Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435

Öz

İkinci Dünya Savaşı sırasında adi stafilokok ve streptokok (özellikle St. aureuS - Golden killer, ve Str. pyogenes) enfeksiyonları çok
yüksek sayıda ölümlere sebep olmuş ve bu etkenlerle savaşta daha etkili bakterisİt ilaçların bulunmasıpa yol açacak araştırmaları başlatmıştır (I 8). Bu amaçla ı940 yıllarında başlıyan kimya$al çalışmalar
(özellikle Eaton İlaç ve Kimya Endüstrisi Laboratuvarlarındakiler),
eskidenberi kullanılan aspirin, fenoller ve sülfonamitlerde esas çekirdek
olan Benzen halkasının yarı-aromatik ve heterasiklik Füran (Oxol)
ile değiştirilebilme imkanını telkin etmİş (39) ve ı944 tc Dodd ile
Stillman (ıg) s-Nitrofüran türevlerİnin mikrop üldürücü karekterini
bulmuştur. Füran bqli halkasının S nci karbonuna eklenen N itro
grupunun getirdiği bu bakterisit etkinin halkada iki numaralı karbona
yapılabilecek eklerneler ile yitirilmediğini, buraya aldchit (5-Nitro2-füraldehit), karboksil (s-Nitro-2-füroik asit), yada daha iri guruplar (S-Nitro-2-füraldehitsemikarbazon) ** eklcnebileceğini meydana
çıkardılar.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1971). NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435
AMA Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000435
Chicago Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435.
EndNote Ertürk E (01 Ocak 1971) NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 01
IEEE E. Ertürk, “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 01, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000435.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/01 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000435.
JAMA Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000435.
MLA Ertürk, Erdoğan. “NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 01, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000435.
Vancouver Ertürk E. NİTROFÜRAN TÜREVİ İLAÇLARIN KİMYASAL, FARMAKOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(01).