Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001245

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001245

Öz

Bu araştırma Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Konya ve
Karacabey Merinosu kuzular üzerinde üç grup halinde ve 90 günliik süreyle yürütülmüştür .
Kullanılan konsantre yemlerden i nci gruba (kontrol gurubu) tavuk gübresi katılmamış, 2 nci gruba % 15 oranında ve 3 ncü gruba da % 30 oranında tavuk gübresi katılmıştır.
Rasyonlarda i nci grupta % 12,96 protein ve 64,37 TSBM, 2 nci grupta % 13,01 protein ve 62,29 TSBM ve 3 ncü grupta % 12,68 protein ve 60,12 TSBM bulunmaktadır.
Araştırma sonunda günlük ortalama canlı ağırlık artışı i nci, 2 nci ve 3 ncü gruba göre
sırasıyla 176, 143 ve 140 gram olarak saptanmıştır. Bir kg canlı ağırlık artışı için yine sırasıyla 9,363 kg (3,588 konsantre yem + 5,775 kg kuru yonca), 10,371 kg (3,959 konsantre
yem .J_ 6,412 kg kuru yonca) ve i1,802 kg (4,500 kg konsantre yem + 7,302 kuru yonca)
yem tüketilmiştir. Canlı ağırlık artışı yönünden aradaki fark varians analizi sonunda istatistiki yönden % 5 güven eşiğinde önemli bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1976). KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001245
AMA Akkılıç M. KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001245
Chicago Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001245.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1976) KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE M. Akkılıç, “KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001245.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001245.
JAMA Akkılıç M. KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001245.
MLA Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001245.
Vancouver Akkılıç M. KURUTULMUŞ TAVUK GÜBRESİNİN PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KUZU RASYONLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).