Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON'UN** SIĞIR HYPODERMOSİS'İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239

Öz

Bu Çaltşmada Hipolen-6 ve Tiguvon'un, yerli sığır ırkıarında hypodermosis'e karşı etkileri denenmiştir. Yerli sığır ırkıarının, yabancı ülkelerdeki saf ırkıara
nazaran daha uzun kıllı oldukları ve uzun kılın insektisitlerin deriden emilmesini güçleştirdİği ve muhtemelen larvasit etkilerini azalttığı görüşü bizi bu çalışmaya sevketmiştir.
Bu çalışmada 249 yerli sığır kullanılmıştır. Bunlardan 108'i Hipolcn-6, 14'ü Tigu\'on ilc ilaçlanıııış, 127 hayvan kontrololarak bırakılmışıır.
Hipolen-6, 0.6 cmJ/kg., Tiguvon 0.5 cm' jkg dozlarında pour-on (dökmc) metotla,
Kasım ayının başınd;ı, hayvanlara uygulanrnışlardır.
lVIart ve ~isan aylarında olmak üzere iki defa, ilftçlanan \'C şahit bırakılan hayvanlarda larva saynn; yapılnllştır.
Larva sayımlarından elde edilen bulgulara göre yapılan değerlendirmede Hipolen
-6 nın 'Xı 98.2 ve Tiguvon'uıı % 96.7 oranmda larva azalmasına sebeb oldukları görülmüştiir
Tiguvon ile iliiçlanan i \."Hipolen-6 ile ilaçlanan ı olmak üzcre, geçici ve hafif
huzursuzluk görülen 2 vak'a dışında hay\'aıılarda ilaçların zararlı tcsirlerine bağlı kli.
nik bir araz görülmemiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1976). DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239
AMA Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001239
Chicago Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239.
EndNote Sayın F (01 Ocak 1976) DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE F. Sayın, “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001239.
ISNAD Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001239.
JAMA Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001239.
MLA Sayın, F. “DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001239.
Vancouver Sayın F. DÖKME METOTLA UYGULANAN HİPOLEN-6* VE TİGUVON’UN** SIĞIR HYPODERMOSİS’İNE KARŞI ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).