Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 370 - 389, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001398

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 370 - 389, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001398

Öz

Bu araştırma, kafeste besknC'n Nl'\\'haırıps!ıire tavuklarında, rasyondaki cncrji
miktarının karaciğC'r yağlanmas! üurine nC' bi\'irnde C'tkili olduğunu vC' karaciğcrin parenşim dokusunda yağ birikimi l.'akınıından ne gibi değişiklikler meydana getirdiğini saptamak
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma 3 grup Iıalinde ve her grupta 40 tavt.k olmal< üzere 22 haftalık 120 tavuk
üzerinde 40 hafta süreyle yürütülmüştür. 1.,2. ve 3. grupların rasyonlarındaki eneıji düzeyi,
sırasıyla 2550, 2650 ve 2850 kcal jkg metabolik enerjidir.
Deneme sonunda I., 2. ve 3. gruplarda sırasıyla: Karaciğerde yağ depo edilmesi miktarının % 36.26, % 36.76 ve % 41.70 oranında; taze karaciğerdeki kuru madde miktarının
% 35.50, % 37.59 ve 'X) 44.')2; canlı ağırlıkların 2572. 26 i2 ve 2830 gr; 40 haftalık süre
içinde canlı ağırlık artışının 498, .'ı07 ,'e 740 gr; yumurta iiretiminin ise % 47.46, % 51.42
ve % 'H.68 olduğu saptanmıştır.
Histolojik bakı, karaciğer epitel !ııierderinde lipidin az, orta ve fazla miktarda ya da
dejeneratif şekilde birikimi olarak değerlendirilmiştir. Bnna göre dejeneratif yağl:ınma, her
gruptaki 33 örnekte sırasıyla: % 24.24, % :!4.24 ,'e % 42.4:;' oranında bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1974). KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 370-389. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001398
AMA Akkılıç M. KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):370-389. doi:10.1501/Vetfak_0000001398
Chicago Akkılıç, Mahmut. “KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 370-89. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001398.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1974) KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 370–389.
IEEE M. Akkılıç, “KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 370–389, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001398.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 370-389. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001398.
JAMA Akkılıç M. KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:370–389.
MLA Akkılıç, Mahmut. “KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 370-89, doi:10.1501/Vetfak_0000001398.
Vancouver Akkılıç M. KAFESTE BESLENEN TAVUK RASYONLARINDAKİ ENERJİ DÜZEYİNİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):370-89.