Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 01, 1 - 8, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001574

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ENZOOTİK ATAXİE'NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 01, 1 - 8, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001574

Öz

Yurdumuzda, özellikle Alaçam-Samsun-Dnye sahil şeridinde uzun yıllardan
beri kuzularda görülen ve önemli ekonomik kayıplara neden olan enzoatik ataxie hastalı~ı
üzerinde profilaktik tedavi denemeleri yapılmıştır. 99 koyun kontrololarak bırakılmış, 20 koyuna % lik bakır sülfat solüsyonunda,ı 30 ar mL. (300 mg. Cu SO•. 5 II ,O) yalnız
bir kez, 20 tanesine 21 gün ara ile iki kez, 20 sine 21 gün ara iIe üç kez, 19 una yine aynı
aralıklarla dört kez ve i9 koyuna da beş kez içirilmiştir.
Hastalık ensidansı, kontrol hayvanlarında % 63.63 olduğu halde, bir ve iki kez bakır
içirilenlerde % 30, üç kez içirilenIerde % 35, dört kez içirilenIerde % .'ı.26 ve beş kez içirilenlerde % O olmuştur.
Bakır verilmeden tahminen gebeliğin ortasında 50 koyunda serumdaki bakır seviyesi
12.5- 120.0 [Lg/IOO ml. arasında, ortalama 66.3::1: 13.45 [LgflOO mL. bulunduğu halde,
kontrololarak bırakılan koyunlarda 20 tanesinde ilk kan alınmasından 60 gün sonra 5.0-
155.0 [Lg/IOO ml. arasında, ortalama 41.25 :ı 8.08 [Lg/lOO mL. bulunmuştur.
Bakır sülfat solüsyonu i~,irdiğimiz koyunların serumlarındaki ortalama bakır seviyesi,
gebeliğin ileri devrelerinde kontrol hayvanlarında tesbit ettiğimiz kadar düşmemiş ve bakır
verilmeden önceki seviyenin üstünde kalmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çetinkaya Şendil

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şendil, Ç. (1973). ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(01), 1-8. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001574
AMA Şendil Ç. ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(01):1-8. doi:10.1501/Vetfak_0000001574
Chicago Şendil, Çetinkaya. “ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 01 (Ocak 1973): 1-8. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001574.
EndNote Şendil Ç (01 Ocak 1973) ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 01 1–8.
IEEE Ç. Şendil, “ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 01, ss. 1–8, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000001574.
ISNAD Şendil, Çetinkaya. “ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/01 (Ocak 1973), 1-8. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001574.
JAMA Şendil Ç. ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20:1–8.
MLA Şendil, Çetinkaya. “ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 01, 1973, ss. 1-8, doi:10.1501/Vetfak_0000001574.
Vancouver Şendil Ç. ENZOOTİK ATAXİE’NİN PROFİLAKSİSİ I. BAKIR İÇİRMEK. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(01):1-8.