Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002419

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002419

Öz

Muhtelif aflatoksin araş tı rma metodlarını mukayeseli olarak inceleyerek süt ve
süt mamülleri için uygun bir metod geliştirmeye çalış tı k. Süt, peynir, süttozu tereya ğ, yoğurt
ve ayran ı muhtelif seviyelerde aflatoksin M, ve B, ile muamele ederek, bu toksinleri kloroform ekstraksiyonu ile tekrar geri ald ık. ilave bir temizleme ihtiyac ı gösteren numuneleri
selluloz bir kolondan geçirerek temizledik. Aflatoksin seviyelerini, ince tabaka kromatografisi plaklarında, aflatoksin standardlar ı ile göz vası tasiyle ı nukayese ederek miktar ı olarak
ölçtük. Bu metodla sütte litrede 0,1 mikrogram, di ğerlerinde numuneye göre 0,5-1 mikrogram aflaktoksin M, ve B, i tesbit edebildik.
Çalışmalarımı z metodun diğer metodlardan daha basit, daha k ısa ve daha ekonomik
ve aynı zamanda onlar kadar hassas oldu ğunu gösterdi.
Süt mamüllerimiz üzerinde bu n ıetodla araştırma yaparak muhtelif tür süt ve süt mamülünü analizledik. Teste tâbi tuttu ğumuz 334 numunenin hiç birinde tesbit edilebilir s ını rlar içerisinde aflatoksine rastlamadık.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Aziz Demirer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Demirer, M. A. (1973). SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002419
AMA Demirer MA. SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002419
Chicago Demirer, Mehmet Aziz. “SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, Ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002419.
EndNote Demirer MA (01 Ocak 1973) SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE M. A. Demirer, “SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002419.
ISNAD Demirer, Mehmet Aziz. “SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, Ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002419.
JAMA Demirer MA. SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002419.
MLA Demirer, Mehmet Aziz. “SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, Ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002419.
Vancouver Demirer MA. SÜT VE SÜT MAMÜLLERİNDE AFLATOXİNE M, ve B, ARANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).