: 17 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Konuk, T. (1970). TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001715
AMA Konuk T. TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1970;17(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001715
Chicago Konuk, Talat. “TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17, sy. 03 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001715.
EndNote Konuk T (01 Ocak 1970) TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17 03
IEEE T. Konuk, “TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 17, sy. 03, 1970, doi: 10.1501/Vetfak_0000001715.
ISNAD Konuk, Talat. “TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 17/03 (Ocak 1970). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001715.
JAMA Konuk T. TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17. doi:10.1501/Vetfak_0000001715.
MLA Konuk, Talat. “TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 17, sy. 03, 1970, doi:10.1501/Vetfak_0000001715.
Vancouver Konuk T. TAVUKLARDA 45° EĞİK OLARAK KONMUŞ FRİMBERGER MİKRO METODU VE WESTERGREEN MAKRO METODLARI İLE ALYUVARLARIN ÇÖKME HIZLARININ TAYİNİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1970;17(03).