Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 04, 472 - 489, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001523

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 04, 472 - 489, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001523

Öz

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde görüldüğü bilinen rıor zehirlenmesini, insan ve hayvanlarda Van ili Muradiye ilçesi Çaldıran nahiyesi köylerinde de ilk kez saptadık. Hastalığın görüldüğü hcl' iki yöre, Tendürek dağının kuzey ve güney yamaçlarında volkaııik arazi
üzerinde bulunmaktadır. Bu bölgelerin pekçok yerinde doğal su kaynakları olup, köylülerin
~:oğu bu suları i~:mektedirler. Hayvanların ise tümü bu suları içmekte ve bu suların suladıkları
mer'alardan yararlanmaktadırlar.
Her iki ilde ,koyun, sığır, manda ve atların bazılarında dişlerde lekeler ve aşınma, geçici topallık görülmüş ve bazı koyun ve sığırlarda ishal, yün ve kıllarda kabalaşma da gidenmiştir. Koyunların i - 2 yıl içinde, sığırların ise 3-4 yılda dişleri aşınıp döküldüğünden gıda
alamaz duruma gelip elden çıkarıldıkları bildirilmiştir.
İnsanlarda da diş lekeleri ve bozuklukları, yürüyüş te tutukluk ,'e eklemICI'de arthrose
saptanmıştır.
Van'ın köylerine ait yedi su örneğindeki flor miktarları 5.7015.20 mgJlt. arasında; Ağrı'da ise altı su örneğindeki flor konsantrasyonları 10.26 - i 2.54 mg /lt. arasında bulunmuştur.
Van-Muradiye ilçesi köylerine ait dört koyunun idrarında rıor konsantrasyonu 3.lJo30.61 mg/lt., Ağrı-Doğubayazıt ilçesi köylerine ait beş koyun idrarında ise 3.80 - 26.61 mg/lt.
arasında tesbit edilmiştir.
Ayrıca, Doğubayazıt köylerinde çeşitli yaştaki altı erkekte bulduğumuz idrardaki flor
miktarlarını 5.70 - 22.81 mg/lt., Van köylerinde oniki insanda 3.80-26.61 mg/lt. arasında
saptadık. Kesin olmamakla beraber insanlarda yaş artışına paralelolarak idrardaki flor
konsantrasyonunun da arttığını gözledik.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çetinkaya Şendil

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Şendil, Ç. (1973). İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(04), 472-489. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001523
AMA Şendil Ç. İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(04):472-489. doi:10.1501/Vetfak_0000001523
Chicago Şendil, Çetinkaya. “İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 04 (Ocak 1973): 472-89. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001523.
EndNote Şendil Ç (01 Ocak 1973) İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 04 472–489.
IEEE Ç. Şendil, “İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 04, ss. 472–489, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000001523.
ISNAD Şendil, Çetinkaya. “İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/04 (Ocak 1973), 472-489. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001523.
JAMA Şendil Ç. İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20:472–489.
MLA Şendil, Çetinkaya. “İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 04, 1973, ss. 472-89, doi:10.1501/Vetfak_0000001523.
Vancouver Şendil Ç. İNSAN VE HAYVANLARDA AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KÖYLERİNDE GÖRÜLEN FLOR ZEHİRLENMESİ VE BUNU VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ KÖYLERİNDE DE SAPTAMAMIZLA İLGİLİ İLK TEBLİĞ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(04):472-89.