Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000458

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000458

Öz

Yurdumuzda brueclla enfeksiyolarının eradikasyonunda, aşılılarla enfekteleri
ayırmada serum agglutinasyon testi ilc birlikte rivanol agglutinasyoıı testinin de kullanılması
luzumludur. Aşılı hayvanlarda serum agglutinasyon testi ilc rivanol agglutinasyon testi titreleri arasındaki fark büyük (3.1 titre) olmasına karşılık, enfektelerde bu iki titre birbirlerine
eşit veya yakın değerlerde bulunmuşlardır. Bu kriter portörleri aşılılardan ayırmada ümit
vadetmektedir.
Bruceıla tiplerini ayırmada biyokimyasal testlerin (H,S, % iO CO, li ortamda üremc,
boyalara karşı hassasiyetleri ve diğer testler) yam sıra iki defa absorbe serumlardan yararlanılabilir. Nitekim denemede, serumlar, homolog suşlarla agglutinasyon vermişlerdir. Kros
reaksiyonlara raslanmamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Ertürk, Ö. (1971). YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000458
AMA Ertürk Ö. YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000458
Chicago Ertürk, Ömer. “YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000458.
EndNote Ertürk Ö (01 Ocak 1971) YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE Ö. Ertürk, “YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000458.
ISNAD Ertürk, Ömer. “YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000458.
JAMA Ertürk Ö. YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000458.
MLA Ertürk, Ömer. “YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000458.
Vancouver Ertürk Ö. YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVANLARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffiMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).